Uniwersytet Łódzki

Szkoły Doktorskie UŁ

ul. Narutowicza 65,

90-131 Łódź

tel. (042) 635 40 00

fax: (042) 665 57 71, 635 40 43

http://www.uni.lodz.pl/

http://informatory.uni.lodz.pl/

Szkoły Doktorskie UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65,

90-131 Łódź

tel. (042) 635 40 00

fax: (042) 665 57 71, 635 40 43

http://www.uni.lodz.pl/

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • SZKOŁA DOKTORSKA BIOMEDCHEM

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki medyczne
  • nauki chemiczne

  Szkoła Doktorska BioMedChem z założenia jest szkołą interdyscyplinarną i ma unikalną ofertę programową. W Szkole będą kształcić się doktoranci w trzech dyscyplinach, przy czym wiedza zdobywana w zakresie wybranej dyscypliny będzie pozostawać w ścisłym związku z pozostałymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w sześciu dyscyplinach:

  • Archeologii
  • Historii
  • Filozofii
  • Językoznawstwie
  • Literaturoznawstwie
  • Naukach o kulturze i religii

  Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • nauki socjologiczne,
  • ekonomia i finanse,
  • nauki prawne,
  • pedagogika,
  • psychologia,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o polityce i administracji.

  Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim.

  Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)