ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Kryminologia w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej dotyczącej między innymi psychologii przestępstw, krajowych i ponadnarodowych źródeł prawna oraz aspektów prawnych, dylematów współczesnej cywilizacji związanych z potrzebą i koniecznością przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, a także ochroną ofiar przestępstw oraz niezakłóconego udziału obywateli w życiu społecznym.

  Program kształcenia na kierunku Kryminologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę, przede wszystkim z zakresu psychologii przestępstw, mechanizmów psychologicznych ofiar, metodologii zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także z zakresu odkrywania i badania motywów dokonywania przestępstw. Studenci zaznajamiają się między innymi z wiktymologią, postępowaniem karnym, prawami człowieka, bezpieczeństwem imprez masowych, czy zarządzaniem kryzysowym. Ponadto, poruszają się po zagadnieniach mediacji w postępowaniu sądowym, ekspertyz sądowych, czy międzynarodowej pomocy w sprawach karnych.

  Kształcenie na kierunku Kryminologia daje szansę na interesującą pracę. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach ochrony prawa, służbach specjalnych, takich jak ABW, czy CBA, służbach mundurowych, czy w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)