40-659 Katowice

Budynki A i B - ul. Harcerzy Września 1939 3

Budynek C - ul. Kostki Napierskiego 38

Tel: +48 32 35 70 500, 32 35 70 532,

 

Godziny pracy Biura Rekrutacji w Katowicach od 3 lipca:

Poniedziałek 08:00 - 16:00

Wtorek - 09:00 - 17:00

Środa 08:00 - 16:00

Czwartek 09:00 - 17:00

Piątek 08:00 - 16:00

Sobota 09:00 - 15:00

Przerwa techniczna od poniedziałku do soboty: 12:00 - 12:30

 

Godziny pracy Dziekanatu od 3 lipca:

poniedziałek: 10.00 - 15.30

wtorek: 10.00 - 15.30

środa: nieczynne

czwartek: 10.00 - 15.30

piątek: 10.00 - 15.30

sobota: 7.30 - 15.00

niedziela: 7.30 - 15.00

Przerwa techniczna od poniedziałku do niedzieli: 12:00 - 12:30

Soboty: 9 oraz 16 września dziekanat czynny w godzinach 7.30 - 15.00.

40-659 Katowice

Budynki A i B - ul. Harcerzy Września 1939 3

Budynek C - ul. Kostki Napierskiego 38

Tel: +48 32 35 70 500, 32 35 70 532,

 

Godziny pracy Biura Rekrutacji w Katowicach od 3 lipca:

Poniedziałek 08:00 - 16:00

Wtorek - 09:00 - 17:00

Środa 08:00 - 16:00

Czwartek 09:00 - 17:00

Piątek 08:00 - 16:00

Sobota 09:00 - 15:00

Przerwa techniczna od poniedziałku do soboty: 12:00 - 12:30

 

Godziny pracy Dziekanatu od 3 lipca:

poniedziałek: 10.00 - 15.30

wtorek: 10.00 - 15.30

środa: nieczynne

czwartek: 10.00 - 15.30

piątek: 10.00 - 15.30

sobota: 7.30 - 15.00

niedziela: 7.30 - 15.00

Przerwa techniczna od poniedziałku do niedzieli: 12:00 - 12:30

Soboty: 9 oraz 16 września dziekanat czynny w godzinach 7.30 - 15.00.

 • ADVANCED MEDIATOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLA KOGO?

  Studia adresujemy do praktykujących mediatorów, którzy pragną doskonalić swój warsztat. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji gwarantuje stronom sporu, iż mediator jest osobą w pełni przygotowaną do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

  CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

  Studia oferują pogłębienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych mediacji oraz psychologicznych aspektów pracy mediatora. Duży nacisk położony jest na doskonalenie warsztatu pracy – poprzez poznanie nowych technik oraz superwizję. Dopełnieniem są zajęcia z budowania marki osobistej. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AJUWERDA - HOLISTYCZNA KONCEPCJA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO AJURWEDA?

  ...ponieważ jest fascynującą wyprawą w świat tradycji wschodu i współczesnej kultury zachodu w poszukiwaniu wiedzy i zdrowia. Człowiek nieposiadający wiedzy nie posiada też możliwości wyboru i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie, ciało, zdrowie i szczęście.

  Nigdy więc nie jest do końca wolny. Ajurweda (słowo sanskryckie, łączące w sobie dwa człony: „życie” i „wiedza”, oznaczające naukę o życiu i długowieczności) daje nam ten wybór oraz prawo do decydowania o sobie i do brania za siebie odpowiedzialności.

  CZYM JEST AJURWEDA?

  Ajurweda to najstarszy system medyczny, którego celem jest zachowanie zdrowia osób zdrowych i leczenie chorych. Logicznie i konsekwentnie pojmuje różnice indywidualne między pacjentami i proponuje im bardzo zindywidualizowany sposób leczenia. Obejmuje dietę, żywienie, ćwiczenia fizyczne i oddechowe, medytację, ziołolecznictwo, styl życia, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze itd.

  dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA E-MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing internetowy - rozwojowe i pewne miejsce pracy

  E-marketing rozwija się niezwykle szybko. Praca w e-marketingu wymaga nieustannej nauki i śledzenia zmieniających się trendów. Dynamika branży przekłada się także na powstawanie coraz to nowych narzędzi i metod. Dzięki temu każdy ma szansę wyspecjalizować się w określonej branży marketingu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA - BUSINESS LEADERSHIP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niedawno awansowałeś na kierownika? Dopiero przygotowujesz się do roli menedżera? Nie wiesz co zrobić by awansować na menedżera? Chcesz się nauczyć zarządzać zespołem? Motywować ludzi? Akademia Menedżera - Business Leadership to studia opracowany przez praktyków zarządzania dla praktyków.

