• EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Drogi kolejowe stanowią w ostatnim czasie na nowo odkrywany element infrastruktury logistycznej. Wyrazem tego zainteresowania jest zarówno pojawianie się na polskich szlakach coraz większej liczby operatorów przewozów towarowych, jak i wprowadzenie do oferty przewozów pasażerskich szybkich pociągów Pendolino.

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat projektowania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. W ramach cyklu kształcenia omawiane są takie zagadnienia, jak wytrzymałość, diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza, podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mechanizacja robót nawierzchniowych oraz utrzymanie obiektów inżynieryjnych i sieci trakcyjnej.

  Ogólną wiedzę słuchacza wzbogaca również prezentacja podstawowych przepisów prawa budowlanego oraz założeń projektowych dla stanowiących przyszłość kolei linii dużych prędkości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w obszarze zarządzania procesami logistycznymi, zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej, z wykorzystaniem rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi), a także profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarowym.

  Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw nie tylko rozszerzą posiadaną wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej.

  Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z branży logistycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Poruszana w toku studiów problematyka pozwala na usprawnianie działań zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w ramach funkcjonujących łańcuchów logistycznych.

  W czasie zajęć słuchacz zapozna się z głównymi typami strat (marnotrawstwa - Muda) i metodami ich identyfikacji, a także  zostanie wyposażony w skuteczne narzędzia do ich trwałej eliminacji. Szczególnie istotną kwestią jest podkreślenie znaczenia narzędzi Lean Management do usprawniania procesów nie tylko w sektorach produkcyjnych, ale i usługowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEWOZEM ŁADUNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kompleksowe przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania firmą przewozową, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych regulujących funkcjonowanie transportu zarobkowego w Unii Europejskiej. Efektem tych działań jest zbliżenie jakości zasad funkcjonowania polskich firm przewozowych do standardów europejskich.

  Program studium zawiera równocześnie zagadnienia merytoryczne wymagane od kadry zarządzającej firmą przewozową, zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób. Studia zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, jest przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów nienauczycielskich, którzy pragną wykonywać zawód nauczyciela. Studia wyposażą absolwentów w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

  Obejmują 270 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin obligatoryjnych praktyk. Studia realizowane są zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZAMAWIANE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm i instytucji oraz dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu proponuje Państwu stworzenie zamawianych studiów podyplomowych z zakresu branż: TSL, BUDOWNICTWO, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA oraz ZARZĄDZANIE.

  Najważniejszą cechą studiów zamawianych jest dopasowanie programu oraz harmonogramu nauki do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Współpraca rozpoczyna się od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a następnie wspólnego przygotowania programu studiów. Dzięki temu, środki finansowe przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji pracowników inwestowane są w sposób adekwatny do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY LOGISTYCZNE W DYSTRYBUCJI I HANDLU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wzrost zainteresowania logistyką w ujęciu systemowym związany jest z rosnącą świadomością znaczenia sprawnego i efektywnego działania systemów logistycznych jako źródła sukcesów gospodarczych. Zarządzanie współczesnymi procesami gospodarczymi wymaga stosowania innowacyjnych narzędzi diagnostyki i kształtowania warunków gospodarowania w mikro- i makroskali.

  Oferowane studia pozwolą na zdobycie uporządkowanej i wszechstronnej wiedzy dotyczącej istoty systemów logistycznych w dystrybucji i handlu, relacji logistycznych między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom efektywnie diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem, organizowaniem oraz kontrolowaniem procesów logistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIK LOGISTYK - TECHNIK SPEDYTOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów umożliwia przekwalifikowanie zawodowe nauczycieli, tak aby posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z obszaru logistyki i spedycji, transportu oraz eksploatacji portów i terminali, a także wiedzę i kompetencje w obszarze zasad organizowania i zarządzania tymi rodzajami działalności.

  Treści nauczania przekazywane podczas studiów są zgodne z podstawą programową dla kierunków kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i magazynier. Umożliwia to przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych: SPL.01 i SPL.04 (technik logistyk), SPL.05 (technik spedytor), SPL.02 i SPL.03 (technik eksploatacji portów i terminali).

  Dobrze wyposażone laboratoria, fachowa kadra nauczycielska oraz liczne wyjazdy studyjne gwarantują nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych na kierunkach związanych z szeroko rozumianą logistyką, spedycją, transportem, a także obsługą podróżnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAKUPY STRATEGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie kadry do pracy w nowoczesnej firmie, w dziale zakupów. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania portfelem zakupów, w oparciu o przykłady i case'y.

  Studia podyplomowe kierowane są do:

  • osób pracujących lub zamierzających pracować w dziale zakupów,
  • osób skierowanych do pracy w dziale zakupów, które mają potrzebę nabycia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności zakupowych,
  • osób z innych działów operacyjnych (logistyka, produkcja, jakość), które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zakupowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia realizowane są we współpracy z założonym w 1868 roku w Detroit Wayne State University - publiczną, trzecią co do wielkości uczelnią stanu Michigan w USA i z Automotive Industry Action Group (AIAG) - organizacją, wyznaczającą standardy branży motoryzacyjnej na całym świecie założoną w 1982 roku przez przedstawicieli trzech największych producentów samochodów w Ameryce Północnej (Forda, General Motors i Chryslera).

  Obecnie do AIAG przystąpiły także Toyota, Honda i Nissan. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pogłębienia i zrozumienia wiedzy z obszaru problematyki łańcucha dostaw w kontekście światowego przemysłu motoryzacyjnego. Branża samochodowa w ujęciu globalnym to bardzo intensywnie rozwijająca się gałąź przemysłu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proces inwestycyjny jest działaniem wieloaspektowym. Podejmowanie decyzji oraz zarządzanie poszczególnymi elementami tych przedsięwzięć wymaga posiadania specjalistycznych, interdyscyplinarnych umiejętności. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania inwestycjami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych.

  Współcześnie zagadnienia te są niezwykle istotne ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz wprowadzanie mechanizmów mających na celu wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Studia pozwolą słuchaczom na zdobycie wiedzy obejmującej formalne, prawne oraz ekonomiczne podstawy zarządzania i realizacji inwestycji budowlanych.

  Umożliwią również zapoznanie się z najistotniejszymi podstawami prawnymi oraz normami środowiskowymi, a także z procesem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto, program studiów został wzbogacony o treści logistyczne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością, aby wzmocnić potencjał i samorozwój słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Opinie (1)

S125wro Ocena odpowiedz

Ciekawa oferta