Management studia - kierunek studiów

Przed koniecznością podjęcia jakiejś wiążącej decyzji stajemy niemal codziennie, od czasu do czasu mając do czynienia z takimi postanowieniami, które wpływają na całe nasze życie, jak na przykład wybór kierunku studiów. Bez względu na sytuację, w której się znajdziemy, proces decyzyjny przebiega w ten sam sposób: przyglądamy się naszemu położeniu, identyfikujemy problem, układamy sobie w głowie potencjalny plan działania, przeglądamy wachlarz alternatyw by wreszcie pójść jedną z wielu możliwych dróg.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli potrafisz wyobrazić sobie przeniesienie takiego schematu na płaszczyznę zarządzania złożonym, międzynarodowym przedsiębiorstwem, jesteś konkretny, odpowiedzialny i odnajdujesz się w kierowaniu grupą ludzi, lubisz wielozadaniowy tryb pracy, szybko uczysz się języków i chcesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, zyskując jednocześnie możliwość pracy w wielokulturowym środowisku, studia na kierunku management mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się jako adept tego kierunku? W zależności od tego, która dziedzina zarządzania będzie najbliższa Twoim zainteresowaniom, będziesz mógł wybrać jedną ze specjalizacji, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzenie przedsiębiorstwem czy zarządzanie i organizacja w turystyce biznesowej. Poznasz strukturę oraz sposób funkcjonowania firm, przedsiębiorstw i organów administracyjnych, by z łatwością identyfikować ich potrzeby oraz prognozować dedykowane im rozwiązania zarządcze. Weźmiesz udział w zajęciach z komunikacji, także tej prowadzonej w wielokulturowym środowisku, poznasz język biznesu, nauczysz się skutecznie rozwiązywać problemy, negocjować i prowadzić mediacje z poszanowaniem zasad i kodów kulturowych obowiązujących w danym środowisku biznesowym. Będziesz przygotowany do projektowania innowacyjnych procesów i systemów, które wspierają proces podejmowania decyzji, dowiesz się, przed jakimi wyzwaniami stoi osoba zarządzająca projektem, logistyką czy transportem. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wkroczenia w międzynarodowe środowisko dzięki licznym wymianom studenckim i letnim szkołom językowym.

 

Praca po studiach

Na jaką karierę masz szansę, gdy ukończysz studia na kierunku management? Bez problemu odnajdziesz się w szeregach zespołów zarządzających firmami i przedsiębiorstwami z różnych branż, w działach marketingu, finansów i zasobów ludzkich firm i instytucji, czy też w agencjach konsultingowych. Będziesz mógł wykorzystać swoje umiejętności w rozwijaniu kariery menadżera, szkoleniowca, tutora biznesu, doradcy personalnego oraz zawodowego i specjalisty zatrudnionego w szeregach instytucji badawczo-rozwojowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na management na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i czesnego, do wyczerpania limitu miejsc.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Management  stopień: (I)
Sociology  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku management

Specjalności na kierunku sociology

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku management

Specjalności na kierunku management and production engineering

Specjalności na kierunku management

Specjalności na kierunku management

POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku management

Specjalności na kierunku management and law

Specjalności na kierunku management

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MANAGEMENT

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując management?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • sposobów zarządzania przedsiębiorstwem
 • sposobów zarządzania turystyką biznesową
 • negocjacji i mediacji
 • rozwiązywania sporów
 • komunikacji interpersonalnej
 • specyfiki międzynarodowych rynków finansowych
 • projektowania procesów i systemów usprawniających zarządzanie i podejmowanie decyzji
 • praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • języka biznesu
 • podstaw marketingu
 • podstaw ekonomii

Jak wyglądają studia an kierunku management?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek management realizuje program z obszaru nauk ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin , dzięki czemu absolwenci będą mogli poszczycić się kompleksowym wykształceniem z tego obszaru tematycznego.

Studia te można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się w wybrane dni tygodnia. Wybierając studia zaoczne, będziesz uczęszczał na weekendowe zjazdy.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na anglojęzyczny kierunek management będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu czy zarządzania. Jako student dowiesz się więcej na temat specyfiki funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także poznasz zaawansowane techniki zarządzania różnorodnymi aspektami działania firmy. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę z obszaru finansów i rachunkowości oraz gospodarki światowej i poszczególnych rynków finansowych. W siatce zajęć znajdzie się także wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • Introduction to Business
 • Introduction to Accounting
 • Introduction to Microeconomics
 • Financial Accounting
 • Organizational Behavior

W czasie studiów będziesz zobowiązany do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do twoich potrzeb i planów zawodowych. Aktualną ofertę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku management zyskasz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim, nauczysz się zarządzania zasobami ludzkimi, projektami czy finansami danej firmy. Co więcej. Poznasz nowoczesne techniki marketingowe i dowiesz się jak zastosować je w praktyce.

Jako student zrealizujesz także obowiązkowe praktyki studenckie, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Wszystkie zajęcia na powyższych studiach będą prowadzone w języku angielskim, dlatego też rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT STUDIA NIESTACJONARNE

MANAGEMENT STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku management trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Natomiast jeżeli wybierzesz studia magisterskie, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry lub półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT STUDIA I STOPNIA

MANAGEMENT STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku management?

Absolwent kierunku management znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • menadżer średniego lub wysokiego szczebla
 • członek zarządu w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż
 • pracownik organów administracyjnych
 • kierownik procesu logistycznego w firmach i przedsiębiorstwach
 • doradca personalny lub zawodowy
 • tutor biznesu
 • autor i organizator szkoleń biznesowych
 • specjalista ds. marketingu
 • projektant systemów wspierających proces zarządzania

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MANAGEMENT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT

Komentarze (0)