ul. Karmelicka 41

31-128 Kraków, 

Tel. (012) 662 62 05

e-mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

ul. Karmelicka 41

31-128 Kraków, 

Tel. (012) 662 62 05

e-mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 5 lat 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia angielska

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy), umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

  Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Możliwość zatrudnienia: · w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży, w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska
  • Nauczycielska

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)