WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219

61-485, Poznań

Tel.: 61 843 47 96

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219

61-485, Poznań

Tel.: 61 843 47 96

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, czyli wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej.

  Studenci kształtują wrażliwość na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również nabywają umiejętności w zakresie personalizowania procesów kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, rozstrzygania dylematów związanych z przebiegiem procesu edukacyjnego, czy konstruowania autorskich strategii wspierania rozwoju dziecka.

  Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu pozwalają nabyć licznych umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie orientacji w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowym, posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, konstruowania autorskich strategii wspierania rozwoju dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)