Dodaj do ulubionych

Ochrona dóbr kultury studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Ochrona dóbr kultury w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, historia sztuki, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona dóbr kultury:

 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Ochrona dóbr kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ochrona dóbr kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona dóbr kultury

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona dóbr kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona dóbr kultury stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ochrona dóbr kultury - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA I STOPNIA

OCHRONA DÓBR KULTURY STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona dóbr kultury

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku będziesz przyswajać wiedzę z szerokiego zakresu historii sztuki. Poznasz tajniki polskiej oraz powszechnej ochrony krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiądziesz wiedzę z zakresu zabytków i ich konserwacji czy muzealnictwa.

W Twoim planie zajęć może zatem znaleźć się historia sztuki powszechnej i polskiej, dokumentacja, filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury, podstawy konserwatorstwa, muzealnictwa, komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • zabytkoznawstwa
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków
 • dokumentacji i rysunku technicznego

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona dóbr kultury?

 

1. Typ i tryb studiów

Ochrona dóbr kultury to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku ochrona dóbr kultury będziesz miał dostęp do bogatej i niezwykle interesującej oferty zajęć o tematyce związanej ze sztuką, architekturą, naukami historycznymi czy kulturoznawczymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce i na świecie
 • Dokumentacja archiwalna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Komunikacja społeczna

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów realizowanych na powyższym kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczysz się profesjonalnej identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków z różnorodnych epok historycznych.

Ponadto poznasz podstawy ochrony oraz konserwatorstwa zabytków i dzieł sztuki. Studenci dowiedzą się także w jaki sposób analizować i interpretować wybrane zjawiska kultury czy sztuki.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”.

Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości.

Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej.

Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

Studia na takim kierunku są zatem idealnym rozwiązaniem rozwojowym i poszerzającym horyzonty oraz dotychczasową wiedzę dla tych, którzy są prawdziwymi pasjonatami historii, sztuki i architektury.

 

5. Gdzie studiować Ochronę dóbr kultury

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona dóbr kultury:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury

Praca po studiach

Absolwent tego kierunku studiów będzie miał szerokie i ciekawe - zgodne z zainteresowaniami - perspektywy pracy w wielu instytucjach o charakterze kulturalnym. Po ukończeniu zaś specjalności nauczycielskiej jest również przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

 

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie
 • domach aukcyjnych
 • fundacjach działającyh na rzecz kultury

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY

Komentarze (0)