Finance and accounting studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Chociaż każdy z nas w jakimś stopniu pełni na co dzień rolę „specjalisty do spraw finansów”, rzadko zastanawiamy się nad tym, jakie mechanizmy stoją za naszymi decyzjami związanymi z domowym budżetem czy funduszami firmy. Powierzamy je przypadkowi, próbujemy kierować się rozsądkiem lub… zasięgamy opinii specjalistów. Osoby, które potrafią rozpoznawać i przewidywać zjawiska ekonomiczne, mające wpływ na funkcjonowanie firmy oraz otaczającego ją rynku, to właśnie absolwenci finansów i rachunkowości. Jeśli matematyka zawsze była Twoją mocną stroną, chciałbyś wykorzystać swój ścisły umysł w pracy związanej z zarządzaniem finansami i rachunkowością firm a ponadto zależy Ci na językowym przygotowaniu się do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy, studia na kierunku finance and accountning są zdecydowanie dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

To kierunek praktyczny z wielu względów. Po pierwsze: trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na naukę języka angielskiego, niż ten polegający na przyswajaniu wiedzy specjalistycznej podczas wykładów i ćwiczeń prowadzonych właśnie w tym języku. Po drugie: organizatorzy kierunku przygotowali ofertę, która ma Cię przygotować do samodzielnego rozwiązywania problemów i projektowania autorskich systemów zarządzania finansami w firmach i przedsiębiorstwach. Wiedza merytoryczna z zakresu ekonomii, stosunków gospodarczych czy finansów publicznych jest przekazywana z uwzględnieniem bieżących trendów w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz uzupełniona praktycznymi szkoleniami. W toku studiów zetkniesz się również z takimi przedmiotami jak: matematyka, prawo, e-biznes czy polityka gospodarcza.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe oferują studia na kierunku finance and accounting? Absolwenci zyskują kompetencje potrzebne do pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości w międzynarodowym środowisku biznesowym. Sprawdzają się jako pracownicy banków, firm ubezpieczeniowych, działach księgowych firm i przedsiębiorstw, na giełdzie oraz jako specjaliści ds. zarządzania finansami i rachunkowością firm i instytucji, także o zasięgu światowym.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na finance and accounting na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, fizyka, WOS, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANCE AND ACCOUNTING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku finance and accounting

UCZELNIE, GDZIE FINANCE AND ACCOUNTING JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku zarządzanie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując finance and accounting?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury i specyfiki funkcjonowania rynków finansowych
 • podstaw matematyki
 • podstaw prawa
 • mikro- i makroekonomii
 • zasad funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 • prowadzenia finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • tworzenia oraz wykorzystywania w praktyce narzędzi i systemów finansowych
 • analityki rynku finansowego
 • zarządzania papierami wartościowymi
 • posługiwania się językiem angielskim w środowisku branżowym i biznesowym
 • polityki gospodarczej

Jak wyglądają studia na kierunku finance and accounting?

 

1. Typ i tryb studiów

Finance and accounting to kierunek, który możesz zrealizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, będziesz uczęszczał na zajęcia w wybrane dni tygodnia. Natomiast, studia zaoczne przewidują realizacje programu w czasie zjazdów odbywających się w dane weekendy semestru.

Studenci, którzy aplikują na powyższy kierunek, zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku finance and accounting został w pełni dostosowany do współczesnej rzeczywistości i realiów panujących na obecnym rynku pracy., dlatego też zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin i dyscplin naukowych. W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • Introduction to Macroeconomics
 • Introduction to Business
 • Corporate Finance
 • Financial Accounting

W czasie studiów, dowiesz się więcej na temat funkcjonowania polskich i zagranicznych rynków finansowych. Ponadto, zapoznasz się z regulacjami prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego oraz nauczysz się stosować je w swojej przyszłej pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada także realizacje ścieżek zawodowych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako studnet kierunku finance and accounting zdobędziesz także wszechstronne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swoim życiu zawodowym. Przede wszystkim, nauczysz się technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Co więcej, dowiesz się w jaki spoób nadzorować finanse danej firmy oraz przeprowadzać analizy finansowe i gospodarcze.

W czasie studiów, rozwiniesz także kompetencje miękkie, takie jak umiejętność komunikacji czy negocjacji biznesowej. Jako że zajęcia w całości odbywają się w języku angielskim, będziesz miał okazję poznać specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA NIESTACJONARNE

FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek finance and accounting można realizować jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANCE AND ACCOUNTING STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku finance and accounting?

Absolwent kierunku finance and accounting znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik banku lub instytucji w sektorze bankowym
 • pracownik firmy ubezpieczeniowej
 • specjalista do spraw finansów i rachunkowości w firmach i instytucjach\
 • makler giełdowy
 • księgowy
 • pracownik firmy doradztwa finansowego
 • pracownik administracji publicznej
 • pracownik firm leasingowych i faktoringowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANCE AND ACCOUNTING

Komentarze (0)