ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci poznają podstawowe kategorie ekonomiczne, mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, zasady interpretowania i stosowania prawa, zasady i nowoczesne instrumenty zarządzania projektami, zasady zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzania jakością. Ponadto, uczą się jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe oraz kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.

  Studenci Zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wykorzystywania rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych, planowania i organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, stosowania właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych, budowania wizerunku firmy, tworzenia strategii marketingowych i public relations, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, analizowania informacji rynkowych, budowania długoterminowych relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-business i media społecznościowe
  • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-business i media społecznościowe
  • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing, sprzedaż i pr
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)