Dodaj do ulubionych

Kryminologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kryminologia to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu prawa, psychologii, socjologii oraz pedagogiki.

Studia na kierunku kryminologia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności kryminologia możesz podjąć na 9 uczelniach publicznych oraz 12 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | kryminologia - uczelnie >

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 
Opis kierunku

Kryminologia jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, którego studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej, a także mechanizmów zwalczania przestępczości, analizowania zagrożeń przestępczością oraz formułowania programów do jej zapobiegania.

 

Specjalności

Współczesne studia kryminologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku kryminologia: detektywistyka z elementami kryminalistyki, kryminologia penitencjarno-kuratorska, prewencja kryminalna, przestępczość i patologie społeczne, psychokryminalistyka.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku kryminologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci kryminololgii przygotowani są do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych np. policji, ABW, Urzędzie Celnym, wymiarze sprawiedliwości (np. służbie więziennej, kurateli sądowej), a także w sektorze prywatnym świadczącym usługi np. detektywistyczne czy z zakresu ochrony osób i mienia.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kryminologia?

Studia na kierunku kryminologia mają charakter interdyscyplinarny. Zatem kandydaci na te studia też mają pozostawioną dość dużą dowolność, jeśli chodzi o przedmioty zdawane podczas egzaminu dojrzałości. Co to oznacza w praktyce?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kryminologia:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że zostaniesz przyjęty na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Kryminologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kryminologia stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kryminologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kryminologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Kryminologia - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia studia niestacjonarne

Kryminologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia studia I stopnia

Kryminologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku kryminologia?

Program studiów na kierunku kryminologia ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter. Przyszli kryminolodzy – by wzbudzać społeczne zaufanie – muszą posiadać rozbudowaną wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, które nakładają się na siebie.

Dopiero ich doskonała znajomość sprawi, że będziesz mógł kompetentnie oceniać konkretne zachowania i czyny. Czego zatem nauczysz się w ramach studiów na kierunku kryminologia? Będzie to rozbudowana wiedza z zakresu różnorodnych patologii społecznych. Zajęcia przygotowane dla studentów omawiają czynniki, wpływające na przestępczość.

Zagadnienie to mówisz także w kontekście pewnego zjawiska społecznego. Naczelnym celem kształcenia na tym kierunku jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przestępczość można zminimalizować, jak jej przeciwdziałać i jakie działania profilaktyczne prowadzić. Jednym zdaniem – staniesz się specjalistą w zakresie kryminologii.

Dzięki tym studiom zapoznasz się także z podstawami resocjalizacji oraz kształcić będziesz umiejętności związane z taktykami i strategiami działania już po ujawnieniu przestępstwa.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury,
 • analizy zjawisk w zakresie bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej; rozumienia mechanizmów zwalczania przestępczości, analizowania zagrożeń przestępczością, formułowania programów zapobiegania przestępczości; rozumienia roli współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości,
 • korzystania z wiedzy kryminologicznej; dostrzegania przejawów i rozumienia uwarunkowań patologii społecznej, zapobiegania patologiom społecznym, odnajdowania miejsca kryminalistyki w nauce, wykorzystywania osiągnięć kryminalistycznych w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych; wnioskowania ze śladów w procesie wykrywczym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku kryminologia?

Jak wyglądają studia na kierunku kryminologia?

Studia na kierunku kryminologia są wyjątkowo atrakcyjne dla osób, które interesują się zjawiskami społecznymi, wpływającymi na przestępczość.

Kryminologia – w najogólniejszym rozumieniu – to nauka, która zajmuje wszelkiego rodzaju aspektami dokonanego przestępca. Eksperci z zakresu tej dziedziny badają motywację sprawcy, czynniki społeczne oraz skutki dokonanego czynu.

Można zatem powiedzieć, że jest to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ łączy w sobie zagadnienia nie tylko prawnicze, lecz także psychologiczne i socjologiczne. Kryminolog musi dysponować zarówno rozległą wiedzą, jak i niebywałą intuicją. Jeżeli zatem interesują cię nauki prawnicze, masz analityczny umysł i lubisz wyzwania, to te studia będą idealne dla ciebie.

Ta interdyscyplinarna nauka sprawi, że w przyszłości będziesz miał możliwość na różnorodny rozwój kariery – możesz zostać ekspertem w zakresie walki z przestępczością i mieć wpływ na poprawę społecznego bezpieczeństwa.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku kryminologia możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym. Aktualnie coraz więcej polskich ośrodków akademickich ma w swojej ofercie studia zaoczne, dzięki którym studenci mogą rozwijać się także zawodowo.

Warto jednak pamiętać, że ten tryb studiów wymaga znacznie więcej pracy własnej, ponieważ większość materiału trzeba opanowywać we własnym zakresie. Studia dzienne mają charakter regularnych spotkań od poniedziałku do piątku, podczas których studenci mają możliwość systematycznego przyswajania wiadomości.

 

Studia na kierunku kryminologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku kryminologia przemyślany jest w ten sposób, by kształcić specjalistów o wszechstronnej wiedzy interdyscyplinarnej.

Studenci podczas całego toku nauki poznawać będą zagadnienia prawnicze, ale i socjologiczno-psychologiczne. Tylko taka wszechstronna wiedza kryminologiczna sprawi, że absolwent tego kierunku będzie mógł realizować się z sukcesami. 

 

W programie studiów na kierunku kryminologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przestępczość narkotykowa,
 • zorganizowana,
 • odbywająca się w cyberprzestrzeni,
 • przestępczość kobiet i nieletnich.

 

Profesjonalny kryminolog musi znać mechanizmy funkcjonowania każdej z nich i dostrzegać ich definicyjną płynność. Oprócz takich oczywistych przedmiotów studenci zapoznają się także z podstawami prawa, psychologią kryminalną, czy wiktymologią. Już taki wstępny i ogólny opis programu studiów pokazuje jego rozbudowanie i różnorodność.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwenta kryminologii również musi mieć rozbudowany charakter i obejmować wiele dyscyplin naukowych. Oznacza to, że kwalifikacje kryminologa obejmują doskonałą znajomość prawa oraz klasyfikację przestępczości.

Eksperci, zajmujący się tą dziedziną zawodową, muszą świetnie orientować się w zasadach funkcjonowania państwa i jego systemu obronnego.

Umiejętności kryminologów stanowią podstawę ich pracy. Oczywiście wiedza i kwalifikacje też mają duże znaczenie, jednak najbardziej liczy się wykorzystywanie ich w praktyce.

Profesjonalny kryminolog potrafi sprawnie analizować różnego rodzaju niebezpieczne zachowania społeczne i wciela w życie działania zapobiegawcze praz ochronne.

Kryminolog podejmuje wszelkiego typu działania identyfikacyjne, kiedy dojdzie już do nieszczęścia. Potrafi analizować jego przyczyny i skutki. Dodatkowo w pracy kryminologa ogromne znaczenie mają tzw. „umiejętności miękkie”.

 

4. Gdzie studiować kryminologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kryminologia:

Ile trwają studia na kierunku kryminologia?

Studia na kierunku kryminologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku kryminologia mają dwustopniowy charakter. Oznacza to, że dzielą się one na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata kształcenia. Po ich zakończeniu student przystępuje do obrony pracy licencjackiej.

Jeżeli jej obrona wypadnie pomyślnie, to otrzymuje on część uprawnień, które pozwalają mu na pracę w zawodzie. Jednak nie jest to jeszcze wykształcenie w pełni kompletne.

Specjalistyczne wykształcenie otrzymują dopiero absolwenci studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich. Trwają one dwa lata i ich absolwenci otrzymują tytuł magistra kryminologii. Po ich zakończeniu mają oni szansę na znalezienie takiego zatrudnienia, które pozwoli im na ekspozycję wszystkich umiejętności, pozyskanych w trakcie nauki.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kryminologia?

Czy te studia są dla ciebie

Studia prawnicze na kierunku kryminologia mają co prawda interdyscyplinarny charakter, ale zdecydowanie nie oznacza to, że są stworzone dla każdego. Przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej warto sobie zdać sprawę, że zawód kryminologa wymaga wielu umiejętności miękkich i by realizować się w tej pracy z sukcesami, należy posiadać wyjątkowo analityczny umysł.

Czy spełniasz te kryteria? Czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczne? Uważasz, że jesteś całkiem sprawnym obserwatorem zachowań społecznych i lubisz je analizować? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, może okazać się, że studia te są stworzone właśnie dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Proces rekrutacji na studia na kierunku kryminologia pozwala kandydatom na dość dużą różnorodność w kwestii wyboru przedmiotów maturalnych. Co to oznacza w praktyce?

