• INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku lub 2 lata 4 lata 1,5 roku lub 2 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Kształcenie na kierunku Informatyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno- technicznych. W toku studiów studenci poznają budowę systemów operacyjnych komputerów, paradygmaty programowania, metody i narzędzia inżynierii oprogramowania, algorytmy sztucznej inteligencji oraz ich praktyczne zastosowanie w systemach informatycznych, systemy zarządzania bazami danych, protokoły sieciowe, techniki tworzenia aplikacji rozproszonych. Ponadto, zaznajamiają się z zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem danych, grafiką komputerową, przetwarzaniem i kompresją obrazów, przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze IT.

  Studenci Informatyki w warszawskiej AEH nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania podstawowych pomiarów fizycznych, projektowania i realizowania witryn internetowych, projektowania, programowania i implementowania systemu informatycznego, projektowania, programowani i testowania oprogramowania, projektowania bazy danych, realizowania sieci komputerowej, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami informatycznymi z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aplikacje internetowe
  • Projektowanie aplikacji mobilnych
  • Sztuczna inteligencja i data science
  • Zarządzanie projektami i user experience

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Aplikacje internetowe
  • Projektowanie aplikacji mobilnych
  • Sztuczna inteligencja i data science
  • Zarządzanie projektami i user experience

  Studia I stopnia online

  • Aplikacje internetowe
  • Projektowanie aplikacji mobilnych
  • Sztuczna inteligencja i data science
  • Zarządzanie projektami i user experience

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Aplikacje internetowe
  • Projektowanie aplikacji mobilnych
  • Sztuczna inteligencja i data science
  • Zarządzanie projektami i user experience

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Opinie (0)