• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito Warszawa umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają sposoby zwalczania przestępczości, tajniki kryminologii i kryminalistyki, a także rozwijają umiejętności niezbędne do pracy w służbach i instytucjach bezpieczeństwa.

  Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne nastawiony jest na pozyskanie wiedzy przede wszystkim z obszarów nauk społecznych i nauk prawnych, co stanowi podstawę do zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Realizowane zajęcia mają przygotować do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, co oznacza że największy nacisk kładziony jest na pozyskanie umiejętności rozpoznawania, analizowania oraz zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa, związanych z działalnością człowieka lub katastrofami naturalnymi. W harmonogramie nie brakuje zagadnień bezpieczeństwa społeczności lokalnych, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, techniki kryminalistycznej, czy polityki resocjalizacyjnej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
  • Funkcjonariusz służb mundurowych
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
  • Funkcjonariusz służb mundurowych
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Warszawa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)