Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

ul. Partyzantów 27

76-200 Słupsk, 

Tel : 59 84 00 378

E-Mail : igeo@apsl.edu.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ul. Partyzantów 27

76-200 Słupsk, 

Tel : 59 84 00 378

E-Mail : igeo@apsl.edu.pl

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Na studiach nauczysz się organizować przedsięwzięcia geoturystyczne w różnych regionach kraju i świata, tj. obszarach górskich, młodoglacjalnych, strefie wybrzeży. Będziesz potrafił określić walory i atrakcje geoturystyczne Polski i świata, surowców geologicznych wykorzystywanych w architekturze i sztuce, antropogenicznych i technicznych atrakcji geoturystycznych.

  Nauczysz się obsługi narzędzi do planowania i programowania przedsięwzięć geoturystycznych, takich jak Internet, marketing, dokumentacja zasobów czy planowanie tras geoturystycznych. Zdobędziesz umiejętności dotyczące przygotowań, organizacji i przeprowadzenia wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, takich jak wycieczki szkolne czy grupowe wyjazdy okolicznościowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Multimedia w turystyce
  • Turystyka aktywna
  • Turystyka w strefie nadmorskiej
  • Turystyka w strefie nadmorskiej (50+)
  • Turystyka zdrowotna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Multimedia w turystyce
  • Turystyka aktywna
  • Turystyka w strefie nadmorskiej
  • Turystyka w strefie nadmorskiej (50+)
  • Turystyka zdrowotna

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów oraz wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów: JĘZYK POLSKI lub JĘZYK OBCY lub GEOGRAFIA.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)