  Program studiów zawiera elementy, które pozwalą słuchaczom:

  • zdobyć upragniony awans na stanowisko menedżerskie,
  • sprawdzić swoje predyspozycje liderskie,
  • sprawniej zarządzać zespołem,
  • podnieść swoje kompetencje biznesowe,
  • być sprawnym menedżerem,
  • zdobyć nowe kwalifikacje,
  • potwierdzić kompetencje certyfikatem studiów podyplomowych,
  • zmienić zawód lub zdobyć lepiej płatną pracę.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PRAKTYKÓW JOGI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO JOGA?

  ... ponieważ joga sprawia, że życie staje się pełniejsze. Prowokuje do poszukiwań i rozwoju. Daje kondycję i zdrowie. Otwiera na tolerancję i pozwala odzyskać spokój.

  ... ponieważ będąc już obecna prawie wszędzie, nadal bywa błędnie rozumiana i interpretowana.

  ... ponieważ fascynuje i każe zadawać pytania.

  ... ponieważ pozwala znaleźć na te pytania odpowiedzi.

  ... ponieważ jeśli coś robić, to robić dobrze: DOBRZE jogę praktykować, dobrze JOGI uczyć.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI HANDLOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów jest wzbogacenie gamy kompetencji wszystkich osób mających związek ze sprzedażą.

  Studia prowadzone we współpracy z firmą Nowe Motywacje (Schouten Global) w oparciu o wiedzę i umiejętności najlepszych w Polsce trenerów w zakresie sprzedaży i handlu oraz twórców nowoczesnych koncepcji sprzedaży oraz ekonomistów i prawników.

  „Profesjonalna sprzedaż wkroczyła w nową erę, wymagającą rzadkich umiejętności, których najlepiej uczy się na poziomie uniwersyteckim” (Harvard Business Review, nr 118/119).

  W trakcie studiów nacisk kładziony jest zarówno na lepsze rozpoznanie własnych mocnych stron i ograniczeń w zakresie zawodu Doradcy Handlowego, jak i kształcenie umiejętności analitycznych, które są niezbędne we wszystkich etapach procesu sprzedaży – od zrozumienia propozycji wartości dla klienta po umiejętność formułowania wnikliwych wniosków dotyczących najlepszego rozwiązania w danej niepowtarzalnej i złożonej sytuacji.

  Studia uwzględniają nowe spojrzenie na zmieniającą się świadomość klientów i wymagań rynku oraz nową rolę handlowca, który działając w środowisku nowotechnologicznym powinna potrafić prowadzić wszelkie dostępne aplikacje, narzędzia i procesy sprzedaży bezpośredniej i zdalnej. Dzisiaj, osoba ta, aby rozwijać się zawodowo, powinna być nie tyle sprzedawcą, ale przede wszystkim Brokerem Możliwości, który współpracując z klientem będzie w stanie wraz z nim budować rozwiązanie i wartość płynącą z oferowanych rozwiązań.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AROMATERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aromaterapia jest dziedziną medycyny naturalnej, jej historia sięga starożytności. Wzmianki o stosowaniu olejków eterycznych w celach leczniczych pochodzą m.in. z Chin, Indii, Persji czy Egiptu. Zapisy z Dalekiego Wschodu wskazują, że pachnące wyciągi stosowane w wielu zabiegach leczniczych, pozyskiwano drogą destylacji już 5000 lat temu.

  Jednak swoją nazwę otrzymała dopiero w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to francuski chemik René-Maurice Gattefossé zaczął badać wpływ olejku lawendowego na ludzi. Wyniki obserwacji i eksperymentów wydał w 1937 roku  postaci książki. Właśnie tam dwa słowa zostały złożone w całość: aroma, czyli z greki korzenny zapach” i terapeia – terapia.

  Aromaterapia kliniczna polega na wykorzystaniu olejków eterycznych w celu poprawy zdrowia. Tysiące badań klinicznych potwierdza jej pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. W aromaterapii klinicznej wykorzystuje się nie tylko olejki eteryczne, ale też hydrolaty, maceraty i inne oleje roślinne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY?

  Ponieważ nasze studia są jednymi najbardziej kompleksowych kierunków z tego zakresu w regionie. Analitycy rynku pracy prognozują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać.

  Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw – wymaga coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Determinuje to konieczność sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy, które powinny eliminować lub ograniczać do minimum ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, ale także zachęcać ich samych do uważnego podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy, tworząc coraz doskonalsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING FOR LIFE AND BUSINESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO COACHING FOR LIFE AND BUSINESS?

  Ponieważ świat coachingu staje się coraz bardziej integralną częścią sprawnego funkcjonowania biznesu (Coaching for Business) i życia (Coaching for Life). Coaching stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. Prognozy pokazują, że rozwoju rynku i zapotrzebowanie na różne rodzaje i formy coachingu będą szybko wzrastały przez najbliższe lata, a zawód coacha będzie się cieszył coraz większym prestiżem. 

