• AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • ​Poszukujesz studiów dających praktyczne umiejętności?
  • Chcesz uzyskać świadectwo i jednocześnie certyfikat Coachwise™?
  • Zależy Ci na tym, aby zajęcia były prowadzone przez znanych, doświadczonych coachów i wykładowców?
  • Chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, karierze zawodowej?
  • Poszukujesz rozwiązań pozwalających Ci na łączenie Twojej aktualnej pracy z możliwością wykonywania innego zawodu i uzyskiwania dodatkowego zarobku?
  • Lubisz pracę z ludźmi?
  • Chcesz zrobić coś dla Siebie?
  • Zwracasz uwagę na konkretny program studiów?
  • Poszukujesz studiów innych niż dotychczasowe?
  • Chcesz udoskonalić swoje kompetencje zarządcze w pracy z ludźmi?

  Jeżeli na przynajmniej jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, zaloguj się na stronę…..i złóż dokumenty.
  Zacznij ciekawą przygodę, dzięki której poczujesz, jak wiele zależy od Ciebie, a cele realizujesz, bo chcesz, je osiągać, a nie, dlatego, że musisz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA UBEZPIECZEŃ - UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Podstawowymi celami studiów są:

  • wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji ryzyka oraz oceny i sposobów ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa;
  • przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej produktów finansowych, szczególnie ubezpieczeniowych;
  • wykorzystanie ich w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA KAPITAŁU NA ROZWÓJ, INŻYNIERIA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwa studia podyplomowe w jednym roku, za łączną cenę zbliżoną do ceny jednego Studium. Wiesz więcej za mniej. Oszczędzasz czas i pieniądze!!! Efektywniej i skuteczniej podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe w prestiżowej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Oferta obejmuje studia podyplomowe skoordynowane z zakresu Alternatywnych Źródeł Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa www.sgh.waw.pl/psazknrif oraz z zakresu Zarządzania Wartością Firmy www.sgh.waw.pl/pszwf. Oba studia są skoordynowane merytorycznie, programowo i organizacyjnie. Programy studiów i terminy zajazdów są tak zaprojektowane, że umożliwiają słuchaczowi uczestnictwo we wszytkach zajęciach na obu studiach. Dzięki koordynacji merytorycznej, programowej i organizacyjnej wysiłek studenta jest mniejszy niż gdyby studiował na dwóch studiach w systemie studiów nieskoordynowanych. Koszty łączne ukończenia obu studiów też są mniejsze niż w systemie nieskoordynowanym.

  Możesz w ciągu roku ukończyć równolegle dwa studia podyplomowe za cenę jednego z małym dodatkiem pokrywającym koszty administracyjne.

  Warunkiem odbycia dwóch studiów w jednym roku jest złożenie dokumentów na oba studia podyplomowe, opłacenie czesnego za jedno Studium wiodące i wpłacenie opłaty manipulacyjnej za drugie Studium uzupełniające w wysokości 3990 złotych (płatne na numer konta II kierunku). Przy wyborze opcji skoordynowanej należy złożyć 2 komplety dokumentów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem studiów jest  dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą uczestnikom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji. Studia spełniają wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecnie na rynku istnieją nieusankcjonowane prawnie i niezatwierdzone przez regulatora rynku finansowego (KNF) certyfikaty dla doradców finansowych, które mogą dezinformować klientów o kompetencjach obsługujących pośredników. Ponadto instytucje finansowe wprowadzają coraz bardziej skomplikowane pod względem prawnym i zasad działania produkty i usługi, które wymagają poświęcenie dużo czasu na ich zrozumienie. Przy tym klienci nauczeni doświadczeniem stają się bardziej świadomymi i wymagającymi konsumentami. W takiej rzeczywistości gospodarczej, osoby zajmujące się zarządzaniem finansami klientów indywidualnych zgłaszają potrzebę nabycia użytecznej i kompleksowej wiedzy o produktach i usługach, a także o nowoczesnych metodach obsługi klienta.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w 2008 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie opracowany został autorski program studiów, na podstawie którego mają być kształceni profesjonalni i niezależni doradcy finansowi. Uwzględniono w nim zagadnienia szeroko pojętego rynku finansowego oraz istniejące na nim produkty i usługi. Kompleksowy i wszechstronny, a przede wszystkim praktyczny program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie planowania i optymalizowania gospodarki finansowej klientów indywidualnych.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy potrzebnej do wykształcenie kompetencji, które są niezbędnej w pracy do objęcie klienta indywidualnego kompleksowym, profesjonalnym i niezależnym doradztwem finansowym. Absolwent studiów będzie przygotowany do pogłębionej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE, KIEROWANIE ROZWOJEM I COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Kiedyś wystarczyło ukończyć niezłą szkołę czy uczelnię wyższą, znać język obcy i już było łatwiej zdobyć pracę. W tej chwili to przeszłość... Warto mieć świadomość zmian zachodzących na rynkach pracy oraz w sposobach funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i sektora non-profit. Warto też poznać ideę i narzędzia zarządzania kompetencjami - ich diagnozy oraz efektywnego rozwoju. Warto wreszcie także poznać mechanizmy doradztwa zawodowego. To wszystko oferują nasze studia podyplomowe. Zmiany w gospodarkach krajów świata i postęp techniczny sprawiają, że przestają być atrakcyjne zawody, które dotychczas cieszyły się popularnością. Zmieniają się wymagania w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, powstają także nowe zawody. Jakie są moje mocne strony? Dlaczego nie mogę znaleźć satysfakcjonującej mnie pracy? Jak pokierować swoim życiem? Jak zaplanować swoją karierę? W jakich zawodach będzie można znaleźć pracę za kilka lat? Do jakich szkół iść? Jak doskonalić talenty moich pracowników? Te pytania w obliczu zmian na rynkach pracy zadaje sobie coraz większa rzesza osób. Wzrasta więc stale znaczenie zawodów związanych z doradztwem zawodowym. Rozpoczynający karierę zawodową, ale i doświadczeni pracownicy, czy pracobiorcy coraz częściej korzystają też z usług coachów. Poszukiwani są także eksperci w obszarze zarządzania rozwojem, zarządzania kompetencjami, czy zarządzania talentami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FUZJA I PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat procesu połączenia przedsiębiorstw. Studia stwarzają uczestnikom możliwość poznania:

  • zasadniczych typów, rodzajów i modeli fuzji i przejęć,
  • zasad poszukiwania i wyboru kandydata do nabycia uwzględniających strategiczne interesy nabywcy,
  • metod wyceny wartości kandydata oraz metod opłacania i finansowania nabycia,
  • aspektów prawnych, podatkowych i rachunkowości nabywania przedsiębiorstw,
  • zagadnień związanych z problematyką wrogich przejęć,
  • procesu integracji przedsiębiorstw nabywcy i sprzedawcy prowadzącego do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOWACYJNOŚĆ LOKALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane do osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, kształtujących politykę regionalną, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, stanowiących wewnętrzne organy kontrolne. Zakres kompetencji przyznany gminom, powiatom i województwom w ramach reformy administracyjnej w 1999 r. miał na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Gminy, powiaty i województwa uzyskały prawo do wyznaczania właściwych sobie celów i sposobów ich realizacji w zakresie ładu przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, lokalnej polityki oświatowej i opieki zdrowotnej, infrastruktury społecznej i technicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uzyskany zakres samorządności stanowi podstawę do kreowania aktywnych postaw władz gmin, powiatów i województw, tj. postaw które przyczyniają się do tworzenia trwałych warunków dla podejmowania działań na rzecz przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość oznacza przy tym nie tylko zdolność mieszkańców do inicjowania przedsięwzięć służących poprawie poziomu rozwoju społecznego i ekonomicznego, ale także powstawania szeregu inicjatyw lokalnych, które mają wydobyć i wykorzystywać potencjał lokalny. W związku z tym szczególnie istotne stają się kompetencje, umiejętności i wiedza osób odpowiedzialnych w jednostkach samorządu terytorialnego za: gospodarowanie mieniem, korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przygotowanie strategii rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego, nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowanie, a także organizowanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE I NEGOCJACYJNE W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współcześnie o sukcesie firmy przesądza przede wszystkim stawianie w centrum uwagi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, stałe wdrażanie najnowszej wiedzy do działalności firmy, ciągły nacisk na akceptację obecnych i przyszłych pracowników firmy przez klientów i współpracowników. Dlatego też głównym celem studium jest pogłębione kształcenie tych zakresów profesjonalnych kompetencji słuchaczy, które służą osiąganiu powyższych celów, a więc sukcesu firmy. Kształcenie kompetencji niezbędnych dla sukcesu zawodowego menedżerów wszystkich szczebli zarządzania oraz osób pracujących w firmie bezpośrednio z klientami.
  W trakcie zajęć studium położony zostanie nacisk na kształtowanie takich profesjonalnych kompetencji, jak:

