Ratownictwo medyczne studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku ratownictwo medyczne nie są przeznaczone dla każdego, kto widzi się na studiach medycznych. To wyjątkowo trudna i wymagająca zaangażowania profesja, która mimo wszystko potrafi dawać satysfakcję i radość z wykonywanej pracy. Ludzkie życie ma wielką wartość, a ratownicy medyczny mają tego największą świadomość, ponieważ są to na ogół pierwsze wykwalifikowane osoby, które udzielają pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu. To szlachetna profesja, która oprócz empatii wymaga przede wszystkim pasji oraz przebojowości.

Rozbudowana wiedza medyczna musi stanowić podstawę dla każdego działania ratownika medycznego, które niejednokrotnie podejmowane jest pod presją czasu. Osoby, które zainteresowane są rozpoczęciem studiów na tym kierunku muszą mieć świadomość, z jakim ryzykiem i obowiązkami się one wiążą. Jeżeli w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach potrafisz zachowywać opanowanie, a nauka przedmiotów ścisłych stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie, to te studia mogą być dla ciebie idealne.
 

Program studiów

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne ma wyjątkowo rozbudowany charakter. Przyszli abiturienci muszą dysponować całym spektrum umiejętności, które będą wzbudzać zaufanie i szacunek. Ratownicy medyczni muszą posiadać rozległą wiedzę z zakresu różnorodnych nauk medycznych, tak by móc jak najszybciej postawić wstępną diagnozę i podjąć odpowiednie działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Doskonała znajomość anatomii i fizjologii człowieka stanowi podstawę nauki tego kierunku.

Studenci podczas całego cyklu kształcenia zetkną się z przedmiotami z zakresu patomorfologii i patofizjologii oraz nauczą się jak na podstawie wywiadu i podstawowych badań móc postawić wstępną diagnozę i podjąć dalsze kroki działania. Oczywiste jest, że wykwalifikowany ratownik medyczny musi biegle wykonywać wszelkiego rodzaju medyczne czynności ratunkowe, które niejednokrotnie wykonywane się pod presją czasu. Ratownik – oprócz szerokiej wiedzy kierunkowej, obejmującej różnego rodzaju dyscypliny (np. medycyna katastrof, toksykologia, czy ginekologia) – musi posiadać mnóstwo umiejętności komunikacyjnych, które obejmują pacjenta, osoby z jego otoczenia, ale także resztę zaangażowanego personelu medycznego.

 

Praca po studiach

Ratownicy medyczni mogą liczyć na bardzo stabilne zatrudnienie, ponieważ w Polsce kadra medyczna wciąż poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do podjęcia tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Abiturienci tego kierunku znajdą pracę w jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia, stacjach pogotowia ratunkowego, czy w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Kwalifikacje absolwentów ratownictwa medycznego sprawiają, że mogą oni podjąć pracę w służbach jednostek interwencyjnych (policja, straż pożarna, wojsko).

Ratownicy medyczni mogą także realizować się zawodowo w organizacjach, które posiadają paramedyczne profile, ale zajmują się ochroną i bezpieczeństwem (WOPR, TOPR, GOPR, itp.). Osoby po tych studiach dysponują rozbudowanym szeregiem umiejętności, który sprawia, że świetnie odnajdą się we wszelkiego rodzaju instytucjach, które zajmują się organizacją szkoleń z zakresu ochrony zdrowia. Praca właściwie czeka na ratowników medycznych – jednak osoby, które decydują się na podjęcie studiów, nie powinny robić tylko ze względu na wiele możliwości zawodowego rozwoju, ponieważ w przypadku tak trudnej profesji może to mieć zwodniczy charakter.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne?

