Ratownictwo medyczne studia

Ratownictwo medyczne studia - kierunek studiów

Ludzkie życie ma wielką wartość - niektórzy zdają sobie z tego sprawę bardziej, niektórzy mniej. Zazwyczaj ci, którzy o nie dbają chcą uświadamiać innych, jak ważne jest zdrowie, chcą być pomocnymi. Ratownictwo medyczne jest szlachetną profesją dla ludzi z pasją i zacięciem. Osoba zainteresowana poświęceniem się temu zawodowi powinna postawić sobie jasne i konkretne cele, być zdecydowanym w pełni na podjęcie studiów na kierunku ratownictwo medyczne oraz mieć świadomość z czym się one wiążą. Jeśli marzysz o dostaniu się na takie studia w szkole powinieneś przykładać się do takich przedmiotów jak biologia, chemia czy fizyka, ponieważ wysoki wynik z egzaminu maturalnego może zagwarantować Ci miejsce wśród studentow ratownictwa medycznego oraz - gdy zostaniesz przyjęty - ułatwi Ci dalszą naukę.

Program studiów oferuje szeroki wachlarz wiedzy, opiera się na naukach takich jak socjologia, propedeutyka prawa, biochemia, biofizyka, psychologia, anatomia, zdrowie publiczne, patofizjologia, mikrobiologia, farmakologia, toksykologia, medycyna katastrof, położnictwo i ginekologia, pediatria, chirurgia, neurologia czy medyczne czynności ratunkowe.

Jeśli będziesz już zdecydowany na studia na tym kierunku oraz zostaniesz przyjęty w poczet studentów, możesz spodziewać się w swoim planie zajęć przedmiotów takich jak basen i ratownictwo wodne, techniki samoobrony, mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych, techniki wspinaczki linowej i ratownictwo wysokościowe, kwalifikowana pierwsza pomoc w ratownictwie górskim i wodnym, metodyka nauczania pierwszej pomocy, intensywna terapia dorosłych czy medyczne czynności ratunkowe w geriatrii i pediatrii. W trakcie studiów nauczysz się jak współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym; jak przeprowadzać akcje ratunkowe podczas katastrof i wydarzeń masowych.

Co jest bardzo ważne i nalezy o tym wspomnieć - ratownik medyczny musi być osobą o “stalowych nerwach” - musi być odporny na cierpienie i ból poszkodowanych, nie mogą odstraszać go obrazy cierpienia, czy nawet śmierci oraz musi zdawać sobie sprawę, że jest w pełni odpowiedzialny za życie osób, którym pomaga. Warto przemyśleć, czy posiada się taką odporność i siłę oraz zimną krew.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ratownictwo medyczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opatrywania ran
 • unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń
 • bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych
 • wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG
 • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
 • odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ratownictwo medyczne

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • oddziałach ratunkowych w szpitalu
 • instruktor pierwszej pomocy
 • koordynator medyczny przy zabezpieczeniu imprez masowych
 • koncernach farmaceutycznych
 • wojsku
 • straży pożarnej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ratownictwo medyczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Ratownictwo medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu ATH

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UMLUB

Popularne artykuły dla kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Komentarze (0)