ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury.

  Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi. Program obejmuje zarówno poznanie prawnych i instytucjonalnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i tajniki pracy konserwatorów dzieł wykonanych przy użyciu najrozmaitszych technik artystycznych.

  Studenci zdobywają więc wszechstronną wiedzę na temat tego, jak powstały zabytki i dzieła sztuki – za pomocą jakich technik je wykonano, czemu służyły i jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, ale też jak dzisiaj można je chronić i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, a także prezentować szerokiej publiczności.

  Ich unikalny względem podobnych kierunków na innych uczelniach składnik stanowi cykl wykładów poświęcony kulturze dawnych epok, budujący szeroki kontekst i umożliwiający pełniejsze rozumienie dzieł sztuki. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opinie (0)