ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury.

  Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi. Program obejmuje zarówno poznanie prawnych i instytucjonalnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i tajniki pracy konserwatorów dzieł wykonanych przy użyciu najrozmaitszych technik artystycznych.

  Studenci zdobywają więc wszechstronną wiedzę na temat tego, jak powstały zabytki i dzieła sztuki – za pomocą jakich technik je wykonano, czemu służyły i jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, ale też jak dzisiaj można je chronić i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, a także prezentować szerokiej publiczności.

  Ich unikalny względem podobnych kierunków na innych uczelniach składnik stanowi cykl wykładów poświęcony kulturze dawnych epok, budujący szeroki kontekst i umożliwiający pełniejsze rozumienie dzieł sztuki. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)