Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

tel. 32 603 4140.

Tel./faks 32 603 4108

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

tel. 32 603 4140.

Tel./faks 32 603 4108

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/

 • PRZEWOŹNIK DROGOWY - LOGISTYKA PRZEWOZÓW DROGOWYCH RZECZY I OSÓB - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Studia obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

  Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, umożliwiając absolwentom ubieganie się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów mają poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych, trendów rozwojowych w zakresie transportu, a także jego bezpieczeństwa. Słuchacze zapoznawani są z tematyką telekomunikacyjną sieci PKP, poznają podstawy inżynierii ruchu kolejowego oraz sposoby dokonywania pomiarów diagnostyki i eksploatacji urządzeń, uczą się projektować urządzenia ruchu kolejowego, a także poznają budowę i działanie pojazdów szynowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)