• INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Innowacyjne zarządzanie produkcją" przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, między innymi w zakresie logistyki, zarządzania, inżynierii produkcji. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją i logistyką, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

  Absolwent studiów podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją" zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania procesami w obszarze produkcji oraz logistyce, ich planowania, wdrażania, kontrolowania i usprawniania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.
  Absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Absolwent studiów podyplomowych Rachunkowość zdobywa wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w działach finansowo-księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Posiada przygotowanie w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i analizy ekonomiczno-finansowej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dalszej edukacji i certyfikacji zawodu księgowego, w tym zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych jej form prawnych oraz regulacji podatkowych i bilansowych.
  Absolwenci uzyskają umiejętności tworzenia informacji sprawozdawczych niezbędnych do planowania, prowadzenia i kontroli działalności gospodarczej w różnego rodzaju podmiotach. Uczą się analizować dane sprawozdawcze oraz podejmować decyzje z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej i budżetowania. Przygotowani są do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze finansów i rachunkowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia "Social media marketing" (dawniej "Marketing internetowy i brokering informacji") adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych marketingiem w obszarze Internetu, a zwłaszcza serwisów społecznościowych.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: podjęcia pracy w agencjach reklamowych i interaktywnych, a także w firmach zajmujących się pozyskiwaniem i analizą danych. Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne w procesie kreowania i pozycjonowania marki, w szczególności w zakresie tworzenia strategii brandingowych, przygotowywania systemu identyfikacji wizualnej i multimedialnej, a także w kontekście budowania pozytywnego wizerunku firmy i tworzenia relacji biznesowych z otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM-SPEDYCJĄ-LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Grupa docelowa:

  Absolwenci studiów wyższych, osoby zainteresowane podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwenci kierunku logistyki, pracownicy przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerowie transportu, spedytorzy i operatorzy usług logistycznych.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

  Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz wpis na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Rafał Ocena odpowiedz

Zarządzanie to studia dla konkretnych ludzi. Nie są one przeznaczone dla ludzi niezdecydowanych, bojących się wyrażać własne opinie, pozbawionych asertywności. Studiowanie Zarządzania to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także praca nad samym sobą i rozwijanie własnego charakteru i życiowych postaw

tomek Ocena odpowiedz

Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej

paulina Ocena odpowiedz

Nie dam rady, nie dam rady.??A teraz, za chwilę będę kończyć studia i rozpoczynać własną drogę zawodową. UMCS to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, tak mówili mi wszyscy znajomi, przyjaciele, nawet rodzina. Bez wahania więc aplikowałam na studia.

olga Ocena odpowiedz

Na Ekonomii nie jest łatwo. Na Ekonomii czas nie płynie spokojnie. Na Ekonomii trzeba się starać. Ale nie dlatego, że są to bardzo ciężkie studia, ale dlatego, że im mocniej postarasz się teraz, tym zanotujesz lepszy start zawodowy. Wybrałam specjalność ?Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze? i liczę na to, że odnajdę się w tej branży. UMCS najlepszą uczelnią jest.

paulina Ocena odpowiedz

Studia na UMCS od dawna były moim marzeniem. To bardzo prestiżowa i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Michał Ocena odpowiedz

Student I roku II stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Wykwakifikowana kadra, miła atmosfera. Polecam

Magda Ocena odpowiedz

Jestem obecną studentką UMCSu. Wykwalifikowana kadra wykładowców i ćwiczeniowców. Polecam każdemu tę uczelnię.