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne należą do jednych z bardziej wymagających i trudnych. Od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się dużej wiedzy, która będzie stanowić fundament dla dalszego kształcenia. Osoby, które chcą aplikować na ten kierunek, muszą osiągnąć bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych. W procesie rekrutacji uwzględniane są przedmioty obligatoryjne, czyli matematyka, język polski oraz język obcy nowożytni. Dodatkowo kandydat musi wybrać co najmniej jeszcze jeden przedmiot taki jak: biologia, chemia lub informatyka. Oczywiście – im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że nazwisko kandydata będzie widnieć na liście osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaką wiedzę zdobędziesz po studiach na kierunku ratownictwo medyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opatrywania ran
  • unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń
  • bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych
  • wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG
  • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
  • odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Polskie ośrodki akademickie starają się dostosować do zawodowych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się młodzi ludzie. Dziś liczy się już nie tylko wiedza, ale i bogate doświadczenie. Dlatego też na rynku akademickim pojawia się coraz więcej ofert studiów zaocznych, które obejmują także ratownictwo medyczne. Jest to taki typ studiów, który pozwala jednocześnie na rozwój innych obszarów zawodowych, ale wymaga od studentów dużo większego zaangażowania i nauki we własnym zakresie. Jednak studia na tym kierunku można rozpocząć przede wszystkim stacjonarnie, co oznacza, że studenci będą spotkać się regularnie na zajęciach.

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne na kierunku ratownictwo medyczne jest przemyślany tak, by kształcić tylko najlepszych specjalistów, którzy są przygotowani do pracy w trudnych i wymagających warunkach. Podstawę kształcenia muszą zatem stanowić przedmioty takie jak anatomia i fizjologia człowieka – właśnie to one stanowią cały filar edukacji. Ich doskonała znajomość pozwala na dalszą naukę o różnego rodzaju patologiach, które występują w ich obrębie. 

W zależności od typu patologii studenci uczą się jak poprawnie przeprowadzić wywiad medyczny oraz badanie fizykalne. Naczelnym celem kształcenia na tym kierunku jest jednak poznawanie zasad związanych z profesjonalnym udzielaniem pierwszej pomocy, medycyną ratunkową oraz medycznymi czynnościami ratunkowymi. Przyszli absolwenci tego kierunku muszą dokładnie zgłębić różnego rodzaju działy medycyny, tak by móc podejmować pierwsze działania i diagnozy w oparciu o rzetelną wiedzę.

Ponadto studenci tego kierunku muszą posiadać rozległe kwalifikacje także z aspektów okołomedycznych. Bardzo ważnym przedmiotem może być psychologia w ratownictwie medycznym – studenci w ramach tych zajęć będą kształcić swoje umiejętności z zakresu komunikacji z pacjentem, jego najbliższym otoczeniem. To niezwykle ważne kwalifikacje miękkie, które wzbudzają społeczne zaufanie.

Wiedza absolwenta studiów na kierunku ratownictwo medyczne musi mieć rozległy charakter, ponieważ stanowi fundament każdego z podejmowanych działań. Opatrywanie ran, unieruchomienie różnego rodzaju urazów, przywracanie drożności dróg oddechowych – to tylko nieznaczny zakres obowiązków, z jakimi zetknie się w swojej pracy ratownik medyczny. Doskonała znajomość anatomii i patologii medycznych w przypadku tego zawodu musi być podstawą, ponieważ to na podstawie wiedzy, a nie podstawie intuicji działa ratownik medyczny.

