Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Medycznych UR

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

Kolegium Nauk Medycznych UR

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzania w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.

   W trakcie studiów przygotujemy naszych słuchaczy m.in do:

  • nadzorowania i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych;
  • prowadzenia i kierowania zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych i reagowania na incydenty bezpieczeństwa (również w systemach IT).

  Adresci

  Studia podyplomowe są adresowane do osób, które obecnie zajmują się obsługą i realizacją praw pacjenta, administracją systemami IT w ochronie zdrowia, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie takich audytów. Studia kierowane są również do osób, które zamierzają podjąć pracę w istniejących już podmiotach leczniczych, stworzyć własne a także poznać zasady współpracy z podmiotami już istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE w placówkach oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)