Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław 

tel: +48 71 343 80 31, wew. 268

dziekanatrzim@asp.wroc.pl 

 

Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław 

tel: +48 71 343 80 31, wew. 268

dziekanatrzim@asp.wroc.pl 

 

 • MEDIACJA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • rozległe zainteresowania humanistyczne
  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • podstawowe umiejętności manualne w zakresie sztuk plastycznych
  • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Mediacja sztuki to nowy, unikalny kierunek, łączący praktykę i teorię sztuki. Mediacja, to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. W czasie studiów uczymy tego dyskursu pomiędzy sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek powstał jako odpowiedź na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ Internetu, najnowszych technologii i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

  Nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i tendencji związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Zajęcia odbywają się z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Mediacja sztuki rozumie zagadnienia strategii artystycznych i rynkowych. Potrafi pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, napisać projekt i go zrealizować. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach oraz instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych, niezależnych, o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, a także w strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

 • RZEŹBA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wiedza ogólna o kulturze i sztuce
  • skłonność do budowania wypowiedzi środkami plastycznymi
  • operowanie podstawowym warsztatem rysunkowym
  • umiejętność tworzenia kompozycji w oparciu o struktury przestrzenne
  • kreatywność

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne z zagadnień przestrzennych. Jedną z ważniejszych poruszanych w trakcie nauczania kwestii jest kształtowanie bryły w relacji do otoczenia. Uwzględnione są również technologie cyfrowe (3D) i zagadnienia związane z projektowaniem.

  Studenci mają do dyspozycji doskonale rozwinięte zaplecze techniczne – kierunek dysponuje najlepszymi w Polsce pracowniami technik rzeźbiarskich. Należą do nich odlewnia i pracownia metalu, pracownia drewna, kamienia, ceramiki czy konserwacji i rekonstrukcji rzeźby. Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Rzeźba posiada wiedzę i wszechstronne umiejętności umożliwiające tworzenie dzieł z zakresu sztuki rzeźbiarskiej. Jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej, zawodowej oraz do funkcjonowania na rynku sztuki. Może z powodzeniem podjąć się nie tylko pracy typowo rzeźbiarskiej, ale i projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D. Ma kompetencje do pracy w zespołach architektonicznych, projektowych, a także konserwatorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie i omówienie zadania kompozycyjnego

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: