Uniwersytet WSB Merito Łódź

Finance and accounting

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

Finance and accounting

Uniwersytet WSB Merito Łódź

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • FINANCE AND ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Finance and Accounting w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań biznesowych, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, przeprowadzania analiz ekonomiczno- finansowych, stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, a także dokonywania oceny i zarządzania ryzykiem finansowy. Co istotne, wszyscy absolwenci kierunku mogą ubiegać się o zwolnienie z czterech egzaminów (poziom F1–F4) w ramach międzynarodowego dyplomu ACCA- Association of Chartered Certified Accountants.

  Absolwenci studiów na anglojęzycznym kierunku Finance and Accounting w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi wyróżniają się obszerną wiedzą i licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania, prawa gospodarczego, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, uproszczonych form ewidencji, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w korporacjach finansowych, bankach komercyjnych i spółdzielczych, firmach konsultingowych, korporacjach audytowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Accounting and corporate finance

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Accounting and corporate finance

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)