ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika kulturalno-oświatowa
  • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedagogika pracy i polityka personalna
  • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
  • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika kulturalno-oświatowa
  • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedagogika pracy i polityka personalna
  • Profilaktyka społeczna i praca socjalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
  • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)