  DLA KOGO?

  Studia są przeznaczone dla osób które pragną pracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”?

  Celem studiów jest zapoznanie studentów z terminologią, narzędziami oraz tematyką cyberbezpieczeństwa w praktyce. Poza prawami i regułami obowiązującymi od wielu lat i będącymi podstawą programów bezpieczeństwa cybernetycznego na całym świecie, studenci zdobędą praktyczną wiedzę z dziedziny testowania i zabezpieczania aplikacji webowych.

  DLA KOGO?

  Studia są przeznaczone dla informatyków, z umiejętnością programowania i podstawową wiedzą dotyczącą aplikacji internetowych, a także systemów operacyjnych. Studenci chcący pogłębić lub zdobyć wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa aplikacji i ogólnie cyberbezpieczeństwa świetnie się tutaj odnajdą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DEVSECOPS - AUTOMATYZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO?

  Aby poznać narzędzia i procesy pozwalające zautomatyzować proces wytwarzania oprogramowania oraz ułatwiające pracę developerów. Studenci poznają także możliwości i potencjalne korzyści płynące z wykorzystania chmury.

  DLA KOGO?

  Studia dedykowane są dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje w zakresie automatyzacji procesów deweloperskich oraz bezpieczeństwa aplikacji, a także bezpiecznego wytwarzania oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIAGNOZA I KOREKCJA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG KONCEPCJI NEUROROZWOJOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia neurorozwojowej korekcji wad postawy ciała w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu fizjoterapii, neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej oraz ortopedii. Studia mają przygotować słuchacza do szerokiego i interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała w różnych okresach rozwojowych.

  Program studiów przewiduje przygotowanie w zakresie:

  • neurorozwojowej oceny postawy ciała w różnych okresach rozwojowych,
  • planowania strategii postępowania terapeutycznego w zależności od wieku dziecka,
  • przeprowadzenia procesu terapeutycznego z wykorzystaniem różnych środków i metod terapeutycznych,
  • doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA I SUPLEMENTACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dietetyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Zapotrzebowanie społeczeństwa na specjalistów z zakresu żywienia i dietetyki wciąż wzrasta ze względu na panujące trendy związane ze zdrowym trybem życia – powszechną modą na zdrową żywność oraz przykładaniem szczególnej wagi do tego z jakich produktów składa się nasza codzienna dieta.

  Jednocześnie od kilku lat dostrzega się w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Popyt na usługi dietetyczne wzrasta także ze względu na wciąż rosnącą liczbę osób chorujących na otyłość. Chętniej korzystamy z porad specjalistów, którzy ustalają nam zbilansowaną i indywidualną dietę. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA SPORTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego osób podejmujących aktywność fizyczną w zwiększonym wymiarze czasu.

  Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną. Wskazują konkretne możliwości rozwiązań praktycznych z zakresu układania jadłospisów, stosowania odżywek i suplementów w diecie osób uprawiających różne dyscypliny sportu. Wskazują również na zagrożenia związane ze stosowaniem dopingu w sporcie, zaburzeniami odżywiania i inne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DOGOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest zdobywanie i doskonalenie wiedzy z zakresu nauk kynologii, psychologii, pedagogiki i pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowanie zawodowe do wykorzystania terapii z udziałem psa podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych, zgodnych ze standardami kynoterapii.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat kynoterapii. Uzyska zawód kynoterapeuty, który upoważni go do samodzielnego prowadzenia zajęć w różnorodnych jednostkach prowadzących tego typu zajęcia. Posiądzie wiedzę z pedagogiki i psychologii umożliwiającą pracę z osobami niepełnosprawnymi z udziałem psa. Dowie się jak wybrać i przygotować psa do tego typu pracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FOTOGRAFIA W TERAPII I ROZWOJU OSOBISTYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO FOTOGRAFOTERAPIA?

  Fotografia w terapii i rozwoju osobistym to autorskie, unikatowe w skali kraju studia podyplomowe. Wyróżnia je koncentracja na terapeutycznej i edukacyjnej funkcji fotografii. Fotografia daje ogromne możliwości, działa jak swoisty katalizator usprawniając nie tylko komunikację terapeutyczną ale również procesy zmiany i rozwoju. Już samo pokazywanie zdjęć i opowiadanie o nich przynosi ulgę, zmniejsza cierpienie, zachęca do refleksji.

  Techniki fototerapeutyczne mogą być używane przez grupę specjalistów i nie wymagają od terapeuty bogatego doświadczenia artystycznego. Fotofoterapię można stosować w psychoterapii, counsellingu, coachingu, poradnictwie, edukacji,  pracy socjalnej, resocjalizacji czy rehabilitacji. Fotofoterapia sprawdza się zarówno w indywidualnej relacji z klientem, w pracy parą, rodziną  oraz podczas pracy z grupą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HR - BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywne gospodarowanie potencjałem organizacyjnym na szybko zmieniającym się rynku oraz rozwijanie tego potencjału wymagają coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się zatem konieczność budowania globalnego partnerstwa wewnątrz organizacji, w którego tworzeniu znaczącą rolę odgrywają działy HR, rozumiane już nie tylko jako kadry i płace, a przede wszystkim motory wzrostu.

  To właśnie wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny human resources wyszukują i wspierają utalentowanych pracowników, doradzają liderom i w konsekwencji przykładają się do wypracowania lepszych rezultatów biznesowych. Praca na stanowiskach HR Business Partner jest w związku z tym bardzo dobrze opłacana.

  Według Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dominującą stawką dla tej funkcji było 12.000zł brutto miesięcznie. Ponadto wielu specjalistów z tej dziedziny mogło liczyć na takie dodatki jak służbowy telefon, laptop czy samochód.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określa status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

  Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało się niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

  Pełnienie funkcji IOD wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji, i to zarówno wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również technicznych i organizacyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich. Podmiot zatrudniający IOD musi przy tym być gotowy do wykazania, że zatrudnił osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności. 

  Program studiów podyplomowych kierujemy przede wszystkim do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję IOD. Będzie on również atrakcyjny dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawników świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza to kierunek, którego program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach.

  Ukończenie kursu daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Dla kosmetologów (licencjat, studia magisterskie)
  • Dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych np. fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny
  • Dla pasjonatów kosmetologii z doświadczeniem minimum 2 letnim w zawodzie

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA ZAAWANSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  • Dla kosmetologów (licencjat, studia magisterskie) z doświadczeniem w zawodzie
  • Dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych np. fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny z
  • Dla absolwentów Akademii Kosmetologii Medycznej Esthetic Institute

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO LEAN MANAGEMENT?

  Filozofia Lean Management jest sprawdzoną koncepcją, którą z powodzeniem stosuje wiele firm w Polsce jak i za granicą. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrastw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku.

  Program studiów Lean Management łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu doskonalenia procesów z umiejętnościami stosowania filozofii Lean w praktyce. Aby umożliwić zrozumienie istoty Lean Management – zajęcia prowadzone są w formie warsztatu aktywizującego wraz z licznymi grami symulacyjnymi i biznesowymi, a także w formie mini wykładów.

  Dowiedz się wiecej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od kilku lat wyraźnie zauważalnym na rynku nieruchomości stało się rosnące zainteresowanie inwestowaniem w lokale mieszkaniowe i usługowe z przeznaczeniem na wynajem. Skala tego zjawiska jest największa w historii polskiego rynku nieruchomości. Relatywnie wysokie i stałe zyski w porównaniu z innymi możliwościami zarobku pasywnego sprawiły, iż ten segment gospodarki wzbudza rosnące zainteresowanie wśród małych i średnich inwestorów.

  Jednakże, jak każda długoterminowa inwestycja, aby przynosiła pewny dochód, wymaga szczególnej staranności, a przede wszystkim rzetelnego przygotowania merytorycznego, które będzie „kompasem” prowadzącym inwestora przez labirynt rynku nieruchomości.

  Osoby do tej pory działające w tym segmencie nieruchomości, to przede wszystkim pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy lub osoby prywatne będące właścicielami tychże nieruchomości. Temat najmu jest obecnie jednak mocno rozbudowany, a pojawiające się nowe funkcje obsługi Najemcy, często z pogranicza usług turystycznych, gastronomicznych czy transportowych, sprawiły, że żaden z dotychczasowych zawodów funkcjonujących w sektorze rynku nieruchomości nie spełniał wszystkich oczekiwań Najemców.

  Wszystkie potrzeby Najemcy, a tym samym Wynajmującego mogłaby w istotny sposób zaspokoić „hybryda” usług pośrednictwa, zarządzania nieruchomościami z agencją turystyczną, hotelarstwem i doradztwem z zakresu szkoleniowo-eventowego.

  Koniecznością wygenerowaną przez potrzeby rynku stało się więc powołanie do życia nowej profesji Managera Najmu Nieruchomości będącego dobrze wyedukowanym specjalistą, który byłby w stanie realnie sprostać wszystkim oczekiwaniom obecnego Najemcy, bez względu na rodzaj prowadzonego przez niego najmu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASAŻE AJURWEDYJSKIE - STAROŻYTNA SZTUKA W NOWOCZESNYM GABINECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO MASAŻE AJURWEDYJSKIE?

  … ponieważ dotyk daje szczęście i leczy. A dotyk oparty o wiedzę starożytną, zweryfikowaną na przestrzeni wieków i postrzegającą człowieka w całym jego bogactwie- daje szczęście i zdrowie zwielokrotnione;
  … ponieważ współczesny człowiek coraz częściej docenia rolę dobrego dotyku i szuka możliwości, by go doświadczać;
  … ponieważ znacząco wzrasta popularność masaży ajurwedyjskich w całej Europie;
  …ponieważ ich praktyczna znajomość podnosi jakość codziennego życia i daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego;
  … ponieważ zapotrzebowanie na profesjonalnych masażystów jest w naszych czasach coraz większe;
  … ponieważ jeśli coś robić, to robić dobrze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Medycyna estetyczna - dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina kosmetologii w skład, której wchodzą zagadnienia i umiejętności z innych specjalizacji: dermatologii, chirurgii, stomatologii, dietetyki, endokrynologii, ginekologii, geriatrii, fizjoterapii chorób wewnętrznych i promocji zdrowia. Medycyna estetyczna wymaga jednak specyficznej edukacji oraz możliwości stałego doskonalenia umiejętności teoretycznych i praktycznych.

  Światowe autorytety lekarskie w  dziedzinie kosmetologii w sposób ciągły pracują nad powstaniem ogólnoświatowych kanonów postępowania. Podczas studiów podyplomowych w zakresie medycyny estetycznej krajowi i zagraniczni specjaliści będą prezentować zasady i normy dobrej praktyki lekarskiej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywa w zamian za „siłowe” rozstrzyganie konfliktów i sporów. Od lat 70-tych stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej i prawnej.

  Demokratyzacja życia publicznego stwarza dogodne warunki do rozwiązywania sporów dzięki aktywnemu udziałowi samych stron konfliktu. Negocjacje i mediacje stosuje się w konfliktach w środowiskach lokalnych, pracowniczych, rodzinnych. Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej  także polscy przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż.

  Do praktycznej obecności negocjacji i mediacji w porządku prawnym dostosowały się także uczelnie, w tym GWSH, która jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziła do swojej oferty podyplomowe studia „Negocjacje i mediacje”.

  Partnerem studiów jest Meditor, ośrodek mający  16 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji karnych i cywilnych oraz w kształceniu mediatorów. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROROZWOJOWA TERAPIA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI UKŁADU NERWOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii neurorozwojowej, w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii. Ponadto studia mają przygotować fizjoterapeutę do wysokospecjalistycznego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

  • diagnozy neurorozwojowej,
  • planowania i strategii postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego,
  • przeprowadzenia terapii w oparciu o najważniejsze koncepcje i metody  terapii neurorozwojowej,
  • doboru i stosowania pomocniczych środków terapeutycznych i adaptacyjnych w tego typu terapii.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EKSPERTYZACH KRYMINALISTYCZNYCH I ARCHITEKTURZE BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po ukończeniu studiów absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje:
  – metodologii, standardów prowadzenia badań, dopuszczalności i oceny dowodów naukowych, paradygmatów nowoczesnej kryminalistyki i architektury. Wiedza ta jest niezbędna np. dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i innych podmiotów
  zainteresowanych w prawidłowej ocenie i weryfikacji specjalistycznych opinii wydawanych przez biegłych sądowych,
  – stosowania nowoczesnych urządzeń i technik badawczych z zakresu mikroskopii, spektroskopii i wybranych metod chemii analitycznej w klasycznych ekspertyzach kryminalistycznych (badania fizykochemiczne, techniczna ekspertyza dokumentów, analiza pisma ręcznego i in.) Wiedza ta jest bardzo ceniona w różnych obszarach techniki kryminalistyki oraz w specjalistycznych placówkach i laboratoriach wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne,
  – ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, prawidłowego pobierania materiału porównawczego, wyboru właściwego eksperta do przeprowadzenia badań specjalistycznych
  – stosowania nowoczesnych technik wizualizacyjnych oraz komputerowej grafiki rastrowej i wektorowej w kryminalistyce,
  – informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństa przemysłowego, w tym wiedzęobejmującą m.in. analizę modus operandii cyberprzestępców, sposobów  ujawniania i zwalczania tego typu przestępczości, także praktyczne aspekty profilaktyki indywidualnego bezpieczeństwa cybernetycznego (np. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, tożsamości indywidualnych osób, ochrony przed oszustwami itp.),
  – stosowania nowych technologii w architekturze – świat wirtualny (VR-virtual reality), mieszana rzeczywistość (MR-mixed reality), podstawy technologii BIM, skanowanie 3D, drukowanie 3D, wizualizacje 3D, fotografie 360
  – bezpiecznych przestrzeni publicznych m.in. programowania, projektowania,oświetlenia nocnego, ocen jakościowych, metodologii przedprojektowych i badawczych,
  – czytania i rozumienia zapisów dokumentacji architektoniczno-budowlanej,wykonawczej oraz planów zagospodarowania terenu na przykładach wybranych projektów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO I ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin na kierunku Prawo i Administracja poświęciliśmy na zagadnienia praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy procedury administracyjnej, przepisy szczegółowe (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) jak i postępowania przed sądami administracyjnymi.

