Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ×

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

+48 71 71 88 135

uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku ograniczająca podjęcie studiów.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Przede wszystkim należy posiadać świadectwo dojrzałości i dostarczyć jego kserokopię. Do kserokopii należy przedłożyć oryginał świadectwa, aby potwierdzić go na zgodność z oryginałem. Można dostarczyć również kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną notarialnie na zgodność z oryginałem i ten sposób zalecamy przy dostarczaniu dokumentów drogą pocztową, aby przyśpieszyć proces rekrutacji. Pozostałe wymagane dokumenty są dostępne w systemie IRK i są to:
-ankieta osobowa,
-umowa o warunkach studiowania (2 egzemplarze),
-podanie o wpisanie na listę studentów,
-akt ślubowania,
-potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Komplet dokumentów można wysłać Pocztą Polską lub kurierem na poniższy adres:
Wyższa Szkoła Prawa
Biuro Rekrutacji
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław
Jest również możliwość dostarczenia dokumentów osobiście w godzinach otwarcia Biura Rekrutacji. Aktualne godziny otwarcia są dostępne w systemie IRK.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Komplet dokumentów można wysłać Pocztą Polską lub kurierem na poniższy adres:
Wyższa Szkoła Prawa
Biuro Rekrutacji
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Kserokopia świadectwa dojrzałości może być poświadczona notarialnie na zgodność z oryginałem i ten sposób zalecamy przy dostarczaniu dokumentów drogą pocztową, aby przyśpieszyć proces rekrutacji. W przeciwnym przypadku trzeba będzie dostarczyć do Biura Rekrutacji oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty mogą zostać złożone przez osobę upoważnioną w imieniu kandydata, należy mieć wtedy przy sobie odpowiednie upoważnienie.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

O wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Do kompletu dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Wymagane jest posiadanie świadectwa dojrzałości, nie są brane pod uwagę wyniki matury.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

O wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń oraz posiadanie świadectwa maturalnego.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie bierzemy pod uwagę progów punktowych. Wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, a o wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i ich weryfikacji zostanie wydana informacja o wpisie na listę studentów, czyli dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Decyzja o przyjęciu pojawi się również w zgłoszeniach rekrutacyjnych w systemie IRK.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak, o wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat zakwalifikowany to osoba, która zarejestrowała się w systemie IRK i wpłaciła opłatę rekrutacyjną. Kandydat przyjęty to osoba, która dodatkowo złoży pełen komplet dokumentów rekrutacyjnych i po jego weryfikacji otrzyma informacje o wpisie na listę studentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, wtedy kandydat zostaje zakwalifikowany na studia. Kandydat będzie przyjęty dopiero w chwili złożenia pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych i po jego weryfikacji otrzyma informacje o wpisie na listę studentów.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można dokonać przelewem na konto widoczne po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów lub skorzystać z szybkiej płatności Paybynet.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i pesel kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy dokonać najpóźniej do końca września. Po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej  kandydatowi zostaje zarezerwowane miejsce na wybranym kierunku.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat nie zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek studiów i nie zostanie przyjęty na studia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew można zrobić z innego konta, należy w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko i pesel kandydata na studia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Nie wymagamy konkretnych przedmiotów, które trzeba zdawać na maturze. O wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń oraz posiadanie świadectwa maturalnego.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie wymagamy konkretnych przedmiotów, które trzeba zdawać na maturze. O wpisie na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń oraz posiadanie świadectwa maturalnego.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Można ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Warunkiem przeniesienia się na studia do Wyższej Szkoły Prawa jest złożenie:
-wniosku skierowanego do Prorektora WSP o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia,
-karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej,
-sylabusów zaliczonych przedmiotów,
-zgody Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie,
-zaświadczenia o statusie studenta.
Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji, Prorektor WSP ustala różnice programowe i semestr, na który może być przyjęty student ubiegający się o przeniesienie.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Aby móc wydrukować dokumenty rekrutacyjne, zdjęcie należy wgrać od razu po zarejestrowaniu się w Internetowym Rejestrze Kandydatów. Minimalne wymiary zdjęcia to 500x625. Jeśli zdjęcie ma większe wymiary, można spróbować je wykadrować w systemie.

Wasze pytania:

Jak wygląda proces rekrutacji w WSP?+
Pytanie od: Michał

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w naszym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), który znajduje się pod adresem: https://rekrutacja.prawowroclaw.edu.pl/pl/ . Po rejestracji należy uzupełnić wymagane dane, zapisać się na odpowiedni kierunek studiów i wpłacić opłatę rekrutacyjną 85zł. Po zaksięgowaniu opłaty kandydat zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek. Następnie należy wgrać swoje zdjęcie elektroniczne do systemu i wydrukować wszystkie wymagane dokumenty. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji i po ich pozytywnej weryfikacji kandydat zostaje przyjęty na studia.
  • Kierunki studiów i specjalności

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Kierunki studiów i specjalności

O uczelni

Archiwum

Opinie (12)

Molo Ocena odpowiedz

Studiuję Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na początku byłem trochę przytłoczony, ponieważ ten program był dla mnie trudny. Inni studenci zdawali się być już obeznani z tematem, ja nie, ale po kilku tygodniach przyzwyczaiłem się do poziomu i teraz jest dobrze.

Krystian Ocena odpowiedz

Polecam studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W WSP otrzymujesz dobre, wszechstronne i dogłębne wykształcenie w tej dziedzinie.

Marcin C. Ocena odpowiedz

Studiuję Bezpieczeństwo wewnętrzne. Program studiów jest bardzo zorientowany na praktykę, co bardzo mi odpowiada, ponieważ od razu widzę, jak wiedza może być wykorzystywana w codziennej pracy. Podczas ćwiczeń wykładowcy i studenci dużo ze sobą rozmawiają, więc jest to bardzo dobra okazja do zadawania pytań, a wykładowca może nam w ciekawy sposób przybliżyć swoje osobiste doświadczenia zawodowe i przekazać wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin.

Mirek Ocena odpowiedz

W WSP ukończyłem już studia licencjackie na specjalności Kryminologia i kryminalistyka. Myślałem, że naukę zakończę na tym etapie i pójdę już na cały etat do pracy, co jest możliwe, bo takich specjalistów brakuje w policji. Jednak rozmowy z wykładowcami przekonały mnie do kontynuacji nauki.

justyna Ocena odpowiedz

Jestem już na trzecim roku Prawa. Jak dotąd wszystko idzie świetnie. Nauczyciele są mili i bardzo pomocni. Na zajęciach często pracujemy w małych grupach, dzięki czemu możemy jeszcze intensywniej skupić się na danym temacie i w ten sposób lepiej się uczyć. W trakcie semestru nie ma prawie w ogóle czasu na życie towarzyskie, ponieważ studia są bardzo intensywne, ale podoba mi się to.

Mirek Ocena odpowiedz

Ze swojej strony mogę polecić studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i specjalność Kryminologia i kryminalistyka. Jestem w ich trakcie, w przyszłości chciałbym pracować w firmie detektywistycznej. Już teraz mogę napisać, że przez ten czas moja wiedza na ten temat jest na wysokim poziomie, a to przecież nie koniec.

Paulina Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką kierunku Prawo, które ukończyłam w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że był to najlepszy możliwy wybór ze względu na to jaką wiedzę nabyłam i ile się nauczyłam. W zależności od posiadanej wiedzy na początku może być trudno, gdyż Prawo nie jest łatwym kierunkiem. Od drugiego roku jest trochę lepiej :) Atmosfera w trakcie studiów super, dużą zaletą były wykłady z najlepszymi specjalistami z kraju. Prawo to kierunek, który co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, gdybym drugi raz miała wybierać, ponownie zdecydowałabym się na tę Uczelnię.

Nikodem Ocena odpowiedz

Polecam Cyberprzestępczość ? studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że w dzisiejszych czasach problem cyberprzestępczości rośnie z roku na rok, a co za tym idzie, jest zapotrzebowanie na specjalistów związanych z tą dziedziną. Studiując w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zapoznałem się z szeregiem sposobów zwalczania i zapobiegania tego rodzaju przestępczości.

Tomek Ocena odpowiedz

Jeśli czytasz to i jesteś na etapie poszukiwania uczelni związanej z prawem w województwie Dolnośląskim, jako absolwent mogę polecić Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu. Do największych plusów bez wątpienia zaliczyłbym zajęcia prowadzone przez ludzi, którzy faktycznie pracują w zawodzie a także możliwość rozpoczęcia praktyk zawodowych już na trzecim roku ? otrzymując dyplom mamy więc nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną. Mi osobiście pozwoliło to znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

Sylwia Ocena odpowiedz

Jeśli szukasz uczelni wyższej by studiować prawo, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu będzie dla ciebie idealnym wyborem. Bardzo wysoki poziom nauczania i wykłady prowadzone przez specjalistów z branży przygotują cię do pracy w późniejszym zawodzie i ułatwią znalezienie pracy. Mi udało się złapać etat jeszcze zanim ukończyłam kierunek :)

Filip Ocena odpowiedz

Jestem na drugim roku bezpieczeństwa wewnętrznego na specjalności cyberprzestępczość ? i jeśli jak mnie interesuje cię ta tematyka, to gorąco polecam. Bardzo ciekawe i treściwe zajęcia, prowadzone przez praktyków będących specjalistami w swoich dziedzinach ? można więc przyswoić wiedzę od ludzi, którzy zdobyli ją w prawdziwych sytuacjach, a nie wyłącznie z książek. Prócz zajęć teoretycznych wiedzę można zdobyć także w trakcie rozbudowanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Hubert Ocena odpowiedz

Pamiętam jak 5 lat temu czytałem to forum, gdy zastanawiałem się jaką Uczelnię wybrać ;) Ostatecznie zdecydowałem się na Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu, a dziś jestem już absolwentem tej Uczelni. Opinie słyszałem różne, ale w trakcie nauki i po ukończonych studiach wyrobiłem sobie własne zdanie o tej Uczelni i gdybym miał ponownie wybierać studia, mój wybór byłby taki sam. Ukończyłem jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo, a zdobyta wiedza pozwoliła mi dostać się na aplikację radcowską. Obecnie czeka mnie kolejne kilka lat nauki, ale mam solidne podstawy, by z sukcesem kontynuować obraną ścieżkę kariery. Jeżeli ktoś zastanawia się nad studiami w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to ja polecam. Warto :)