ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Management w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z finansami na rynku globalnym, obsługą logistyczną i prawną łańcuchów dostaw i transakcji w handlu międzynarodowym, zasadami prowadzenia dokumentacji i korespondencji w języku angielskim, zasadami komunikacji w środowisku wielokulturowym, zasadami realizowania działań marketingowych w przestrzeni mediów społecznościowych, jak również zasadami stosowania narzędzi i form wykorzystywania nowoczesnej technologii w procesach innowacyjnego rozwoju inteligentnego miasta.

  Absolwenci studiów kierunku Management w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi wyróżniają się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach narzędzi sprzedaży w social mediach, zarządzania marketingowego, gospodarki komunalnej, zarządzania publicznego, współczesnych koncepcji rozwoju miast, komunikacji społecznej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych, regionalnych biurach projektowych, korporacjach międzynarodowych, centrach usług outsourcingowych, przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i promocją miast, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • International business
  • Marketing and social media
  • Smart city management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • International business
  • Marketing and social media
  • Smart city management

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)