• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych. Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają przedsiębiorcom zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w tym nabyć umiejętności skutecznego zarządzania firmą, a także zespołem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO I POLITYKA SPOŁECZNA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapewniają uzyskanie orientacji w zakresie prawa medycznego. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, postępowania mediacyjnego, poznają akty prawne składające się na prawo medyczne, poznają techniki negocjacji związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych i zasady organizowania działalności medycznej dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Partnerami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Izba lekarska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych w Polsce, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych Unii Europejskiej i przyjętych regulacji na światowym rynku zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (5)

wiktor Ocena odpowiedz

Studiowanie Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim to najlepsza droga do prowadzenia własnego biznesu

Magda Ocena odpowiedz

Studia prawnicze to długa droga i długa nauka. Studia prawnicze to ciężka praca. Studia prawnicze to wreszcie ogromna satysfakcja i duma. Dlatego wszystkim, którzy myślą nad wyborem tego kierunku, polecam go.

marek Ocena odpowiedz

Wybór kierunku był dla mnie prosty. Wybór specjalności już nie. Naprawdę, nie wiedziałem na co się zdecydować, bo każda specjalność dawała inne, ciekawe umiejętności. Jedyne co potrafiłem wybrać od razu to lektorat z języka francuskiego. W każdym razie, polecam. Administracja to dobry kierunek studiów, a Uniwersytet Śląski to idealne miejsce do studiowania.

Pani prokurator Ocena odpowiedz

Wysoki poziom.

Dominik Ocena odpowiedz

Bardzo dobry poziom nauczania.