• KRYMINALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na studiach podyplomowych Kryminalistyka zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, uzupełnioną o elementy psychologii kryminalistycznej oraz medycyny sądowej. Nauczysz się o taktycznych i technicznych metodach wykrywania przestępczości, jej identyfikowania i zwalczania.

  Wiedza teoretyczna uzupełniona o praktyczne umiejętności diagnozowania zjawisk przestępnych i przeciwdziałania im pozwoli Tobie na poszerzenie wiedzy z zakresu nauk penalnych i praktyczne jej wykorzystanie poprzez umiejętne podejmowanie konkretnych działań zmierzających do zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

  Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej w wymiarze 170 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

  Zagadnienia poruszane na tych studiach:

  • Prawo dowodowe
  • Psychologia zeznań i wyjaśnień
  • Nowoczesne technologie w kryminalistyce
  • Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
  • Oględziny miejsca zdarzenia i ich przebieg
  • Czynności operacyjno – rozpoznawcze
  • Ekspertyzy kryminalistyczne

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych uregulowane Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 w skrócie RODO. Kluczową rolę w ochronie danych odgrywają Inspektorzy Ochrony Danych (Data Protection Officer). Na tych studiach podyplomowych przygotujesz się  do wykonywania funkcji i zadań Inspektora Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej w wymiarze 180 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

  Zagadnienia poruszane na tych studiach:

  • Sektorowa ochrona danych osobowych
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Zarządzanie incydentami
  • Przetwarzanie danych osobowych przez administratorów
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Polityki ochrony danych osobowych
  • Konsekwencja prawne związane z naruszaniem odo
  • Analiza ryzyka

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO DLA MARKETERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowoczesny marketing i pozyskiwanie Klientów wymagają ciągłego poszerzania własnych kwalifikacji. To nie tylko znajomość strategii komunikacji rynkowej, technik i psychologicznych aspektów sprzedaży oraz pozyskiwania Klientów, ale również wiedza na temat prawnych podstaw świadczonych usług, również drogą elektroniczną, prawa kontraktów, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, konsekwencji podatkowych, a także ochrony praw konsumentów.

  Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej w wymiarze 160 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. 

  Zagadnienia poruszane na tych studiach:

  • Prawo internetowe – marketing elektroniczny
  • Prawo kontraktowe
  • Ochrona danych osobowych w marketingu
  • Prawo działalności gospodarczej z elementami prawa handlowego
  • Podstawy prawa autorskiego z ochroną wizerunku
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas epidemii pokazał, jak ważna jest ugruntowana wiedza na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej, aby biznes przetrwał nawet w trudnym czasie. Niezwykle istotną rolę mieli wtedy prawnicy specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych, aby na bieżąco analizować przepisy tzw. „Tarcz” (ustaw anty-covidowych) i wyjaśniać swoim klientom zasady ich wykorzystania w ich przedsiębiorstwach.

  Niezbędna w takich sytuacjach jest pogłębiona wiedza z zakresu zakładania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, niezależnie od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

  Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej w wymiarze 200 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

  Zagadnienia poruszane na tych studiach:

  • Odpowiedzialność karna w działalności gospodarczej
  • Przedsiębiorstwa państwowe i podmioty skarbu państwa
  • Podatki w działalności gospodarczej
  • Umowy cywilnoprawne w biznesie
  • Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Opinie (0)