al. Niepodległości 4

61-874 Poznań, Poland

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521

fax: (+48 61) 852 3103

wa.amu.edu.pl

e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań, Poland

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521

fax: (+48 61) 852 3103

wa.amu.edu.pl

e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl

 • ENGLISH STUDIES - LITERATURE AND CULTURE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia English Studies: Literature and Culture są z założenia studiami interdyscyplinarnymi, które skupiają się na badaniach nad różnymi formami kultury i zjawiskami kulturowymi. Zrozumienie szeroko pojętej kultury, jej znaków i symboli, umiejętność interpretowania zjawisk kultury to podstawy tzw. „cultural literacy”, która staje się nieodzownym czynnikiem umożliwiającym świadome i swobodne poruszanie się w nowoczesnym świecie i głębsze zrozumienie procesów, które w nim zachodzą. Szczególną wagę ma wiedza na temat krajów anglojęzycznych, takich jak USA, Zjednoczone Królestwo, Kanada, Australia, ze względu na ich kulturowe, ekonomiczne i polityczne znaczenie na arenie międzynarodowej. Studia na kierunku English Studies: Literature and Culturekoncentrować się będą przede wszystkim na kulturze angielskiego obszaru językowego, a studenci będą mogli uzyskać wysokie kompetencje językowe, które pozwolą im na formułowania w języku angielskim ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy związane z kulturą oraz życiem społeczno-politycznym – między innymi – wyżej wymienionych krajów. Kierunek English Studies: Literature and Culture pozwoli również wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji, w tym komunikacji interkulturowej. Program proponowanego kierunku uwzględnia także zajęcia w zakresie technologii wiedzy i nowoczesnej humanistyki, w tym humanistyki cyfrowej („digital humanities”), a także, co równie ważne, sprzyja rozwijaniu umiejętności krytycznego, twórczego i nieszablonowego myślenia, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English Studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA W ZAKRESIE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia w zakresie filologii niderlandzkiej
  Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury. Wydział Anglistyki otwiera absolwenta na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i zastosowaniach, przygotowuje do konkretnych zawodów, ale nie ogranicza do nich absolwenta. Kształci nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.
  Absolwenci:
  • nabywają kompetencje językowe bliskie rodzimych (near-native), w tym znakomitą wymowę
  • otrzymują wszechstronną wiedzę humanistyczną w zakresie języka, literatury i kultury
  • nabywają umiejętności krytycznego myślenia oraz poszukiwania informacji, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
  • potrafią współpracować w grupie oraz są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje w praktyce
  • znajdują pracę jako świetni nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w rozmaitych gałęziach gospodarki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia w zakresie filologia niderlandzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski lub niemiecki

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia niderlandzka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku niderlandzkim dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań kandydata, jego motywacji oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska
  Filologia angielska umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania z innymi kierunkami i filologiami z tego obszaru, jak również w pewnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych filologia angielska ma ścisłe powiązania z takimi kierunkami jak filologia, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia. Ponadto w pewnych zakresach czerpie z nauk społecznych, zwłaszcza psychologii, pedagogiki, socjologii. Kierunek filologia angielska dobrze wpisuje się w te dziedziny, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego wchodzącego w ich zakres. Filologia angielska jako nauka o języku, literaturze i kulturze rozpatruje swój przedmiot zarówno w sferze teoretycznej jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych, społecznych oraz innych nauk. Wiedza zdobywana na kierunku filologia angielska prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych i postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki. Wydział Anglistyki kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury. Wydział Anglistyki otwiera absolwenta na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i zastosowaniach, przygotowuje do konkretnych zawodów, ale nie ogranicza do nich absolwenta. Kształci nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.
  Absolwenci:
  • nabywają kompetencje językowe bliskie rodzimych (near-native), w tym znakomitą wymowę
  • otrzymują wszechstronną wiedzę humanistyczną w zakresie języka, literatury i kultury
  • nabywają umiejętności krytycznego myślenia oraz poszukiwania informacji, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
  • potrafią współpracować w grupie oraz są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje w praktyce
  • znajdują pracę jako świetni nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w rozmaitych gałęziach gospodarki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski (egzamin pisemny i ustny)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKO-CHIŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Filologia angielsko-chińska to nowa specjalność przygotowana przez Wydział Anglistyki we współpracy z Zakładem Języków Chin Katedry Orientalistyki oraz z Zakładem Literatury i Kultury Chińskiej Katedry Studiów Azjatyckich z Wydziału Neofilologii UAM. Wszystkie zajęcia w ramach tej specjalności poprowadzą doświadczeni wykładowcy uczący przedmiotów z zakresu filologii angielskiej i sinologii, w tym również native speakers. Nowy program oferuje studentom możliwość zapoznania się z językiem, literaturą, kulturą i historią Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych (do wyboru) oraz Chin, a także uzyskania stopnia C1 biegłości w języku angielskim i B1 w języku chińskim w mowie i w piśmie. Zajęcia będą prowadzone głównie w językach angielskim i chińskim.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia w zakresie filologia angielsko-chińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski 

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

T. Ocena

Filologia angielska świetna, rzetelne przygotowanie do dalszej pracy