Uniwersytet WSB Merito Łódź

Finanse i rachunkowość

ul. Brzozowa 5/7,
93-101, Łódź
Dziekanat:
Telefon: 42 208 25 75
E-mail: dziekanat@lodz.merito.pl
Biuro Rekrutacji:
Telefon: +48 42 208 25 70/71
E-mail: rekrutacja@lodz.merito.pl  
Dział Studiów Podyplomowych
Telefon:
42 208 25 83
538 816 611
E-mail: dsp@lodz.merito.pl

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet WSB Merito Łódź

ul. Brzozowa 5/7,
93-101, Łódź
Dziekanat:
Telefon: 42 208 25 75
E-mail: dziekanat@lodz.merito.pl
Biuro Rekrutacji:
Telefon: +48 42 208 25 70/71
E-mail: rekrutacja@lodz.merito.pl  
Dział Studiów Podyplomowych
Telefon:
42 208 25 83
538 816 611
E-mail: dsp@lodz.merito.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych oraz nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Studenci uczą się jak korzystać z zaawansowanych metod analitycznych, tworzyć plany biznesowe, dokonywać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, dokonywać oceny ryzyka projektów inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej, jak również tworzyć portfele inwestycyjne.

  Studenci Finansów i rachunkowość w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, posługiwania się instrumentami finansowymi, analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, obsługiwania narzędzi informatycznych służących do rejestrowania operacji i zdarzeń gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk finansowy
  • Controling i finanse przedsiębiorstw
  • Esg – aspekty finansowe i zarządcze
  • Kadry i płace
  • Podatki i doradztwo podatkowe
  • Rachunkowość finansowa i podatkowa
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Esg w bankowości i ubezpieczeniach
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Nowoczesne usługi księgowe dla firm
  • Rachunkowość i finance przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk finansowy
  • Controling i finanse przedsiębiorstw
  • Esg – aspekty finansowe i zarządcze
  • Kadry i płace
  • Podatki i doradztwo podatkowe
  • Rachunkowość finansowa i podatkowa
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)