By złożyć swoją kandydaturę, wystarczy, że zdasz na egzaminie dojrzałości trzy dowolnie wybrane przez siebie przedmioty, więc może być to przykładowo język polski, ale również biologia, czy WOS (wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni).

Ważne, by były to trzy przedmioty – najlepiej, gdybyś zdecydował zdawać się je na poziomie rozszerzonym. Wtedy twoje szanse znacznie wzrosną.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli lubisz nauki społeczne i humanistyczne, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. W przypadku studiów na kierunku kryminologia może to być:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że otrzymasz maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i na studia dostaniesz się poza kolejnością.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnią ważną rzeczą, której nie powinieneś zaniedbywać, to terminowe złożenie podstawowych dokumentów. Kiedy już znajdziesz się na liście osób przyjętych, musisz pamiętać o przygotowaniu teczki, która zawierać będzie skany twojego dowodu osobistego, świadectwa maturalnego i zdjęć do legitymacji.

Tak przygotowane dokumenty zanosisz do dziekanatu twojego wydziału. Konkretne terminy ich składania ogłaszają już poszczególne uczelnie na swoich stronach internetowych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku kryminologia?

Jaka praca po studiach na kierunku kryminologia?

Studia na kierunku kryminologia sprawiają, że jego absolwenci dysponują bogatym aparatem możliwości zawodowego rozwoju. Co za tym konkretnie stoi? Profesjonalny kryminolog przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych.
Zatem na absolwentów tego kierunku czeka stabilna praca w Policji, ABW, Straży Granicznej, czy w Urzędzie Kontroli Skarbowej.
Kryminolodzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze prywatnych i publicznych organów ścigania, w wymiarze sprawiedliwości i w organach administracyjnych i samorządowych, które dbają o porządek publiczny.
Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych instytucjach pożytku publicznego i organizacjach takich jak np. Amnesty International, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wszystkie umiejętności pozyskane w trakcie trwania studiów sprawiają, że kryminolodzy mogą aktywnie realizować się zawodowo.
 
Praca po studiach

Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci studiów na kierunku kryminologia? Jest to jeden z tych kierunków, który swoim absolwentom oferuje wiele ciekawych możliwości pracy. Oznacza to, że swoją karierę zawodową będziesz mógł rozwijać w instytucjach takich jak:

 • Policja
 • ABW
 • Straż Graniczna
 • Urząd Celny 
 • Urząd Kontroli Skarbowej

 

Profesjonaliści z zakresu kryminologii znajdą także stabilne zatrudnienie w sądach oraz prokuratorach – mogą wydawać różnego rodzaju ekspertyzy, pełnić funkcje doradcze i analityczne.

Co więcej, twoim miejscem pracy mogą być też placówki prewencyjne oraz administracja samorządowa. Jako absolwent będziesz stanowić o sile kadr w zakresie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych zawodów to Kryminologia może być świetnym kierunkiem dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku kryminologia?

Studia na kierunku kryminologia mają sens wtedy, jeżeli wybierają je ludzie z pasją, którzy swoje zainteresowania społeczne, pragną przekuć w stabilny zawód.

Monika, studenta kryminalistyki, mówi:

Od zawsze intrygowało mnie to, czemu ludzie skłonni są popełniać zbrodnie. Co ich zmusza do takiego działania? Czy można mu jakoś zapobiec? Jak pomóc ofiarom przemocy? Kryminologia odpowiada na te pytania, a ja mogę swoją wiedzę wykorzystywać w pracy.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA

Komentarze (3)

BartK odpowiedz

Ja wybrałem poyplomówkę na WSKZ-cie z kryminologii, bo w przyszłości chciałbym podjąc zatrudnienie w strukturach policji.. Samą uczelnię mogę polecić, bo nie trzeba dojeżdżać co 2 tygodnia na zajęcia (studia są online), a materiały są wysokiej jakości.

Marcin23 odpowiedz

Niebawem kierunek kryminologia rusza na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Polecam osobom zainteresowanym tematem.

Patrycja odpowiedz

Czy są jakieś egzaminy wstępne dla studentów, którzy zrobili licencjat z innego kierunku?