Akademia WSB w Cieszynie

Bezpieczeństwo narodowe

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Cieszynie

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Cieszynie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych. W toku kształcenia studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, zaznajamiają się z zadaniami administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, współczesnymi systemami politycznymi, podstawowymi działaniami i technikami operacyjnymi związanymi ze zwalczaniem przestępczości oraz zasadami komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

  Studenci Bezpieczeństwa narodowego w Akademii WSB w Cieszynie nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania technik i taktyk kryminalistycznych, przesłuchiwania świadków i podejrzanych, komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych, opracowywania planów zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
  • Kryminalistyka i techniki śledcze
  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
  • Kryminalistyka i techniki śledcze
  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Cieszynie

Opinie (0)