• ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Uczelnie Lublin - kierunek Analityka Gospodarcza

  ANALITYKA GOSPODARCZA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych, płynących z rynku.
  Powoduje to wzrost  zapotrzebowania ze strony podmiotów funkcjonujących w gospodarce na specjalistów od przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych. Studia z zakresu analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia z zakresu Business Analytics mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych.

  Dzięki studiom nabędziesz kompetencje w zakresie sprawnej i efektywnej analizy zjawisk gospodarczych w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych i ekonomicznych. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Jako absolwent kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

  Program studiów na kierunku Business Analytics opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Składa się on z trzech grup przedmiotów: podstawowych (z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa), ilościowych (z obszaru matematyki oraz statystyki), a także narzędziowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do automatyzacji procesów gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: -złożonego kompletu dokumentów, -złożonego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Ekonomia

  Ekonomia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej i przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent studiów Ekonomia potrafi przeprowadzać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji.

  Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Matematyka dla ekonomistów, Statystyka, Podstawy prawa gospodarczego, Mikroekonomia, Makroekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Rachunkowość, Bankowość i ubezpieczenia, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Gospodarka regionalna, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Kreowanie przedsiębiorczości, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
  • Systemy ekonomiczne
  • Gospodarka samorządowa
  • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
  • Systemy ekonomiczne
  • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Finanse i rachunkowość jest to kierunek, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
  Student uczestnicząc w zajęciach zrozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość i rynki finansowe
  • Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
  • Specjalista bankowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Audyt i rachunkowość zarządcza
  • Doradca finansowy
  • Inwestycje kapitałowe
  • Menedżer finansowy
  • Podatki i finanse publiczne
  • Certyfikowany menedżer bankowy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość i rynki finansowe
  • Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
  • Specjalista bankowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Audyt i rachunkowość zarządcza
  • Doradca finansowy
  • Inwestycje kapitałowe
  • Menedżer finansowy
  • Podatki i finanse publiczne
  • Certyfikowany menedżer bankowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Logistyka
  Logistyka  jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze.
  Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
  • Logistyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Koordynator procesów logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
  • Logistyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Koordynator procesów logistycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWNO - BIZNESOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym.

  Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym.

  Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawno - biznesowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie
  Zarządzanie jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.
  Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer produktu
  • E-przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne w administracji i biznesie
  • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
  • Zarządzanie kapitałem społecznym
  • Menadżersko - prawna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menadżer produktu
  • E-przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne w administracji i biznesie
  • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
  • Zarządzanie kapitałem społecznym
  • Menadżersko - prawna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (7)

Rafał Ocena

Zarządzanie to studia dla konkretnych ludzi. Nie są one przeznaczone dla ludzi niezdecydowanych, bojących się wyrażać własne opinie, pozbawionych asertywności. Studiowanie Zarządzania to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także praca nad samym sobą i rozwijanie własnego charakteru i życiowych postaw

tomek Ocena

Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej

paulina Ocena

Nie dam rady, nie dam rady.??A teraz, za chwilę będę kończyć studia i rozpoczynać własną drogę zawodową. UMCS to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, tak mówili mi wszyscy znajomi, przyjaciele, nawet rodzina. Bez wahania więc aplikowałam na studia.

olga Ocena

Na Ekonomii nie jest łatwo. Na Ekonomii czas nie płynie spokojnie. Na Ekonomii trzeba się starać. Ale nie dlatego, że są to bardzo ciężkie studia, ale dlatego, że im mocniej postarasz się teraz, tym zanotujesz lepszy start zawodowy. Wybrałam specjalność ?Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze? i liczę na to, że odnajdę się w tej branży. UMCS najlepszą uczelnią jest.

paulina Ocena

Studia na UMCS od dawna były moim marzeniem. To bardzo prestiżowa i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.

Michał Ocena

Student I roku II stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Wykwakifikowana kadra, miła atmosfera. Polecam

Magda Ocena

Jestem obecną studentką UMCSu. Wykwalifikowana kadra wykładowców i ćwiczeniowców. Polecam każdemu tę uczelnię.