ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Cieszynie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz licznych umiejętności praktycznych. W toku studiów studenci poznają zasady rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zaznajamiają się z zasadami opracowywania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa, zarządzaniem ryzykiem w organizacji, analizą zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, metodami zarządzania innowacjami, metodami statystycznymi stosowanymi w biznesie.

  Studenci Zarządzania w Akademii WSB w Cieszynie nabywają umiejętności między innymi w zakresie tworzenia prezentacji produktowych, budowania zespołu, tworzenia programów rozwojowych, stosowania instrumentów i narzędzi motywowania pracowników, optymalizowania procesów usługowych i biurowych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, naliczania wynagrodzeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Lean management
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Brand management – zarządzanie marką
  • Kadry i płace w praktyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Lean management
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Brand management – zarządzanie marką
  • Kadry i płace w praktyce

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Cieszynie

Opinie (0)