Umiejętności absolwentów tego kierunku muszą być ściśle sprzężone z wiedzą, jednak zakres działań ratownika medycznego jest jeszcze bardziej szeroki. Profesjonalny absolwent tego kierunku musi podejmować niejednokrotnie trudne i kontrowersyjne decyzje, musi świetnie radzić sobie podczas pracy w stresie i pod presją czasu, a przy tym zachowywać trzeźwość myślenia i zdolność do komunikacji z resztą personelu medycznego. To zawód dużego ryzyka zawodowego, więc realizować będą się w nim osoby, które doskonale radzą sobie z adrenaliną.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne obejmują tylko pierwszy stopień kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Studenci uczą się przez trzy lata, by na końcu przystąpić do obrony egzaminu licencjackiego. W przypadku pomyślnej obrony otrzymują oni tytuł licencjata i są gotowi do rozpoczęcia kariery zawodowej na kierunku ratownictwo medyczne. Na studentów tego kierunku czekają trzy bardzo intensywne lata nauki, które w przyszłości dają pełnię uprawnień do zawodowego realizowania się na polu ratownictwa medycznego.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne wiążą się z wieloma nieprzespanymi nocami, poświęconymi na naukę. Dodatkowo – zawód ten, wykonywany w przyszłości, ma niezwykle trudny i wymagający charakter. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto, abyś odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań. Czy nauka przedmiotów ścisłych, takich jak biologia, nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu? Czy potrafisz działać pod presją i dobrze odnajdujesz się w pracy grupowej? Czy jesteś gotowy na szereg poświęceń, by nieść pomoc osobom potrzebującym? Jak widzisz – ta profesja wymaga prawdziwej pasji. Jeżeli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś przecząco, to musisz się poważnie zastanowić, czy na pewno są to studia stworzone dla ciebie.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Limit miejsc na studia na kierunku ratownictwo medyczne obejmuje mniej więcej 150 osób – to dość niedużo, więc zostaną przyjęci tylko najlepsi kandydaci. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych, które w przypadku tego kierunku też są wysoko punktowane, musisz wybrać jeszcze biologię, chemię lub informatykę. Możesz wybrać tylko jeden z tych trzech przedmiotów, ale oczywiste jest, że im więcej ich zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa, że twoje nazwisko będzie widniało na liście osób przyjętych. Rozważ też udział wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej, np. biologicznej lub matematycznej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to otrzymasz maksymalną liczbę punktów, a twoja rekrutacja będzie czystą formalnością.

Kiedy już twoje nazwisko będzie widniało na liście osób zakwalifikowanych, to ważne jest, byś nie zaniedbał terminowego złożenia wszystkich dokumentów – w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy studentów. Pamiętaj, że w przypadku wszelkiego rodzaju studiów medycznych ważne jest terminowe dostarczenie zaświadczeń wydanych przez lekarza medycyny pracy, który określa predyspozycje zawodowe na podstawie stanu zdrowia. W przypadku studiów medycznych takie badania są niezbędne – wszelkie informacje na ich temat znajdziesz na stronie danej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne?

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne?

Absolwenci studiów na kierunku ratownik medyczny gotowi są do podjęcia różnego rodzaju aktywności zawodowych, dzięki którym będą oni mogli realizować się z sukcesami. Przede wszystkim podstawę zatrudnienia dla ratowników może stanowić praca w miejscach takich jak: jednostki doraźnej pomocy ochrony zdrowia, stacje pogotowia ratunkowego, czy Centra Powiadamiania Ratunkowego. Podczas tego typu prac ratownik będzie mógł wykazać wszystkie umiejętności, jakie pozyskał w trakcie trwania nauki.

Ratownicy medyczni także – dzięki umiejętności pracy w stresujących sytuacjach – świetnie odnajdą się w organizacjach, których profile mają paramedyczny charakter, ale zajmują się ochroną zdrowia i życia (GOPR, TOPR, WOPR). Dodatkowo absolwenci tego kierunku mogą realizować się w pracy w różnorodnych jednostkach ratowniczych, które współpracują ze służbami mundurowymi, czyli będzie to praca w służbie policyjnej, wojskowej, czy strażackiej.

Ratownicy medyczni przygotowani są do prowadzenia różnorodnych szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, mogą pełnić funkcję edukatorów z zakresu pierwszej pomocy i udzielania podstawowej pomocy medycznej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne wymagają dużego zaangażowania i pasji.

Krzysztof, absolwent tego kierunku, mówi:

To zawód, który nie jest odpowiedni dla każdego. Jeżeli jednak nagłe skoki adrenaliny nie odbierają ci trzeźwości myślenia, a do tego od zawsze czułeś, że chcesz nieść pomoc innym, to być może ten kierunek czeka właśnie na ciebie...

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)