• KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, przede wszystkim dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Studenci zaznajamiają się z technikami śledczymi, zasadami badania poszlak, tworzeniem profilu przestępcy, czy rekonstrukcji zdarzeń.

  Studenci Kryminologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu nabywają licznych umiejętności. Dzięki ścieżkom kształcenia – Psychokryminalistyce oraz Przestępczości i patologiom społecznym – rozwijają umiejętności między innymi w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców, prowadzenia negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i karnych, korzystania z daktyloskopii, prowadzenia przesłuchań, interpretowania mechanizmów zachowań patologicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przestępczość i patologie społeczne
  • Psychokryminalistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przestępczość i patologie społeczne
  • Psychokryminalistyka

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: