Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo i zarządzanie w biznesie

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

Prawo i zarządzanie w biznesie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kształcenie na kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz prawniczej, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem gospodarczym, cywilnym, handlowym i podatkowym. Studenci rozwijają również liczne umiejętności menedżerskie, na czele z umiejętnością analitycznego myślenia, argumentowania i konstruktywnego wyrażania opinii, czy też prowadzenia negocjacji i współpracy w zespole.

  Studenci Prawa i zarządzania w biznesie nabywają liczne umiejętności. Między innymi w zakresie: stosowania wybranych regulacji prawnych, zawierania umów w działalności przedsiębiorców, posługiwania się zasadami zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, prowadzenia negocjacji w obszarze zawierania umów handlowych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń informatycznych w środowisku pracy.

  Absolwenci kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie znajdą zatrudnienie między innymi w: działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego, działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)