Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 - 854 60 00

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ×

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

tel. 61 - 854 60 00

fax. 61 - 852 04 55

https://www.ump.edu.pl/nawigacja/12

Kierunki studiów - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma granicy wieku, która uniemożliwia podjęcie studiów w systemie stacjonarnym.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia:
a)	wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line, 
b)	kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji, 
c)	oryginał świadectwa dojrzałości, 
d)	oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego,*
e)	oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB,**
f)	jedną fotografię czytelnie podpisaną, 
g)	orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 
h)	dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego ***

 * dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą” 
 ** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/
*** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji Poznań ul. Bukowska 70 pokój E-114

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Tak, dokumenty należy złożyć osobiście w białej wiązanej teczce opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu oraz nazwą kierunku studiów. Dokumenty dostarczone listownie lub elektronicznie nie będą przyjmowane.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie wymagamy dokumentów poświadczonych notarialnie. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, wzór pełnomocnictwa jest na naszej stronie internetowej www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja w "wymaganych dokumentach"

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie wymagamy składania dokumentów od kandydatów, którzy znajdują się poniżej progu przyjęć. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur kandydaci wprowadzają samodzielnie za wyjątkiem kandydatów, którzy posiadają maturę zagraniczną.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Bierzemy pod uwagę tylko część pisemną egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Dokładne zasady rekrutacji laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych zamieszczone są na nasze stronie internetowej www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja w "olimpijczykach"

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są na podstawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Na elektronicznych kontach kandydatów zamieszczane są listy rankingowe, listy przyjętych oraz komunikaty dla kandydatów. Na stronie internetowej www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja w "terminach rekrutacyjnych" oraz "aktach prawnych" jest zamieszczona uchwała Senatu dotycząca terminów rekrutacyjnych (między innymi terminów ukazywania się list rankingowych i list przyjętych)

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczą się wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat, który na liście rankingowej został zakwalifikowany do przyjęcia i w wyznaczonym terminie dostarczy komplet dokumentów zostanie przyjęty na studia (zamieszczony na liście osób przyjętych) 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, należy dokonać pełnej rejestracji, zatwierdzić dane i wnieść opłatę rekrutacyjną w wyznaczonych terminach.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na subkonto, numer subkonta jest zamieszczony na koncie kandydata.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu podaje się numer rejestracyjny kandydata, można wpisać również imię i nazwisko oraz kierunek, stopień i tryb studiów.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Terminy będą zamieszczone na naszej stronie internetowej www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja w "terminach rekrutacyjnych" oraz w "aktach prawnych"

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeśli kandydat nie wpłaci się opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie, nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostanie zamieszczony na liście rankingowej.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie jest istotne z czyjego konta zostanie wysłany przelew. W tytule przelewu należy podać nr kandydata.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Na każdy kierunek studiów wymagane są różne przedmioty. Informacje na ten temat są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja w "aktach prawnych" oraz w "zasadach rekrutacji"

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak przedmiotu dyskwalifikuje kandydata z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów. Wyjątek stanowi kierunek inżynieria farmaceutyczna - za brak wyniku z danego przedmiotu kandydat otrzymuje 0 pkt.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń. Kandydat może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Wszystkie terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni www.ump.edu.pl w zakładce rekrutacja.
Wymagania dotyczące zdjęcia:
Fotografia powinna spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego tj. odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, zrobione na wprost z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem, czyli cyfrową wersją zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów. Preferowana rozdzielczość 300 (dpi) punktów na cal, rozmiar 2,00 na 2,50 cm, dopuszczalne są zdjęcia w lepszej rozdzielczości w odpowiedniej proporcji. Akceptowane są następujące formaty pliku: jpg, bmp, png, gif; w dowolnej palecie barw. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 2MB.
Nie należy przekształcać proporcji wysokość do szerokość (proporcja zdjęcia tradycyjnego różni się od proporcji wymaganego zdjęcia cyfrowego).
Zasady dostarczanych zdjęć:
Sylwetka na zdjęciu musi być skadrowana jako popiersie w proporcji maksymalnie około 2/3 (głowa) do 1/3 (tors).
Sylwetka na zdjęciu może stykać się jedynie z dolną krawędzią kadru i w nie więcej jak 1/3 wysokości z krawędziami bocznymi od dolnej krawędzi kadru.

Wasze pytania:

Dzień dobry, Mam pytanie czy w rekrutacji na studia 2022/2023 będą dostępne studia jednolite magisterskie 5-letnie niestacjonarne w Poznaniu na Uniwersytecie Medycznym na fizjoterapię?+
Pytanie od: Klara

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy można przynieść się ze studiów stacjonarnych w Warszawie na niestacjonarne w Poznaniu na kierunku terapia zajęciowa? +
Pytanie od: Ziętek

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Witam serdecznie piszę do waszej uczelni,gdyż znalazłam dokumenty,które wydrukowała wasza uczelnia z czasów wojennych o eksperymentach na więźniach.Piszę do Państwa,gdyż mój Pradziadek był w tym obozie,a na potwierdzone przezemnie słowa mam,także zdjęcia potwierdzające moje słowa a do historii uzupełnienie dokumentacji też uważam,ze dla dalszych studentów się przyda.Pozdrawiam Wojdyna Angelika.+
Pytanie od: Wojdyna Angelika

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jaki jest miesięczny koszt na studiach zaocznych na kierunku fizjoterapii? +
Pytanie od: Oliwia Sroka

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
 • Zasady rekrutacji

 • Kierunki studiów

 • O UMP

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Kierunki studiów

O UMP

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (4)

Absolwentka pierwszej edycji Ocena odpowiedz

Duży zawód. Spodziewałam się prawdziwej psychodietetyki, była to bardziej dietetyka. Dużo treści o odżywianiu w chorobach, o podstawach typu BMI i pomiar tkanki tłuszczowej za pomocą przyrządu do łapania fałdów. Co najmniej niehumanitarne. Wykłady (usunięte przez administratora) super, ale było ich za mało. Na ogromny plus zasługuje dziekanat. Elastyczność planu zajęć była tak duża, że mogliśmy prosić o dodatkowe zajęcia z wykładowcami, których wiedza była dla nas cenna. Niestety, nie wynagrodziło to braku psychodietetycznego podejścia. Bardziej diety.

anetta Ocena odpowiedz

Oprócz Pań z dziekanatu to bardzo polecam :) dobrzy specjaliści, odpowiednie przedmioty.

studentka Ocena odpowiedz

Nie studiowałam na innych uczelniach medycznych, więc nie mam porównania, ale zdecydowanie mogę polecić UMed - świetna atmosfera, wykładowcy przyjaźni i z pasją podchodzą do swojego przedmiotu. Starsze roczniki oczywiście służą dobrą radą i potrzebnymi materiałami ;) Jeśli chodzi o sprzęt i warunki, to uczelnia ma dobre zaplecze. A dodatkowo dziekanat obala mity, mi udało się za każdym razem załatwić wszystko co chciałam szybko i sprawnie, a panie w dziekanacie są bardzo miłe! Biblioteka nowoczesna, dobrze wyposażona. To na pewno będzie wybór, którego nie będziecie żałować :)

farmaceuta Ocena odpowiedz

polecam każdemu