  • wiedza o procesach grupowych i kierowaniu zespołem;
  • umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, empatia, autoprezentacja;
  • umiejętności kierownicze;
  • umiejętności "przenośne", dające się transferować na procesy realizacji wielu zadań, których obecnie nie sposób przewidzieć, np.: kreatywność, innowacyjność, elastyczność, adaptacyjność;
  • umiejętności intrapsychiczne: wysoka samoświadomość i poczucie tożsamości,
  • obiektywna ocena swoich możliwości, kierowanie samorozwojem

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING I SPRZEDAŻ W NOWOCZESNEJ ROZRYWCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na nasze studia wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wiedzę o nowoczesnej rozrywce. Chcemy Państwu dostarczyć umiejętności oraz narzędzi służących tworzeniu oferty rynkowej dedykowanej wymagającym klientom przemysłów rozrywkowych. Tematyka studiów będzie koncentrowała się w następujących obszarach: muzyka, film oraz gry komputerowe. Są to rynki, w których obok tradycyjnej (to znaczy funkcjonującej od kilku dekad) formy promowania i sprzedawania, pojawiają się treści na żądanie a coraz większe znaczenia zaczynają mieć kanały i media cyfrowe. W naszych studiach znajdą Państwo wiele punktów stycznych pomiędzy biznesem a popkulturą. Spotkacie Państwo wielu praktyków między innymi firm producenckich, studiów nagraniowych, twórców gier komputerowych, branży reklamy związanej z nowoczesną rozrywką i e-sportem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla:

  • menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, w tym dyrektorów finansowych, specjalistów ds. strategii, rozwoju i restrukturyzacji, głównych księgowych, specjalistów ds. planowania i analizy ekonomicznej, specjalistów ds. controllingu; właścicieli małych, średnich i dużych spółek, planujących pierwszą emisję akcji (IPO) na giełdzie papierów wartościowych;
  • menedżerów i analityków instytucji finansowych: banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy private equity / venture capital, NFI, dokonujących wycen przedsiębiorstw;
  • konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości informacji;
  • rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów, zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;
  • urzędników reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa;
  • analityków i inwestorów indywidualnych samodzielnie dokonujących analizy opłacalności inwestycji w różne aktywa rzeczowe i finansowe;
  • pracowników Najwyższej izby Kontroli weryfikujących wyceny przedsiębiorstw państwowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNO - INNOWACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie procesów inwestycyjnych, a w szczególności:

  1. Kadr przedsiębiorstw przygotowujących projekty rozwojowe własnych podmiotów.
  2. Kadr banków i funduszy inwestycyjnych:
   • współdziałających z inwestorami, 
   • zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne. 
  3. Kadr administracji samorządowej: 
   • ubiegającej się o dofinansowanie ze środków UE na projekty rozwojowe własnych regionów,
   • podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
   Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. 

  Celem Studiów jest doskonalenie kadr odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie procesów inwestycyjnych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i administracji. Studia umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy z zakresu:
  – procesu projektów inwestycyjnych, 
  – analiz rynkowych dla potrzeb tworzonych projektów inwestycyjnych,
  – metod, narzędzi niezbędnych do oceny projektów inwestycyjnych, 
  – metod zarządzania projektami inwestycyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Co nas wyróżnia:

  • Pierwsze w Polsce studia poświęcone w całości problematyce PPP
  • Unikalna możliwość przygotowania projektu PPP pod okiem najlepszych specjalistów, zatrudnionych w kancelariach prawnych i firmach doradczych
  • Duża liczba zajęć warsztatowych z praktykami, którzy pracowali przy największych polskich projektach PPP
  • Mała liczebność grup
  • Nowoczesne metody dydaktyczne
  • Goście specjalni zapraszani na zajęcia

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RAPORT ZINTEGROWANY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Katedra Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na Studia Podyplomowe „Raport Zintegrowany”. Studia te są nowością w ofercie SGH. Patronat nad Studiami objęła Polska Izba Biegłych Rewidentów. Program studiów jest autorski, opracowany przez Radę Programową złożoną z przedstawicieli środowiska nauki i biznesu. Jest efektem wielu spotkań i dyskusji kadry naukowej SGH z prezesami i menedżerami firm oraz biegłymi rewidentami. Studia dotyczyć będą raportowania niefinansowego wynikającego ze zmian w ustawie o rachunkowości, będących konsekwencją implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Słuchacze zyskają wiedzę na temat obecnej struktury systemu sprawozdawczości w organizacji i umiejscowienia w ramach niego raportowania zagadnień niefinansowych. Formuła studiów podyplomowych pozwoli na przedstawienie raportowania zintegrowanego jako koncepcji do komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości, będącej produktem finalnym „zintegrowanego myślenia” w organizacji.

