Finance and accounting studia - kierunek studiów

Chociaż każdy z nas w jakimś stopniu pełni na co dzień rolę „specjalisty do spraw finansów”, rzadko zastanawiamy się nad tym, jakie mechanizmy stoją za naszymi decyzjami związanymi z domowym budżetem czy funduszami firmy. Powierzamy je przypadkowi, próbujemy kierować się rozsądkiem lub… zasięgamy opinii specjalistów. Osoby, które potrafią rozpoznawać i przewidywać zjawiska ekonomiczne, mające wpływ na funkcjonowanie firmy oraz otaczającego ją rynku, to właśnie absolwenci finansów i rachunkowości. Jeśli matematyka zawsze była Twoją mocną stroną, chciałbyś wykorzystać swój ścisły umysł w pracy związanej z zarządzaniem finansami i rachunkowością firm a ponadto zależy Ci na językowym przygotowaniu się do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy, studia na kierunku finance and accountning są zdecydowanie dla Ciebie.

To kierunek praktyczny z wielu względów. Po pierwsze: trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na naukę języka angielskiego, niż ten polegający na przyswajaniu wiedzy specjalistycznej podczas wykładów i ćwiczeń prowadzonych właśnie w tym języku. Po drugie: organizatorzy kierunku przygotowali ofertę, która ma Cię przygotować do samodzielnego rozwiązywania problemów i projektowania autorskich systemów zarządzania finansami w firmach i przedsiębiorstwach. Wiedza merytoryczna z zakresu ekonomii, stosunków gospodarczych czy finansów publicznych jest przekazywana z uwzględnieniem bieżących trendów w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz uzupełniona praktycznymi szkoleniami. W toku studiów zetkniesz się również z takimi przedmiotami jak: matematyka, prawo, e-biznes czy polityka gospodarcza.

Jakie perspektywy zawodowe oferują studia na kierunku finance and accounting? Absolwenci zyskują kompetencje potrzebne do pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości w międzynarodowym środowisku biznesowym. Sprawdzają się jako pracownicy banków, firm ubezpieczeniowych, działach księgowych firm i przedsiębiorstw, na giełdzie oraz jako specjaliści ds. zarządzania finansami i rachunkowością firm i instytucji, także o zasięgu światowym.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na finance and accounting na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, fizyka, WOS, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANCE AND ACCOUNTING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując finance and accounting?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury i specyfiki funkcjonowania rynków finansowych
 • podstaw matematyki
 • podstaw prawa
 • mikro- i makroekonomii
 • zasad funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 • prowadzenia finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • tworzenia oraz wykorzystywania w praktyce narzędzi i systemów finansowych
 • analityki rynku finansowego
 • zarządzania papierami wartościowymi
 • posługiwania się językiem angielskim w środowisku branżowym i biznesowym
 • polityki gospodarczej

Gdzie będziesz pracował po kierunku finance and accounting?

Absolwent kierunku finance and accounting znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik banku lub instytucji w sektorze bankowym
 • pracownik firmy ubezpieczeniowej
 • specjalista do spraw finansów i rachunkowości w firmach i instytucjach\
 • makler giełdowy
 • księgowy
 • pracownik firmy doradztwa finansowego
 • pracownik administracji publicznej
 • pracownik firm leasingowych i faktoringowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

Komentarze (0)