Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Studia na kierunku inżynieria zarządzania możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet WSB Merito Opole

Uniwersytet WSB Merito Opole

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

Inżynieria zarządzania stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria zarządzania jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Inżynieria zarządzania studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria zarządzania to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjat lub inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria zarządzania
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria zarządzania możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria zarządzania - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria zarządzania najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek inżynieria zarządzania na większości uczelni: 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria zarządzania - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię zarządzania

Program studiów i przedmioty

Kierunek jest odpowiedzią na cieszące się dużą popularnością za granicą studia Operations Research lub Management Science. Jest to wiedza ze wszystkich gałęzi gospodarki dotycząca racjonalnego wykorzystania możliwych zasobów.

Jako specjalista w tej dziedzinie będziesz ogniwem łączącym ludzi zarządzającymi organizacjami i działami technicznymi tych organizacji.

Staniesz się swoistym łącznikiem, którego zadaniem jest osiągnięcie najlepszych wyników dla organizacji. Nacisk kładziony będzie też na umiejętności miękkie, dzięki czemu będziesz lepiej współpracować ze swoim zespołem i nauczysz się niwelować zaistniałe napięcia w społeczeństwie.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Transfer wiedzy i technologii
 • Planowanie w projektowaniu IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarzadzanie produkcją
 • Mikroekonomia
 • Marketing
 • Ergonomia
 • Programowanie
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa,
 • rozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi iinformacjami,
 • podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku inżynieria zarządzania możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Gdzie studiować inżynierię zarządzania

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria zarządzania:

 

3. Dla kogo ten kierunek

Chcesz mieć wpływ na organizację przedsiębiorstw i proces rozwiązywania pojawiających się problemów? Dzięki studiom na kierunku Inżynieria zarządzania staniesz się prawdziwym mózgiem operacji firmy.

Jeżeli zatem masz zdolności przywódcze, a dodatkowo cechujesz się umysłem analitycznym oraz kreatywnością to Inżynieria zarządzania może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria zarządzania

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria zarządzania? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w wielu branżach. Zaleta tego kierunku opiera się na rożnorodności kształcenia, co oznacza, że w razie recesji w jednej gałęzi przemysłu masz możliwości pracy w innej.

Będziesz mógł podjąć pracę jako konsultant w zarządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach jak i wielu innych dziedzinach zarządzania. Jeżeli zatem masz zmysł managera i nie jest straszny Ci żaden problem to Inżynieria zarządzania będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria zarządzania znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • konsultant w zarządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach jak i wielu innych dziedzinach zarządzania,
 • pracownik zarządzający produkcją,
 • manager na różnym szczeblu.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania studia niestacjonarne

Inżynieria zarządzania studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania studia I stopnia

Inżynieria zarządzania studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria zarządzania

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria zarządzania

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (0)