  Studia kierowane są przede wszystkim do praktyków, szczególnie do: 

  • ​członków rad nadzorczych, 
  • osób zajmujących się tworzeniem zintegrowanych raportów, raportów zrównoważonego rozwoju, przygotowywaniem informacji niefinansowych wymaganych przez przepisy prawa bilansowego, z różnych działów firmy, 
  • kadry zarządzającej podejmującej decyzje wpływające na wizerunek firmy, jej model biznesu, 
  • biegłych rewidentów, doradców podatkowych, 
  • odbiorców informacji niefinansowych (interesariuszy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REGULACJE I NADZÓR BANKOWY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest ​przekazanie najnowszej wiedzy obejmującej pokryzysowe regulacje sektora bankowego, wdrożone i projektowane na szczeblu krajowym i unijnym oraz zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REWITALIZACJA MIAST - ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te profesjonalnie przygotowują do realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2016-2023. W 2015 r. diametralnie zmieniły się warunki prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Weszły w życie „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz ustawa o rewitalizacji, które określiły zasady delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminach, angażowania interesariuszy w procedury przygotowania, wdrażania i kontroli działań rewitalizacyjnych, instrumentarium planistyczne i zarządcze tych procesów. Na studiach przedstawiamy, jak ustawowo i pozaustawowo przygotować i wdrażać program rewitalizacji, pokazujemy dobre praktyki i uczymy, jak uniknąć błędów, które popełnili inni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ANALIZ MARKETINGOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nauczenie słuchaczy ilościowych i jakościowych metod wykorzystywanych w analizach marketingowych na różnych szczeblach zarządzania firmą, kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania analiz i badań marketingowych prowadzonych przedsiębiorstwach i organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA INKUBACJI I AKCELERACJI BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Inkubacji i Akceleracji Biznesu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom zorganizować ten proces w swojej organizacji, jak również w sposób świadomy i profesjonalny kreować, testować oraz wdrażać nowe rozwiązania, produkty lub usługi. Program studiów składa się z pięciu modułów, które mają ułatwić słuchaczowi osiągnięcie celu, czyli umiejętne kreowanie i komercjalizację rozwiązań, produktów lub usług.​

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:​

  • Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
  • Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
  • Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak np. Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management czy Corporate Social Responsibility.
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o problemach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie z USA, Europy Zachodniej, Japonii i Polski, jak również prezentacje najlepszych praktyk polskiego rynku.
  • Umożliwienie poznania doświadczeń innych uczestników Studium w ramach specjalnie zaprojektowanych seminariów

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MARKETINGU INTERNETOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej marketingu internetowego z uwzględnieniem zasad nowoczesnego zarządzania marketingowego, strategicznych obszarów e-biznesu, społecznych uwarunkowań marketingu internetowego oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii marketingu internetowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERÓW ZAKUPÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • ​Zapoznanie słuchaczy z rolą i ewolucją zakupów w przedsiębiorstwach, specyfiką procesów zakupowych, wpływem zakupów na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rentowność i wartość firmy, miejscem i rolą zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. 
  • Wskazanie powiązań pomiędzy zakupami a zarządzaniem strategicznym, finansami, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem operacjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim czy technologiami informatycznymi w firmach oraz w ramach łańcuchów dostaw, jak również przedstawienie strategii zakupowych i strategii łańcuchów dostaw na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania. 
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o dobrych praktykach biznesowych w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez prezentacje przedstawicieli polskiej praktyki gospodarczej oraz analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie w Polsce i zagranicą

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - PRZYWÓDZTWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, PARTNERSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia realizowane są w dwóch wersjach: 
  (A) studia podyplomowe z naborem indywidualnym 
  (B) studia podyplomowe dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji 

  ​Celem Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji w tym w szczególności:

  • zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu; 
  • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania; 
  • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, w tym przewodzenia grupie w warunkach stresu i nieprzewidywalności, skutecznego motywowania i wykorzystywania potencjału zespołów; 
  • wzmocnienie kompetencji przywódczych oraz własnej odporności na stres;
  • inspirowanie myślenia i rozwiązywanie problemów decyzyjnych, z uwzględnieniem strategii i kultury firmy oraz interesów pracowników.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA NOWOCZESNEJ PROMOCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia kampanii promocyjnych za pomocą współczesnych mediów. W szczególności przekazanie wiedzy dotyczącej:

  • zmian zachodzących w mediach omówionych pod kątem ich wpływu na zachowanie adresatów działań promocyjnych,
  • wykorzystania narzędzi promocji nowych mediów (Internet, „mobile”, ale również np.: gry elektroniczne),
  • wpływu atrybutów marki i przekazu na dobór mediów,
  • mechanizmów psychologicznych warunkujących skuteczne kampanie promocyjne,
  • wykorzystania komunikacji nieformalnej w promocji.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa. Rola controllingu i jego powiązanie z systemem zarządzania i rachunkowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENY NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są głównie (choć nie wyłącznie) dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości. Zawód ten wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej. Istnieje duże zapotrzebowanie w gospodarce na taki profil zawodowy. Na wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych nieruchomości oczekują przedsiębiorstwa, banki, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów, biurowców, dużych gospodarstw rolnych i inne. Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie jego uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studium podyplomowego. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • Przygotowanie Słuchaczy do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Umożliwienie Słuchaczom zdobycia profesjonalnej wiedzy w tematyce zarządzania bezpieczeństwem informacji dostarczanej przez najwyższej klasy praktyków reprezentujących takie firmy i instytucje, jak: Deloitte, HP, CMS Cameron McKenna, Komenda Główna Straży Granicznej, Bank Millenium, ZaufanaTrzeciaStrona.pl, EY, PWC.
  • Zapoznanie Słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z wdrażaniem ISO 27001.
  • Przedstawienie Słuchaczom możliwości rozwoju zawodowego w zakresie bezpieczeństwa informacji (informacje na temat certyfikatów zawodowych).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczy to wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności. Zadaniem studiów jest także kształtowanie umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Potwierdzone jest, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał firm i organizacji. To kapitał, który może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności. Im lepiej kapitał ludzki jest zarządzany, tym większe generuje korzyści. Oferujemy Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, które mają na celu kształcenie profesjonalistów zgodnie z rozpoznawanym modelem kompetencji Society for Human Resource Management z USA a merytoryczną bazą programu Studiów jest podręcznik: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje (2014) pod red. M. Juchnowicz. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku edukacyjnego łączymy praktykę z teorią, biznes z nauką, polskie standardy z międzynarodowymi oraz bagaż doświadczeń kształcenia podyplomowego z nowymi rozwiązaniami. Jeśli jesteś HR biznes partnerem, kierownikiem lub specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim (kadrowym, personalnym, lub z HRu), to dzięki naszym Studiom wzbogacisz swoją wiedzę jak zarządzać najważniejszym kapitałem firm i organizacji, tj. pracownikami. A dla tych, co chcą rozpocząć karierę w ZKL, Studia będą początkiem zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RELACJAMI KLIENT - BANK W ZMIENNYM ŚWIECIE FINANSÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Żyjemy w czasach, gdy o pieniądze klientów zabiegają już nie tylko banki. Konkurencją dla sektora bankowego stały się fundusze inwestycyjne, platformy crowdfundingowe, portale typu social lending. Pożyczyć pieniądze na biznes, czy prywatne wydatki można od internetowych firm pożyczkowych czy z platform typu crowdfunding, których „sumy bilansowe” liczy się już w miliardach dolarów. Międzynarodowi  giganci, np. telecomy, sieci marketów spożywczych, w swej podstawowej działalności zupełnie niezwiązani z bankowością coraz agresywniej penetrują rynki dotychczas zarezerwowane dla instytucji finansowych. Czy banki jako wielkie, niezbyt elastyczne korporacje działające na przeregulowanym rynku  potrafią przekonać klientów o tym, że nadal są dla nich dobrym (najlepszym?) partnerem w rozwiązywaniu problemów życiowych i biznesowych? Czy możliwe jest oferowanie klientom „skrojonych na miarę” usług, w dobie redukcji kosztów i powszechnej standaryzacji?  W kontekście tych pytań-wyzwań pojawiła się  całkowicie nowa rola doradcy klienta. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na pierwsze w kraju dwusemestralne studia podyplomowe: Zarządzanie relacjami bank–klient w zmiennym świecie finansów. Wybitni praktycy bankowości  przeanalizują wraz ze Słuchaczami najciekawsze przypadki sukcesów i porażek, z jakimi zetknęli się w swej karierze. Doświadczeni  trenerzy kompetencji psychologicznych i postaw nauczą, jak posiadaną wiedzę teoretyczną przekuwać w praktykę, by stać się pracownikiem i menedżerem zajmującym prominentne miejsce w firmie. Starannie dobrana kadra wykładowców akademickich pokaże, jakie uwarunkowania zewnętrzne trzeba uwzględnić, by zapewnić sukces – firmie i sobie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RESTRUKTURYZACJĄ I NAPRAWĄ PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Liczba upadłości w Europie szacowana jest na około 200 tysięcy rocznie. To dużo i mało. Upadłość lub likwidacja niewykorzystywanych aktywów stanowi zarówno zagrożenie jaki i szanse dla nowoczesnego biznesu. Jako doradcy inwestycyjni, inwestorzy korporacyjni i instytucjonalni poszukujemy okazji do przejęcia i zdobycia rynku. Nic, więc dziwnego, że poszukujemy informacji o niedowartościowanych aktywach, o aktywach wolnych od obciążeń i bezpiecznych pod względem prawnym. Jako właściciele, zarządzający, syndycy, rewidenci raz po raz ponosimy ryzyko na skraju zakładu "o wszystko". To, czy wygrywamy lub bronimy się w dużej mierze zależy od naszych zdolności przewidywania. I o tym są te studia...

  W przeciwieństwie do studiów dziennych to program skierowany przede wszystkim do decydentów i praktyków różnych dziedzin. Ta kameralna, w istocie, inicjatywa pozwala na poznanie zagadnienia wielowymiarowo. Z jednej strony prelegenci i wykładowcy będący syndykami, prokuratorami, sędziami, rewidentami i badaczami, naukowcami, profesorami i doktorami najwyższej próby. Z drugiej strony elitarne i kreatywne grono osób związanych i zainteresowanych nową gospodarką. To czynniki budujące zespół i długookresowe relacje, które tworzą kapitał społeczny - nową walutę biznesową. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwa studia podyplomowe w jednym roku, za łączną cenę zbliżoną do ceny jednych studiów. Wiesz więcej za mniej. Oszczędzasz czas i pieniądze! Efektywniej i skuteczniej podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe w prestiżowej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oferta obejmuje studia podyplomowe skoordynowane z zakresu Zarządzania Wartością Firmy www.sgh.waw.pl/pszwf oraz z zakresu Alternatywnych Źródeł Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa www.sgh.waw.pl/psazknrif. Oba studia są skoordynowane merytorycznie, programowo i organizacyjnie. Programy studiów i terminy zajazdów są tak zaprojektowane, że umożliwiają słuchaczowi uczestnictwo we wszytkach zajęciach na obu studiach. Dzięki koordynacji merytorycznej, programowej i organizacyjnej wysiłek studenta jest mniejszy niż gdyby studiował na dwóch studiach w systemie studiów nieskoordynowanych. Koszty łączne ukończenia obu studiów też są mniejsze niż w systemie nieskoordynowanym. Możesz w ciągu roku ukończyć równolegle dwa studia podyplomowe za cenę jednego z małym dodatkiem pokrywającym koszty administracyjne. Warunkiem odbycia dwóch studiów w jednym roku jest złożenie dokumentów na oba studia podyplomowe, opłacenie czesnego za jedno Studium wiodące i wpłacenie opłaty manipulacyjnej za drugie Studium uzupełniające w wysokości 3990 złotych (płatne na numer konta II kierunku). Przy wyborze opcji skoordynowanej należy złożyć 2 komplety dokumentów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I SPRZEDAŻĄ KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej nowego nurtu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zorientowanym na sprzedaż, zarządzanie i budowę wartości klienta dla przedsiębiorstwa.

  Studia pozwolą uczestnikom:

  • poznać proces, metody i techniki nowoczesnego marketingu, opartego na sprzedaży budującej wartość klienta;
  • zrozumieć jak relacje z klientem i wartość klienta buduje wartość przedsiębiorstwa;
  • zapoznać i pogłębić wiedzę z zakresu wymiany wartości klient-firma; 
  • poznać metody badania wartości klientów dla firm; 
  • nabyć umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie; 
  • pogłębić wiedzę z zakresu budowy wartości klientów, satysfakcji ich i lojalności; 
  • pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania wartością dla klientów; 
  • pogłębić wiedzę na temat metod i technik sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany przez:

  • przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym,
  • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
  • projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
   kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


PODYPLOMOWE