Management studia - kierunek studiów

Przed koniecznością podjęcia jakiejś wiążącej decyzji stajemy niemal codziennie, od czasu do czasu mając do czynienia z takimi postanowieniami, które wpływają na całe nasze życie, jak na przykład wybór kierunku studiów. Bez względu na sytuację, w której się znajdziemy, proces decyzyjny przebiega w ten sam sposób: przyglądamy się naszemu położeniu, identyfikujemy problem, układamy sobie w głowie potencjalny plan działania, przeglądamy wachlarz alternatyw by wreszcie pójść jedną z wielu możliwych dróg.

Jeśli potrafisz wyobrazić sobie przeniesienie takiego schematu na płaszczyznę zarządzania złożonym, międzynarodowym przedsiębiorstwem, jesteś konkretny, odpowiedzialny i odnajdujesz się w kierowaniu grupą ludzi, lubisz wielozadaniowy tryb pracy, szybko uczysz się języków i chcesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, zyskując jednocześnie możliwość pracy w wielokulturowym środowisku, studia na kierunku management mogą się okazać tym, czego szukasz.

Czego nauczysz się jako adept tego kierunku? W zależności od tego, która dziedzina zarządzania będzie najbliższa Twoim zainteresowaniom, będziesz mógł wybrać jedną ze specjalizacji, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzenie przedsiębiorstwem czy zarządzanie i organizacja w turystyce biznesowej. Poznasz strukturę oraz sposób funkcjonowania firm, przedsiębiorstw i organów administracyjnych, by z łatwością identyfikować ich potrzeby oraz prognozować dedykowane im rozwiązania zarządcze. Weźmiesz udział w zajęciach z komunikacji, także tej prowadzonej w wielokulturowym środowisku, poznasz język biznesu, nauczysz się skutecznie rozwiązywać problemy, negocjować i prowadzić mediacje z poszanowaniem zasad i kodów kulturowych obowiązujących w danym środowisku biznesowym. Będziesz przygotowany do projektowania innowacyjnych procesów i systemów, które wspierają proces podejmowania decyzji, dowiesz się, przed jakimi wyzwaniami stoi osoba zarządzająca projektem, logistyką czy transportem. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wkroczenia w międzynarodowe środowisko dzięki licznym wymianom studenckim i letnim szkołom językowym.

Na jaką karierę masz szansę, gdy ukończysz studia na kierunku management? Bez problemu odnajdziesz się w szeregach zespołów zarządzających firmami i przedsiębiorstwami z różnych branż, w działach marketingu, finansów i zasobów ludzkich firm i instytucji, czy też w agencjach konsultingowych. Będziesz mógł wykorzystać swoje umiejętności w rozwijaniu kariery menadżera, szkoleniowca, tutora biznesu, doradcy personalnego oraz zawodowego i specjalisty zatrudnionego w szeregach instytucji badawczo-rozwojowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na management na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i czesnego, do wyczerpania limitu miejsc.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując management?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • sposobów zarządzania przedsiębiorstwem
 • sposobów zarządzania turystyką biznesową
 • negocjacji i mediacji
 • rozwiązywania sporów
 • komunikacji interpersonalnej
 • specyfiki międzynarodowych rynków finansowych
 • projektowania procesów i systemów usprawniających zarządzanie i podejmowanie decyzji
 • praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • języka biznesu
 • podstaw marketingu
 • podstaw ekonomii

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku management?

Absolwent kierunku management znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • menadżer średniego lub wysokiego szczebla
 • członek zarządu w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż
 • pracownik organów administracyjnych
 • kierownik procesu logistycznego w firmach i przedsiębiorstwach
 • doradca personalny lub zawodowy
 • tutor biznesu
 • autor i organizator szkoleń biznesowych
 • specjalista ds. marketingu
 • projektant systemów wspierających proces zarządzania

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MANAGEMENT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT

Komentarze (0)