Akademia WSB w Cieszynie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94; 885 588 100

cieszyn@wsb.edu.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia WSB w Cieszynie

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94; 885 588 100

cieszyn@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Akademii WSB w Cieszynie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz licznych umiejętności praktycznych. W toku studiów studenci poznają zasady projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, zasady nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, zasady zarządzania przedsiębiorstwem, zasady zarządzania finansami i kapitałem. Zaznajamiają się z procesami i technikami produkcyjnymi, podstawami konstrukcji maszyn, grafiką i projektowaniem inżynierskim, prognozowaniem i symulacjami w przedsiębiorstwie.

  Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji w Akademii WSB w Cieszynie nabywają umiejętności między innymi w zakresie oceny ryzyka w środowisku pracy, zarządzania infrastrukturą magazynową i produkcyjną, modelowania procesów produkcyjnych, projektowania systemów logistycznych i transportowych, analizy opłacalności i efektywności odnawialnych źródeł energii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynier bhp
  • Inżynier symulacji
  • Logistyka i transport
  • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zrównoważoną energią
  • Zarządzanie infrastrukturą publiczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynier bhp
  • Inżynier symulacji
  • Logistyka i transport
  • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zrównoważoną energią
  • Zarządzanie infrastrukturą publiczną

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Cieszynie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)