• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zarządzania strategicznego, kształtowania struktur organizacyjnych we współczesnej firmie, zarządzania zasobami ludzkimi, jak również technik sterowania autonomicznymi częściami przedsiębiorstwa.

  Studenci Zarządzania nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania danych statystycznych, definiowania i planowania projektów, rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania współczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych, stosowania narzędzi badań marketingowych, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi, tworzenia optymalnych warunków pracy, motywowania i angażowania pracowników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel i usługi
  • Handel internetowy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Handel i usługi
  • Handel internetowy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: