ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Logistics w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, racjonalizacji i optymalizacji procesów obsługi logistycznej oraz obsługi transportowej przedsiębiorstw międzynarodowych, projektowania komponentów systemów wsparcia logistycznego realizowanych w skali międzynarodowej, zarządzania finansami firmy, zarządzania jakością oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Absolwenci studiów na anglojęzycznym kierunku Logistics w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych, systemów zarządzania magazynem, ubezpieczeń w działalności logistycznej, czy decyzji menedżerskich w logistyce. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, korporacjach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • International logistics
  • Managing enterprise of future

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • International logistics
  • Managing enterprise of future

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)