• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Administracja w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci zgłębiają nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, jak również swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

  Studenci Administracji w poznańskiej WSHiU Akademii Nauk Stosowanych nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, posługiwania się pojęciami prawnymi, stosowania terminologii administracji publicznej, wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno- biurowych, zarządzania księgowością, zawierania umów, przygotowywania i przeprowadzania badań sondażowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, przeprowadzania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i gospodarka jednostek samorządu trytorialnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i gospodarka jednostek samorządu trytorialnego

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)