Wydziały i kierunki

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ×

ul. Plac Polski 3/4,

50-156 Wrocław,

tel. (+48 71) 343 80 31, 32, 33, 34

http://www.asp.wroc.pl/

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Dzień dobry - nie ma

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Dzień dobry podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu praktycznego, kilku etapowego. Po zdaniu egzaminu i przyjęciu na studia donosi się dokumenty. Przed egzaminem obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydata i opłata za egzamin wstępny w wysokości 150 zł

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dzień dobry podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu praktycznego, kilku etapowego. Po zdaniu egzaminu i przyjęciu na studia donosi się dokumenty. Przed egzaminem obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydata i opłata za egzamin wstępny w wysokości 150 zł

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dzień dobry podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu praktycznego, kilku etapowego. Po zdaniu egzaminu i przyjęciu na studia donosi się dokumenty ( osobiście, listownie osoby upoważnione). Przed egzaminem obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydata i opłata za egzamin wstępny w wysokości 150 zł. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dzień dobry. Czy pytanie dotyczy cudzoziemca??

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dzień dobry - TAK

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dzień dobry - TAK

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

????? To pytanie do niewłaściwej Uczelni. Zapraszam do zapoznania się z warunkami rekrutacji na ASP

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

????? To pytanie do niewłaściwej Uczelni. Zapraszam do zapoznania się z warunkami rekrutacji na ASP

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Zapraszam do zapoznania się z przepisami Uczelni dostępnymi na BiP i stronie www

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

 ????? To pytanie do niewłaściwej Uczelni. Zapraszam do zapoznania się z warunkami rekrutacji na ASP

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Dzień dobry, indywidualne konto kandydata, listy wywieszone na Uczelni

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

????? To pytanie do niewłaściwej Uczelni. Zapraszam do zapoznania się z warunkami rekrutacji na ASP

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Dzień dobry - TAK

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

NIE

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

na konto Uczelni - przelewem

Co wpisać w tytule przelewu?+

opłata egzaminacyjna kierunek na jaki się aplikuje i tryb

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Jak podano na indywidualnym koncie kandydata

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Nie podejdzie Pan/Pani do egzaminu

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

???

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Żadne

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

????? To pytanie do niewłaściwej Uczelni. Zapraszam do zapoznania się z warunkami rekrutacji na ASP

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

jeden

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

w myśl regulaminu studiów ASP

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Proszę kierować się informacjami z indywidualnego konta kandydata

Wasze pytania:

Mogę zapytać o zaproszeniu z uczelni dla obcokrajowców? +
Pytanie od: Anastasiia

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Archiwum

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)