BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

    Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

    Bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe

    Studia na kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców m.in. kadry zarządzającej bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem, audytorów, służb mundurowych, ratowników czy pracowników Straży Pożarnej, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie.

     

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    W rekrutacji na kierunek BHP w strefach zagrożonych wybuchem przeważnie może wziąć udział każdy, kto ukończył studia co najmniej I stopnia. Zwykle nie jest wymagana konkretna wiedza, jednak przydatne może być doświadczenie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem lub wykształcenie techniczne. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami np. czesnym czy wpisowym. Kandydaci mogą być akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń, dlatego warto zadbać o terminowość rejestracji.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BHP W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM?

    Kierunek BHP w strefach zagrożonych wybuchem jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć w wykładach, podczas których zdobywają wiedzę teoretyczną oraz ćwiczeniach odpowiedzialnych za kształtowanie umiejętności praktycznych. Czasem mają także możliwość wzięcia udziału w konwersatoriach, na których studenci mogą wymieniać między sobą poglądy i doświadczenia. Wśród kadry kierunku znajdują się zwykle m.in. pracownicy akademiccy uczelni oraz doświadczeni specjaliści i eksperci z dziedziny bezpieczeństwa. Studia pozwalają również często na zdobycie dodatkowych certyfikatów np. audytorskich.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem możemy podzielić na:

    1. Typ                                                                   

     

    2. Tryb:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Studenci kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem zdobywają szeroką wiedzę m.in. na temat warunków organizacji pracy w tzw. strefach Ex. Uczą się przeprowadzać oceny ryzyka zawodowego i wybuchów oraz poznają najczęściej popełniane błędy. Mogą się również dowiedzieć, jak dobierać sprzęty i środki ochronne. Słuchacze zapoznają się z różnymi uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w kraju i Europie np. dyrektywą na temat urządzeń przeciwwybuchowych. Mogą także nauczyć się klasyfikować strefy zagrożone.

    Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem, to np.:

    • dokumenty normalizacyjne jako źródło wiedzy w zakresie zagrożenia wybuchem
    • wybuchowość pyłów
    • dyrektywa Seveso III – zakłady dużego i zwiększonego ryzyka
    • techniczne aspekty bezpieczeństwa w miejscu pracy, stosowane urządzenia, systemy ochronne, aparatura w przestrzeniach zagrożonych

    W trakcie studiów słuchacze mogą również uczestniczyć w zajęciach omawiających kwestie związane z ochroną pożarową. Mają również okazję nauczyć się szkolić innych w zakresie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem.

     

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BHP W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM?

    Studia na kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

     

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BHP W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM?

    Absolwenci kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych m.in. z bezpieczeństwem produkcji, transportu czy magazynowania substancji niebezpiecznych. Mogą szukać zatrudnienia zarówno w małych zakładach np. stolarskich, gdzie występuje zagrożenie wybuchu przez pył, jak i dużych przedsiębiorstwach. Mogą również prowadzić działalność szkoleniową i doradczą. Dzięki wiedzy na temat przepisów krajowych i europejskich absolwenci mają możliwość znalezienia pracy zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej.

    Możliwości zatrudnienia po kierunku BHP w strefach zagrożonych wybuchem to m.in.:

    • specjalista ds. BHP
    • inspektor ds. BHP

     

    Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)