Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Finanse i rachunkowość

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych oraz nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Studenci uczą się jak korzystać z zaawansowanych metod analitycznych, tworzyć plany biznesowe, dokonywać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, dokonywać oceny ryzyka projektów inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej, jak również tworzyć portfele inwestycyjne.

  Studenci Finansów i rachunkowość w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, posługiwania się instrumentami finansowymi, analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, obsługiwania narzędzi informatycznych służących do rejestrowania operacji i zdarzeń gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość i innowacje finansowe
  • Finanse i doradztwo podatkowe
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Finanse w ekogospodarce
  • Nowoczesne usługi księgowe dla firm
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość i innowacje finansowe
  • Finanse i doradztwo podatkowe
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Finanse w ekogospodarce
  • Nowoczesne usługi księgowe dla firm
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)