• EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Ekonomia w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu umożliwia poznanie szerokiego spektrum zagadnień z obszaru ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością, integracją gospodarczą oraz globalizacją.

  Studenci pozyskują wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, modelowania zjawisk i procesów gospodarczych, a także gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto, w ramach studiów realizowane są specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Gospodarka regionalna
  • Międzynarodowe otoczenie biznesu
  • Rynek pracy i polityka społeczna
  • Ekonomika przedsiębiorstw
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Gospodarka globalna i rynki zagraniczne
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
  • Agrobiznes
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Ekonomia menedżerska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka globalna i rynki zagraniczne
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
  • Agrobiznes
  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
  • Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach globalizacji
  • Rynek pracy i polityka społeczna
  • Ekonomika przedsiębiorstw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Gospodarka regionalna
  • Międzynarodowe otoczenie biznesu
  • Rynek pracy i polityka społeczna
  • Ekonomika przedsiębiorstw
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Gospodarka globalna i rynki zagraniczne
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
  • Agrobiznes
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Ekonomia menedżerska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka globalna i rynki zagraniczne
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
  • Agrobiznes
  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
  • Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach globalizacji
  • Rynek pracy i polityka społeczna
  • Ekonomika przedsiębiorstw

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)