• RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu ratowniczego.

  W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: budową ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym, medycznymi czynnościami ratunkowymi i świadczeniami zdrowotnymi innymi niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, systemem ratownictwa medycznego w Polsce, regulacjami prawnym i zasadami etycznymi, odnoszącymi się do zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)