• BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  CELE

  • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu, w rozumieniu zapisów art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228) do samodzielnego prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych;
  • Zapoznanie słuchaczy z zasadami realizacji zadań osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • Przygotowanie do wykonywania praktycznych czynności związanych z realizacją odpowiednich zapisów rozdziału „Bezpieczeństwo Teleinformatyczne” ustawy o ochronie informacji niejawnych;
  • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej działalności inspektora bezpieczeństwa i administratora systemu, w ramach realizacji swoich zadań;
  • Wskazanie istotnych punktów i uwarunkowań dotyczących opracowywania i wypełniania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego; 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS HTML5 CSS JAVASCRIPT

  Rekrutacja

  Kurs obejmuje szereg (co najmniej 35) praktycznych ćwiczeń umożliwiających – po ich wykonaniu – realizację złożonych witryn internetowych. Obejmuje poznanie nowych możliwości wprowadzonych do HTML5 w porównaniu ze starszymi wersjami tego języka programowania.

  Ponieważ nieodzownym warunkiem utworzenia przyjemnie wyglądającej witryny jest umiejętność posługiwania się kaskadowymi arkuszami stylów, zatem w wersji CSS3 są wprowadzane równolegle podczas realizacji ćwiczeń. Niepowtarzalność witryny i uatrakcyjnienie jej funkcjonalności umożliwia znajomość języka programowania obiektowego JavaScript, którego praktyczne podstawy wprowadzane są zarówno podczas tworzenia przykładowych witryn w HTML5, jak i dla wyjaśnienia ważnych kwestii posługiwania się tym językiem, stanowią oddzielną część kursu.

  Nauka HTML5+CSS+JavaScript odbywa się z wykorzystaniem programu Adobe Dreamweaver. Podczas kursu nie będą omawiane: biblioteka jQuerry, Ajax itp., ani język PHP lub inne jemu podobne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURSY I SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

  Rekrutacja

  Kształcenie w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka na kierunkach związanych ze zdrowiem, zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz nowoczesnego sprzętu.

  Nauki o zdrowiu są dziedziną, w której głęboka wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką i doświadczeniem, dlatego konieczne jest ustawiczne pogłębianie kompetencji. Aby zrealizować ten cel powołaliśmy Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

  Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych nasza oferta kształcenia podyplomowego jest dedykowana do pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia.

  Misję kształcenia podyplomowego kadr medycznych spełniamy przy zachowaniu najwyższych standardów poprzez kształcenie na  kursach kwalifikacyjnych, kursach specjalistycznych, kursach dokształcających, szkoleniach specjalizacyjnych i innych formach doskonalenia podyplomowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURSY JĘZYKOWE

  Rekrutacja

  Świadczeniem usług językowych zajmujemy się od 19 lat. W tym czasie stworzyliśmy stabilny i kompetentny zespół lektorów, legitymujących się nie tylko dyplomami filologów, ale również doświadczeniem metodycznym, uprawnieniami egzaminatorów, a także specjalizacjami w określonych dziedzinach. Uczymy języków obcych na kursach dostosowanych do oczekiwań i profilu zawodowego uczestników.

  PROPONUJEMY SZEROKĄ GAMĘ USŁUG JĘZYKOWYCH, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

  • audyt potrzeb firmy w zakresie kompetencji językowych;
  • organizacja szkoleń językowych w firmach i instytucjach na terenie Warszawy;
  • kursy w naszej siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9;
  • wyjazdowe kursy w kraju i za granicą (również w ramach wyjazdów integracyjnych)
  • tłumaczenia pisemne (przysięgłe i zwykłe).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SUPLEMENTY DIETY, NUTRIKOSMETYKI I KOSMETYKI EKOLOGICZNE

  Rekrutacja

  Celem jest kompleksowe ukazanie problematyki związanej z suplementami diety, nutrikosmetykami i kosmetykami naturalnymi. Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarze suplementów diety i kosmetyków naturalnych.

  Kurs ma wskazać w jaki sposób suplementy diety, nutrikosmetyki i produkty kosmetyczne wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jak działają, kiedy powinny być stosowane.

  Kompleksowe szkolenie z zakresu suplementów diety i kosmetyków naturalnych ułatwi konsumentom podjęcie słusznego wyboru w trakcie zakupu odpowiedniego produktu, co w dobie niezwykle bogatego asortymentu jest dużym wyzwaniem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZKOLENIE DLA SAMORZĄDOWCÓW

  Rekrutacja

  CELE

  • Zapoznanie uczestników z przepisami prawnymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
  • Nauczenie w praktyce reguł legislacji związanych z przygotowywaniem aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych
  • Nauczenie realizowania zadań o charakterze wykonawczym i kontrolnym przez organy samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)