Ochrona dóbr kultury studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”. Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości. Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

Studia na takim kierunku są zatem idealnym rozwiązaniem rozwojowym i poszerzającym horyzonty oraz dotychczasową wiedzę dla tych, którzy są prawdziwymi pasjonatami historii, sztuki i architektury.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku będziesz przyswajać wiedzę z szerokiego zakresu historii sztuki. Poznasz tajniki polskiej oraz powszechnej ochrony krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiądziesz wiedzę z zakresu zabytków i ich konserwacji czy muzealnictwa. W Twoim planie zajęć może zatem znaleźć się historia sztuki powszechnej i polskiej, dokumentacja, filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury, podstawy konserwatorstwa, muzealnictwa, komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa.

 

Praca po studiach

Absolwent tego kierunku studiów będzie miał szerokie i ciekawe - zgodne z zainteresowaniami - perspektywy pracy w wielu instytucjach o charakterze kulturalnym. Po ukończeniu zaś specjalności nauczycielskiej jest również przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona dóbr kultury, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy, geografia, biologia, chemia, historia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku ochrona dóbr kultury

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • zabytkoznawstwa
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków
 • dokumentacji i rysunku technicznego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA I STOPNIA

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie
 • domach aukcyjnych
 • fundacjach działającyh na rzecz kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY

Komentarze (0)