Akademia WSB w Żywcu

Inżynieria zarządzania

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

Tel. +48 725 558 880

pcader@wsb.edu.pl

jhulka@wsb.edu.pl

Inżynieria zarządzania

Akademia WSB w Żywcu

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

Tel. +48 725 558 880

pcader@wsb.edu.pl

jhulka@wsb.edu.pl

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Kształcenie na kierunku Inżynieria zarządzania w Akademii WSB w Żywcu umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz nabycie umiejętności efektywnego łączenia obszarów związanych z ekonomicznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwarunkowaniami technicznymi poszczególnych procesów organizacyjnych. W toku studiów studenci poznają zasady projektowania i modelowania procesów produkcyjnych, zasady planowania i sterowania działalnością usługową i produkcyjną, metody prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie, nowoczesne technologie informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji, procesy i techniki produkcyjne, zasady zarządzania czasem pracy oraz zasady prowadzenia negocjacji w biznesie.

  Studenci Inżynierii zarządzania w Akademii WSB w Żywcu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: projektowania systemów logistycznych, planowania procesu produkcyjnego w obszarze logistyki, zarządzania ryzykiem technicznym i zawodowym, stosowania metod i technik wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń, optymalizowania procesów produkcyjnych, analizowania opłacalności i efektywności odnawialnych źródeł energii, planowania i sterowania działalnością usługową i produkcyjną.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i transport
  • Zarządzanie bhp
  • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
  • Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
  • Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Żywcu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)