Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6,

33-100 Tarnów

Tel. 14-6223331; 14-6213504(5) w. 618; 14-6213504(5) w. 617

Tel./fax 14-6223331

E-mail:  wteol@diecezja.tarnow.pl

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Piłsudskiego 6,

33-100 Tarnów

Tel. 14-6223331; 14-6213504(5) w. 618; 14-6213504(5) w. 617

Tel./fax 14-6223331

E-mail:  wteol@diecezja.tarnow.pl

 • TEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi studia magisterskie z teologii. Na WTST w ramach studiów teologicznych istnieją dwie specjalności:

  teologia kapłańska - są to studia dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które trwają 6 lat;

  teologia katechetyczno-pastoralna - są to studia przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, które dają uprawnienia do prowadzenia katechezy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trwają 5 lat. Studia kończą się zdobyciem dyplomu i tytułu zawodowego magistra teologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Teologia kapłańska
  • Teologia katechetyczno-pastoralna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)