Studia na kierunku chemia możesz podjąć na 23 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Chemia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Chemia stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Chemia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet w Białymstoku

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie chemia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Chemia materiałów i nanotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Bioanalityka chemiczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bioanalityka chemiczna

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Technologia chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Chemia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku chemia to studia licencjackie lub inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku chemia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku chemia możesz podjąć na 23 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | chemia - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunki takie jak chemia pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z tej jednej z najpotężniejszych dyscyplin ścisłych. Studenci otrzymują więc stabilne podstawy teoretyczne poświęcone chemii teoretycznej i eksperymentalnej, poznają zasady ochrony środowiska oraz uczą się między innymi, jak wyglądają skład i właściwości poszczególnych substancji chemicznych. Sama teoria na studiach chemicznych to jednak zbyt mało.

 

Specjalności

Współczesne studia chemiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku chemia: chemia kryminalistyczna, chemia leków, chemia materiałów dla nowoczesnych technologii, chemia materiałowa, chemia ogólna i analityka chemiczna, chemia sądowa, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, chemia środowiska.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku chemia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Szczególne miejsce w programie dydaktycznym odgrywają więc ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia laboratoryjne, dzięki którym studenci poznają nowoczesne metody badania substancji chemicznych. Studenci uczą się również z korzystania ze zdobyczy informatycznych, które dziś odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju nauki. Po zakończeniu kształcenia absolwenci chemii swoją karierę rozwiną w różnorodnych laboratoriach i ośrodkach badawczych.

Studia na kierunku chemia. Tu dowiesz się gdzie studiować, jakie zdawać przedmioty na maturze, jaką wybrać uczelnię oraz jaka praca po studiach.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując chemię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównowaonego rozwoju,
 • otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej,
 • interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Jak wyglądają studia na kierunku chemia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk chemicznych i ścisłych.

 

Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia chemiczne będą miał okazję wykształcić kompleksową wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych. W czasie studiów zaznajomisz się z takimi zagadnieniami jak chemia organiczna, technologia chemiczna czy chemia analityczna.

Dodatkowo, w siatce zajęć znajdzie się wiele innych, ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • informatyka w chemii
 • podstawy chemii kwantowej
 • chemia środowiska i ekologia

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku chemia zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się badania konkretnych substancji chemicznych oraz ich przemian, a także dowiesz się jak bezpiecznie pracować z odczynnikami chemicznymi.

Ponadto, zdobędziesz kompetencje z zakresu interpretacji i opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Jeśli tak to chemia będzie świetnym kierunkiem, podczas którego rozwiniesz swoje zainteresowanie i przełożysz je następnie na karierę zawodową!

Kierunek studiów chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Tę dziedzinę świetnie charakteryzują słowa Alberta Einsteina: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka."

Jeżeli zatem chcesz odkrywac tajemnic, które skrywa przyroda i nie straszne Ci są godziny spędzone w laboratorium to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę.

 

5. Gdzie studiować chemię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek chemia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku chemia trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni, studia pierwszego stopnia na kierunku chemia będą trwały sześć lub siedem semestrów. Po upływie tego czasu uzyskasz tytuł licencjata lub inżyniera. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry lub dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia

Praca po studiach

Jako absolwent będziesz mieć dużo możliwości podjęcia pracy. Czeka na Ciebie praca w jednostach badawczych, w przmysle chemicznym czy kosmetycznym czy sekcjach ochrony środowiska.

Dzięki ogólnej wiedzy z dziedziny chemii będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach. Jeśli interesujesz się szeroko pojętą chemią to wybór tego kierunku powinien być dla Ciebie doskonałym wyborem.

Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik laboratorium naukowego,
 • pracownik firm kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych,
 • eksploarator sprzętu obrony przeciwchemicznej,
 • specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami,
 • pracownik dydaktyczno-naukowy w szkolnictwie wojskowym lub cywilnym.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia studia niestacjonarne

Chemia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia studia I stopnia

Chemia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku chemia

Miasta, które oferują studia na kierunku Chemia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (3)

NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW. odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Bardzo trudny kierunek, po którym nie ma pracy. Ludzie się nastawiają na pracę w laboratoriach badawczych, a po skończeniu studiów okazuje się że pracy jest jak na lekarstwo, konkurencja jest duża, przez co zarobki na starcie to najniższa krajowa, po zdobyciu paru lat doświadczenia wynoszą ok 2400 brutto (wiem to po swoich doświadczeniach i znajomych z roku) i dziwi mi to co czytam na stronach podające zarobki dla danego zawodu, wydaje mi się że musi to być jakaś manipulacja firm z tej branży. Niektóry wyjeżdżają za granicę za pracą inni szukają pracy w szkole (oczywiście trzeba wcześniej zdobyć odpowiednie uprawnienia do nauczania), jeszcze inni pracują jako przedstawiciele handlowi (czego nikt nie brał pod uwagę podczas studiów i do czego nie jesteśmy przygotowywani podczas toku studiów), ostatnia grupa przekwalifikuje się na inny zawód lub po prostu pracuje poza zawodem np. w sklepie. NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Chemik... W odpowiedzi do: NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW. odpowiedz

Święte słowa, studia mega ciężkie, wykańczające psychicznie i wymagające poświęcenia. Cudem dostałem prace na galwanizerni za 2 tysiące na łape po roku, ogromna odpowiedzialność, 3 zmiany, szkodliwe warunki.... Nie idźcie na chemie!!!! Samo interesowanie się nią nie wystarczy jak będziesz bezrobotny. Potwierdzają to wszyscy moi znajomi, patrzcie przede wszystkim na zawody mające popyt.

x W odpowiedzi do: NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW. odpowiedz

Faktycznie studia są bardzo trudne, jak ktoś kończy chemie sądowe i inne wymysły i myśli że będzie bogiem to się faktycznie myli. Po każdym kierunku jest praca,. Skończyłem tylko licencjat z chemii, pracuję w laboratorium badań i rozwoju i zarabiam 5000 brutto na start... Jak ktoś chce to potrafi, trzeba tylko właśnie chcieć. Jak ktoś planuje zostać w swojej rodzinnej pipiduwie to nie dziwie się że weźmie najniższa krajową...