ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

Tel: 32 359 24 71;  32 359 24 72

szkola.doktorska@us.edu.pl

ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

Tel: 32 359 24 71;  32 359 24 72

szkola.doktorska@us.edu.pl

 • SZKOŁA DOKTORSKA W OBSZARZE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH ORAZ INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Zadaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego jest stwarzanie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Szkoła Doktorska realizuje swój cel poprzez wspieranie młodych naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, stwarzając im najlepsze warunki rozwoju naukowego, zgodnie z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni.

  Strona internetowa szkoły : http://us.edu.pl/szkola-doktorska

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej realizowana jest w trybie konkursu, osobno w trzech obszarach:

  • obszar nauk humanistycznych, sztuki i teologii;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

  W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych Szkoła kształci w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria materiałowa,
  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (0)