ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradca i asystent rodziny
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa
  • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedagogika pracy i polityka personalna
  • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
  • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradca i asystent rodziny
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa
  • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedagogika pracy i polityka personalna
  • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
  • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: