Bezpieczeństwo narodowe

Reduta Business Center, 

Al. Jerozolimskie 148,

02-326 Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe

Reduta Business Center, 

Al. Jerozolimskie 148,

02-326 Warszawa

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji, zasady bezpieczeństwa imprez masowych, czy zasad ochrony danych osobowych.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie charakteryzują się wieloma ścieżkami rozwoju. Studenci mogą wybierać spośród licznych specjalności, do których należą: Zarządzanie kryzysowe i obronne, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie, Analityk bezpieczeństwa – pilot bezzałogowych statków powietrznych, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe i obronne
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie
  • Analityk bezpieczeństwa – pilot bezzałogowych statków powietrznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk bezpieczeństwa – pilot bezzałogowych statków powietrznych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)