• MEDIACJA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • rozległe zainteresowania humanistyczne
  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • podstawowe umiejętności manualne w zakresie sztuk plastycznych
  • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Mediacja sztuki to nowy, unikalny kierunek, łączący praktykę i teorię sztuki. Mediacja, to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. W czasie studiów uczymy tego dyskursu pomiędzy sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek powstał jako odpowiedź na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ Internetu, najnowszych technologii i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

  Nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i tendencji związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Zajęcia odbywają się z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Mediacja sztuki rozumie zagadnienia strategii artystycznych i rynkowych. Potrafi pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, napisać projekt i go zrealizować. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach oraz instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych, niezależnych, o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, a także w strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest: 1.Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych 2.Wykonanie zadania specjalistycznego

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest egzamin praktyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RZEŹBA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • skłonność do budowania wypowiedzi środkami plastycznymi
  • operowanie podstawowym warsztatem rysunkowym
  • umiejętność tworzenia kompozycji w oparciu o struktury przestrzenne
  • kreatywność

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne z zagadnień przestrzennych. Jedną z ważniejszych poruszanych w trakcie nauczania kwestii jest kształtowanie bryły w relacji do otoczenia. Uwzględnione są również technologie cyfrowe (3D) i zagadnienia związane z projektowaniem.

  Studenci mają do dyspozycji doskonale rozwinięte zaplecze techniczne – kierunek dysponuje najlepszymi w Polsce pracowniami technik rzeźbiarskich. Należą do nich odlewnia i pracownia metalu, pracownia drewna, kamienia, ceramiki czy konserwacji i rekonstrukcji rzeźby. Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Rzeźba posiada wiedzę i wszechstronne umiejętności umożliwiające tworzenie dzieł z zakresu sztuki rzeźbiarskiej. Jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej, zawodowej oraz do funkcjonowania na rynku sztuki. Może z powodzeniem podjąć się nie tylko pracy typowo rzeźbiarskiej, ale i projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D. Ma kompetencje do pracy w zespołach architektonicznych, projektowych, a także konserwatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: