Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

ul. Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław,
tel. (+48 71) 343 80 31, 32, 33, 34

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ×

ul. Plac Polski 3/4,

50-156 Wrocław,

tel. (+48 71) 343 80 31, 32, 33, 34

http://www.asp.wroc.pl/

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Miło nam poinformować, że nie ma żadnych limitów wiekowych, zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

W zależności, czy kandydat pochodzi z Polski, czy jest obcokrajowcem pakiet dokumentów jest inny. Informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie w zakładce – rekrutacja.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

W zależności od rodzajów dokumentów można je dostarczyć drogą elektroniczną, tradycyjną, osobiście lub przez upoważnioną osobę. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce – rekrutacja. W razie niejasności prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie wszystkie dokumenty muszą być złożone osobiście, część z nich wysyłamy drogą elektroniczną, część może być dostarczona pocztą tradycyjną lub przez upoważnione osoby. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie w zakładce – rekrutacja. W razie niejasności prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą być złożone przez osobę upoważnioną. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie w zakładce – rekrutacja. W razie niejasności prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej wciąż zainteresowani studiowaniem na naszej Uczelni proszeni są o przesłane dokumentów w normalnym trybie, tak jak jest to wskazane w informacjach dotyczących postępowania rekrutacyjnego.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Brany jest pod uwagę pozytywny wynik egzaminu maturalnego, zarówno części pisemnej, jak i ustnej. Nie ma natomiast znaczenia jakie przedmioty były zdawane.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Najistotniejszym punktem w dostaniu się do nas na studia jest, poza zdaniem matury, pozytywny wynik kilkuetapowego egzaminu praktycznego na wybrany kierunek. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

W procesie kwalifikacyjnym na naszą Uczelnię brany jest pod uwagę pozytywny wynik matury. Nie ma natomiast znaczenia z jakich przedmiotów kandydat zdawał maturę, ponieważ ich nie punktujemy. Po dokonaniu rejestracji kluczowe jest podejście do egzaminu praktycznego na wybrany kierunek i jego pozytywny wynik. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, terminy, wymagania itd. można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja oraz na indywidualnym koncie kandydata, które należy stworzyć przy rejestrowaniu się. Tam też pojawi się informacja o wynikach egzaminów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Dzień dobry, indywidualne konto kandydata, listy wywieszone na Uczelni

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu w dostaniu się na studia. Należy jedynie przestrzegać terminów kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, który w przypadku naszej Uczelni ma kilka etapów.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po ogłoszeniu wyników kandydaci mogą zalogować się do systemu rekrutacyjnego, gdzie widnieć będą dwie możliwości:
-PRZYJĘTY, co oznacza PRZYJĘTY NA STUDIA,
-NIEPRZYJĘTY, co oznacza KANDYDAT NIE ZDAŁ EGZAMINU, albo NIE OTRZYMAŁ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY PUNKTÓW, która może być inna w zależności od kierunku. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Po zarejestrowaniu się kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Jej zatwierdzenie będzie skutkować wpisaniem na listę egzaminacyjną. Numer konta oraz aktualnie obowiązującą kwotę do wpłaty można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce – rekrutacja.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Kwotę należy przelać na nasze konto bankowe. Numer konta oraz aktualnie obowiązującą kwotę do wpłaty można znaleźć na naszej stronie w zakładce – rekrutacja.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu generowany jest podczas rekrutacji i znajduje się na indywidualnym koncie kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej znajduje się na indywidualnym koncie kandydata.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Uprzejmie prosimy przy dokonywaniu opłaty o uwzględnienie wymaganego czas na potwierdzenie przelewu. W przypadku przekroczenia terminu należy indywidualnie skontaktować się z Działem Organizacji Studiów w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłatę rekrutacyjną można zrealizować z dowolnego konta. Proszę jedynie pamiętać o poprawnym wpisaniu tytułu przelewu.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W procesie kwalifikacyjnym na naszą uczelnię brany jest pod uwagę pozytywny wynik matury. Nie ma natomiast znaczenia z jakich przedmiotów kandydat zdawał maturę. Po dokonaniu rejestracji kluczowe jest podejście do egzaminu praktycznego na wybrany kierunek i jego pozytywny wynik.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brany jest pod uwagę pozytywny wynik matury. Bez znaczenia są konkretne przedmioty, ponieważ ich nie punktujemy. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

W czasie trwających egzaminów można ubiegać się o dostanie na jeden kierunek. Będąc już studentem ASP można w kolejnych ponownie podejść do egzaminów i zdawać na nowy kierunek.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedury mogą różnić się w zależności od tego na jakie konkretnie studia chcemy się przenieść, dlatego prosimy w tej sprawie kontaktować się indywidualnie z Działem Organizacji Studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Przed rejestracją on-line prosimy o przygotowanie dowodu osobistego oraz zdjęcia profilowego kandydata w formie elektronicznej. UWAGA! Po zatwierdzeniu kwestionariusza nie ma możliwości poprawiania danych.

Wasze pytania:

Czy z matura z rozszerzonej geografii bądź wosu, byłabym w stanie dostać się na studia związane z architektura/architektura wnetrz we Wrocławiu? Posiadając dodatkowe kursyma się większe szańce? +
Pytanie od: Nadia

W procesie kwalifikacyjnym na naszą Uczelnię brany jest pod uwagę pozytywny wynik matury. Nie ma natomiast znaczenia jakie przedmioty kandydat zdawał. Po dokonaniu rejestracji kluczowe jest podejście do egzaminu praktycznego na wybrany kierunek i jego pozytywny wynik.

Mogę zapytać o zaproszeniu z uczelni dla obcokrajowców? +
Pytanie od: Anastasiia

Informacje dla studentów spoza Polski oraz chcących wyjechać zagranicę można znaleźć na naszej stronie. Zapraszamy również do kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej i Promocji.
  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (2)

Martyna Ocena odpowiedz

Polecam studia podyplomowe Dyscypliny plastyczne w architekturze. Morowa grupa pasjonatów pod wodzą wspaniałych dydaktyków. Opieka pani Małgosi z DOS rewelacja. Pani Profesor Kramm firma sama w sobie teraz dołączył Prof Smużniak z wyglądu żywa reklama sztuki i ASP

marta Ocena odpowiedz

polecam