  Ukierunkowanie programu na współpracę administracji z prywatną przedsiębiorczością owocuje lepszym zrozumieniem języka prawniczego i procedur, ułatwiając pracę obu zainteresowanym stronom, a w konsekwencji sprawiając, że założenie i prowadzenie własnej działalności nie będzie budziło tak wielu niepokojów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji z zakresu zamówień publicznych, w tym zmian przepisów dotyczących elektronizacji zamówień jak również całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W trakcie studiów uzyskają Państwo kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji związanych z procedowaniem zamówień publicznych jak również ubiegania się o zamówienia publiczne we. Wszystko to wg najlepszych metod nauczania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA .NET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO „PROGRAMISTA .NET.”?

  Celem studiów jest poznanie podstaw programowania w technologii .NET. Studia skupiają się na praktycznej nauce programowania aplikacji webowych z użyciem platformy .Net Core.

  DLA KOGO?

  Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, chcących nauczyć się programować obiektowo i poznać język C#, a także nabyć praktyczne umiejętności i poznać dobre praktyki wykorzystania platformy .NET Core - wiedza programistyczna nie jest wymagana.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów (ogólnokształcących np. języka polskiego, matematyki, geografii, fizyki, matematyki itp.), na nauczycieli psychologów, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych. Mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym zarówno w szkołach podstawowych i średnich.

  W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się także z organizacją kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, realizują zajęcia z dydaktyki i emisji głosu. Zajęcia obejmują również technologię kształcenia i edukację medialną niezbędną w pracy nauczycielskiej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czego nauczysz się na studiach?

  • Dokonasz diagnozy i wzmocnienia kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i autoprezentacyjnych.
  • Poznasz lepiej siebie i  kluczowe czynniki wpływające na twoją efektywność.
  • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i organizacją,
  • odbędziesz akredytowane szkolenie Brainstorm Change Thinking Model.

  Cel studiów:

  Zdobędziesz oraz rozwiniesz kompetencje psychologiczne i socjologiczne niezbędne w pracy menedżera.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO RACHUNKOWOŚĆ?

  Ponieważ księgowa lub księgowy potrzebni są w każdej firmie, nawet najmniejszej. Księgowy ma obowiązek nieustannego uaktualniania swojej wiedzy i kompetencji nie tylko ze względu na rynkowe zmiany i rosnące wymagania pracodawców – często modyfikowane prawo sprawia, że wbrew stereotypom księgowy to zawód dla ludzi elastycznych.

  DLA KOGO?

  Studia na kierunku Rachunkowość adresujemy do osób:

  • rozpoczynających pracę w  księgowości i przyszłych pracowników biur rachunkowych,
  • pracujących w biurach rachunkowych lub prowadzących księgowość w organizacjach,
  • poszukujących pracy w zawodzie księgowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa z nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami publicznymi” pozwolą na zdobycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, podatków płaconych w sferze budżetowej oraz kontroli zarządczej.

  Podczas studiów, które prowadzone zostaną w przeważającej części w formie warsztatów praktycznych uczestnik uzyska narzędzia do skutecznego zarządzania finansami publicznymi oraz otrzyma najnowsze orzecznictwo.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STOMATOLOGIA ESTETYCZNA I CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa" jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania estetycznych rekonstrukcji zębów oraz kompleksowej przebudowy uśmiechu przy użyciu najnowocześniejszych technik cyfrowych wykorzystujących technologię CAD/CAM.

  Stomatologia estetyczna jest połączeniem umiejętności artystycznych oraz solidnych podstaw naukowych. Dlatego też w trakcie studiów duży nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy estetycznej twarzy oraz wdrażanie sprawdzonych protokołów klinicznych opartych na ugruntowanych pojęciach biologicznych i wiarygodnych wynikach badań naukowych.

  Program studiów zaprojektowany został w sposób zapewniający przejście przez Studenta wszystkich etapów stomatologicznego leczenia estetycznego, rozpoczynając od badania i wypracowania planu leczenia oraz cyfrowego projektowania uśmiechu, a kończąc na oddaniu Pacjentowi gotowej pracy protetycznej lub implantoprotetycznej zaprojektowanej i wykonanej przy użyciu technologii cyfrowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kompetencje pracowników są podstawowym elementem tworzącym przewagę konkurencyjną. Ich rozwój jest niezbędny w każdej firmie chcącej osiągać swoje cele biznesowe co daje możliwość ekspertom z różnych branż na dzielenie się swoim doświadczeniem. Ważne jest aby wykonywać to w sposób profesjonalny, a do tego niezbędne są kompetencje z obszaru projektowania i prowadzenia szkolenia.

  Firma Brainstorm Group Sp zo.o., która jest partnerem przy realizacji kierunku Szkoła Trenerów jest jedną z największych polskich firm szkoleniowych, której doświadczenie w szkoleniach dla biznesu to realizacja kilkunastu tysięcy dni szkoleniowych zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.

  Firma Brainstorm Group Sp zo.o. wykształciła grupę ponad 500 trenerów, którzy pracują zarówno jako trenerzy wewnętrzni w różnych organizacjach jak i trenerzy w różnych firmach szkoleniowych.

  Trenerzy, którzy ukończyli Szkoły Trenerów firmy Brainstorm Group są cenieni na rynku ze względu na ich pełne przygotowanie zarówno od strony przygotowania szkolenia wraz z narzędziami niezbędnymi do jego realizacji ale także ze względu na to iż potrafią przenieść swoje doświadczenia do specyfiki pracy Klienta. Firma Brainstorm Group została także doceniona na rynku polskim przez największe firmy i przyznano jej tytył DOBRA MARKA 2013 jako najbardziej rozwojowej i najbardziej rozpoznawalnej marce w branży szkoleniowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIE HOLISTYCZNE W PROFILAKTYCE STRESU I WSPIERANIU ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów koncentrujemy się na dbaniu o zdrowy styl życia, budowanie dobrostanu i zapobieganie negatywnym skutkom stresu, z wykorzystaniem metod opartych o pracę z ciałem, umysłem i emocjami. W holistycznym modelu terapeutycznym człowiek jest postrzegany jako nierozerwalna całość, nie tylko fizyczna i emocjonalna.

  Ważny jest w nim też wymiar duchowy, relacje i otoczenie, w którym żyje. Studia kierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o wykorzystanie holistycznych metod terapeutycznych z naukową podbudową.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRENER LINERGISTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Makijaż permanentny od kilku lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientek salonów kosmetycznych. Program kierunku został opracowany z myślą o osobach zajmujących się makijażem permanentnym które chcą zdobyć kwalifikacje i umiejętności potrzebne w pracy trenera linergisty.

  Specjalność trenerska pozwoli Ci organizować szkolenia w zakresie makijażu permanentnego!

  Dla kogo studia podyplomowe Trener linergista?

  • Kosmetologów,
  • kosmetyczek,
  • tatuatorów,
  • pracowników gabinetów kosmetycznych,
  • osób chcących nabyć nowe umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trychologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem włosów i skóry głowy. W języku greckim „trikhos” oznacza włos a trychologia to nauka zajmująca się diagnozowaniem problemów związanych z włosami. Do rozwoju trychologii przyczyniło się wzrastające zainteresowanie kondycją i wyglądem włosów, a także zdrowiem skóry głowy. Stres, niedobory żywieniowe, niewłaściwa pielęgnacja to jedne z nielicznych czynników wpływających na pogorszenie się kondycji włosów. Coraz popularniejsze stają się procedury, które mają na celu zniwelowanie problemów wypadania włosów oraz łysienia. 

  Dla kogo są studia podyplomowe Trychologia?

  • Dla kosmetologów (licencjat, studia magisterskie)
  • Dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych np. fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny
  • Dla pasjonatów kosmetologii (roczny kurs)
  • Fryzjerów (roczny kurs)
  • Barberów (roczny kurs)

   

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOŚCIĄ - KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmiany w zakresie przepisów prawa wpływają bezpośrednio na pracę konkretnych specjalistów, co najczęściej związane jest ze zwiększeniem zakresu ich dotychczasowych obowiązków. Podobnie, miało to miejsce po wprowadzeniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powołano wielu koordynatorów dostępności. Pracownicy organów/instytucji wymienionych w Ustawie mierzą się z niezwykle trudnym zagadnieniami zwiększenia dostępności swoich jednostek.

  Studia podyplomowe są wyjściem na przeciw potrzebom tych właśnie specjalistów (lecz nie tylko), którzy poszukują kompetentnej wiedzy i konkretnych narzędzi ułatwiających codzienną pracę.

  Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności."

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element rozwoju regionalnego. Uznanie walorów zabytków oraz elementów dziedzictwa niematerialnego przez politykę regionalną wpisuje się w kluczowe filary zrównoważonego rozwoju. Zakres zadań samorządów lokalnych systematycznie rośnie, rosną zatem również wymagania wobec urzędników, pracowników instytucji kultury, muzealników, którzy muszą być doskonale wykształconymi specjalistami w wielu dziedzinach.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Akademia Górnośląska przygotowała studia podyplomowe w zakresie zarzadzania dziedzictwem kulturowym. Program obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania, adaptacji zabytków do nowych funkcji, budowania produktów w oparciu o dziedzictwo, finansowania oraz działań marketingowych. Studia będą również bazowały na aktualnych aktach prawnych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Profil uczestnika

  Studia przeznaczone są dla menedżerów różnych szczebli, którzy powinni uwzględniać dane finansowe jako podstawę do podejmowania decyzji oraz tych, których decyzje mają implikacje finansowe dla przedsiębiorstwa.

  Korzyści dla uczestników studiów

  Program Studiów daje przygotowanie do:
  − samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów)
  − stosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa;
  − finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych;
  − systemowych analiz w ramach księgowości zarządczej i przygotowywania budżetów elastycznych zasobów;
  − poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy;
  − zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ciągu ostatnich lat zarządzanie przedsiębiorstwem staje się coraz większym wyzwaniem w dynamicznie zmieniającym się środowisku, spowodowanym rosnącym wykorzystaniem technologii i globalizacją. Ze względu na nierozerwalny związek między rodziną a biznesem, zarządzanie firmą rodzinną może być dodatkowym wyzwaniem, ponieważ decyzje biznesowe często przeplatają się z dynamiką rodziny, jak w przypadku planowania sukcesji.

  Firmy rodzinne są najbardziej wszechobecną formą organizacji biznesu w każdej gospodarce światowej. Doświadczenia z USA czy Europy Zachodniej pokazują, że tylko 30% firm przetrwa do drugiego pokolenia, a 10% do trzeciego. Dlatego program studiów podyplomowych Zarządzanie firmą rodzinną koncentruje się na tym ważnym i wymagającym sektorze oraz umożliwia poznanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania tego typu podmiotami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem/przedsiębiorstwem rolnym, funkcjonowania rynku rolnego i agroturystycznego. Ponadto słuchacze studiów uzyskają wiedzę m.in. z zakresu marketingu, prawa, rachunkowości czy też pozyskiwania dotacji.

   

  ADRESACI

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż rolnictwo.

  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z Rozporządzem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz.U.2012.0.109) oraz Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2018 r. (§ 5.1 pkt 3 § 5.2). 

  Uzyskane kwalifikacje są niezbędne do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej jak również są głównym kryterium uzyskania dofinansowania ze środków krajowych oraz unijnych na utworzenie i rozwój gospodarstwa.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych burzliwych czasach organizacje stają przed koniecznością sprostania wielu złożonym wymaganiom, przystosowując się jednocześnie do ciągłych zmian. Zmiany te w dużej mierze wymagają nowego podejścia do sposobów zarządzania organizacją, w szczególności zachodzących w sektorze ochrony zdrowia. 

  Dotychczasowe zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce nie przyniosły spodziewanych rezultatów i nie rozwiązały pojawiających się licznych problemów tym zakresie. W dalszym ciągu trwają dyskusje  i prace nad kształtem sytemu ochrony zdrowia w Polsce.

  Niespójne prawo, niestabilna sytuacja finansowa jednostek, ograniczony dostęp pacjentów zwłaszcza do usług specjalistycznych i drogich procedur to tylko wybrane problemy funkcjonowania w warunkach sektora ochrony zdrowia w Polsce. Niezbędne kierunki zmian, które pozwolą rozwiązać problemy w tym obszarze powinny objąć przed wszystkim nowe spojrzenie na kwestię zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności rolę przywództwa
  w jednostkach ochrony zdrowia.

  Ochrona zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łącząca w sobie biznes z pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej branży.

  Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku – daje managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną polskim placówkom medycznym wobec wyzwań prorynkowych przemian.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI?

  Ponieważ łączy w sobie istotne i perspektywiczne spojrzenia na rynek nieruchomości, dające interdyscyplinarną wiedzę, by móc skutecznie i kompleksowo obsługiwać swoich klientów. Nasi studenci będą gotowi do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wydziałach administracji związanych z nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

  Człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów organizacji i źródłem rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy, wobec czego menedżer ds. personalnych to jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. Pełniący tę odpowiedzialną funkcję muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – nasz program studiów przygotuje absolwentów do stawiania im czoła.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZIOŁOLECZNICTWO W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nauczenie naszych słuchaczy zasad pozyskiwania ziół z naturalnego środowiska oraz praktycznego wykorzystania, przetwarzania i zastosowania dla potrzeb organizmu zarówno jako środków odżywczych, leczniczych, suplementów, kosmetyków czy tak zwanych naturalnych słodyczy w życiu codziennym i sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów żywieniowych człowieka na różnych etapach jego rozwoju.

  Budując program studiów podyplomowych Ziołolecznictwo w praktyce konsultowaliśmy się z  wieloma specjalistami z branży, czego efektem jest rozbudowany plan zajęć uzupełniający wiedzę pozyskaną na podobnych kursach czy szkoleniach tego typu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)